Eurovaaliehdokas Satu Taavitsainen (sd.) haluaa EU:n vähentävän köyhyyttä ja syrjäytymistä

Taavitsainen vaatii Euroopan unionia ryhdistäytymään.

Soila Puurtinen

Eurovaaliehdokas kertoi Savonlinnan torilla näkemyksiään Euroopan unionin tehtävistä.
Eurovaaliehdokas kertoi Savonlinnan torilla näkemyksiään Euroopan unionin tehtävistä.

Europarlamenttivaaliehdokas Satu Taavitsainen (sd.) haluaa EU:n olevan entistä enemmän myös sosiaalinen yhteisö sen lisäksi, että se on arvoyhteisö, taloudellinen yhteisö ja turvallisuusyhteisö.

— Työttömyys, koulutuksen ja terveydenhuollon puutteet aiheuttavat toivottomuutta ja ovat vihan kasvualusta. EU:n pitää vahvistaa ihmisten turvallisuudentunnetta ja oikeudenmukaisuutta, vähentää köyhyyttä ja syrjäytymistä, Taavitsainen sanoi.

Mikkeliläinen Taavitsainen puhui työväen vappujuhlassa Savonlinnassa.

Europarlamenttivaalit ovat 26. toukokuuta.

Brexit eli Iso-Britannian ero opettaa Taavitsaisen mukaan muulle Euroopalle kantapään kautta sen, että EU:n on oltava inhimillisempi ja että kansalaisten kritiikkiä on kuunneltava.

— Meidän on yhä vahvemmin ehkäistävä ihmisten köyhtymistä ja eriarvoisuutta. Me sosialidemokraatit korjaamme, emme riko enempää Eurooppaa, emmekä Suomea.

”Eurooppalaisia keksintöjä tarvitaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi”

Euroopan pitää Taavitsaisen mielestä olla omavarainen keksinnöissään ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

— Näin saadaan työpaikkoja Eurooppaan syntymään, emmekä siirrä ympäristöongelmia Euroopan ulkopuolelle. Näiden keksintöjen keksimisessä nuoret, opiskelijat ja tutkijat sekä yrittäjät ovat avainasemassa.

— Puhtaan juomaveden ja kasteluveden turvaaminen Afrikassa ja Lähi-idässä lisää Euroopan turvallisuutta ja vähentää ilmastopakolaisuutta. Meillä Etelä-Savossa on Suomen parasta veden puhdistamisen osaamista ja toivottavasti tulevaisuudessa runsaasti alaan liittyviä työpaikkoja, Taavitsainen sanoi.

”EU:n päätehtävä ei ole pankkien ja suuryritysten omistajien varojen turvaaminen”

Taavitsaisen mielestä ei ole oikein, että suursijoittajat voivat välttää verot Suomesta kertyneistä tuotoista jopa kokonaan, kun palkasta ja eläkkeistä maksetaan verot mukisematta.

— Hyvinvointivaltiona Suomi ei ole epäonnistunut projekti, mutta rahoituspohjamme on murentunut ja iso osa varallisuudesta on verotuksen ulkopuolella. Harmaa talous, veronkierto ja aggressiivinen verovälttely aiheuttavat valtavat menetykset julkisille talouksille Suomessa ja Euroopassa joka vuosi, Taavitsainen sanoi.

Taavitsainen vaati, että kansainvälisten suursijoittajien suosiminen on lopetettava, jotta pienet yritykset pääsevät kilpailussa samalle viivalle. Tämän on hänen mielestään oltava EU:n ja koko kansainvälisen yhteisön tavoite.

— EU:n päätehtävä ei ole pankkien ja suuryritysten omistajien varojen turvaaminen. Pääpaino on jatkossa oltava, että edistämme demokraattista kansanvaltaista ihmisten Eurooppaa.

Taavitsainen haluaa laittomasti toimivat kansainväliset perintäyhtiöt pois Suomesta ja Euroopasta.

”Euroopan pitää ryhdistäytyä”

Taavitsaisen mielestä Euroopan pitää myös ryhdistäytyä.

— EU ei ole onnistunut edesauttamaan rauhaa ja vakautta lähialueilleen. Samalla, kun EU-maiden keskinäistä avun antamista ja saamista parannetaan, tulee Euroopan toimia sen puolesta, että Välimeren toisella puolella hallitukset luopuvat omien kansalaistensa sortamisesta ja opposition tukahduttamisesta sekä ympäristön tuhoamisesta.

— Aseiden myynti sota-alueille on lopetettava. On laitettava rauha tärkeämmäksi kuin raha. Tällöin ihmiset voivat elää rauhassa omissa maissaan.

Taavitsainen puolustaa ”pilliin puhaltajia”

Taavitsainen kertoi, että hänelle ovat tärkeitä ovat ne päätökset, joilla parannetaan työntekijöiden työoloja, taloudellista toimeentuloa sekä turvataan työehtosopimusten säilyvyys ja kehittäminen työntekijöitä kunnioittaen.

Taavitsainen pitää tärkeänä erittäin tärkeänä EU:n "pilliin puhaltajan" suojadirektiiviä, joka tulee uuden EU-parlamentin hyväksyttäväksi.

Pilliin puhaltajat ovat väärinkäytösten ilmoittajia.

— Yritysten ja julkisyhteisöjen toiminta ei aina ole asiallista. Väärinkäytöksiä sekä laittomuuksia tapahtuu, kuten Suomessa esimerkiksi vanhustenhuollossa. Nythän vanhusten hoivakotien laiminlyönteihin puuttuneet hoitajat on poikkeuksetta irtisanottu. Monessa maassa, kuten Suomessa, ei ole minkäänlaista lainsäädäntöä tai lain suojaa ilmoittajille.

Suojadirektiivillä taataan, että työpaikkansa väärinkäytöksiä esille tuovat työtekijät uskaltavat turvallisesti ja seuraamuksitta antaa tietonsa eteenpäin ja suojaa, että kaikenlaiset vastatoimet työntekijää kohtaan on kielletty.

”Vapaakaupan tärkeimpiin ehtoihin kuuluu velvoite noudattaa kaikkia työntekijöiden perusoikeuksia”

Työntekijöiden oikeus liikkua Euroopassa maasta toiseen ei Taavitsaisen mielestä saa tarkoittaa ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä halpatyövoimana.

— Suomessa tehdystä työstä kuuluu maksaa suomalaisen TES:n mukainen palkka ja noudattaa suomalaisia työehtoja. Maatalouden liikkuva työvoima on suuri riiston ja orjuuttamisen kohteeksi joutunut ryhmä Euroopassa. Työtä teetetään esimerkiksi Italiassa pimeästi, eikä työsuhteen ehdoissa noudateta lakia. Nämä on korjattava.

Vapaakaupan tärkeimpiin ehtoihin Taavitsaisen mielestä kuuluu velvoite noudattaa kaikkia työntekijöiden perusoikeuksia, jotka on sovittu kansainvälisessä työjärjestössä ILO:ssa.

— Kaupan vapauttaminen sellaisten maiden kanssa, joissa sosiaaliset standardit ovat hyvin alhaiset, on riski. Jos ihmisoikeuksia ja ympäristön suojelua ei turvata, ei pidä tehdä kauppasopimuksia.

— Esimerkiksi Kolumbia-sopimuksen yhteydessä ei juurikaan vaadittu parannuksia, vaikka maan ay-tilanne oli järkyttävä. Guatemalalle EU myönsi kauppaetuudet samalla kun maassa tapettiin ammattiyhdistysaktiiveja. Näiden kokemusten vuoksi meidän suomalaisten on vaadittava työelämäasioiden ja ympäristön parempaa huomioimista EU:n kauppapolitiikassa, Taavitsainen sanoi.

Uusimmat uutiset