Eksote sai laiskanläksyjä: Kriisissä oleva kotihoito, sairaalan ruuhka ja ulkoistettujen palvelujen valvonta pistettävä kuntoon

Tarkastuslautakunta vaatii Eksotea antamaan selvityksiä myös potilasturvallisuuden varmistamisesta sekä vuosien 2019—2022 strategian valmistelusta.

Marleena Liikkanen

Tarkastuslautakunta vaatii Eksotea korjaamaan kotihoidon ongelmia, joita edelleen selvittää myös Aluehallintovirasto ja  oikeusasiamies.
Tarkastuslautakunta vaatii Eksotea korjaamaan kotihoidon ongelmia, joita edelleen selvittää myös Aluehallintovirasto ja oikeusasiamies.

Eksoten kotihoito on kriisissä. Kotihoito vaatii välittömiä korjaavia toimenpiteitä. Näin toteaa Eksoten tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan.

Lautakunta löytää Eksoten toiminnasta useita korjattavia ja selvitettäviä asioita, joista viiteen se esittää valtuuston pyytävän Eksoten hallitukselta selvitykset elokuun 12. päivään mennessä.

On kerrottava, miten kotihoidon tilanne konkreettisesti korjataan niin, että henkilöstö voi hyvin ja asiakkaat saavat riittävän hyvää palvelua. — Arviointikertomus

Kotihoidossa lautakunnan mukaan ei riitä, että henkilöstöä on lisätty ja toiminnanohjausjärjestelmää kehitetty. On kerrottava, miten kotihoidon tilanne konkreettisesti korjataan niin, että henkilöstö voi hyvin ja asiakkaat saavat riittävän hyvää palvelua.

Lautakuntaa kiinnostaa tietää, miten taataan jatkossakin työntekijöiden saaminen kotihoitoon. Kotihoidon huono tilanne ei ole lautakunnan mukaan parantunut aluehallintoviraston (Avi) huomautuksista huolimatta.

Eksoten kotihoidosta SuPerin tekemä valvontapyyntö Aviin ja kantelu oikeusasiamiehelle ovat edelleen ratkaisematta.

Sairauspoissaolot melkein tuplaantuivat

Ruuhkista on päästävä eroon akuuttisairaalassa. Lautakunta haluaa selvitykset sairaalan toiminnasta ruuhkatilanteissa sekä siitä, ettei sairaala enää jatkossa ruuhkaudu.

Arviointikertomuksen mukaan osastoilla on ollut jatkuva yli 100 prosentin täyttöaste ja jatkohoitoon jonottaa keskimäärin 17 potilasta päivässä.

Hoitotyö vuodeosastoilla on nopeasti muuttunut raskaammaksi. — Arviointikertomus

Arviointikertomuksen mukaan vuodeosastojen suunniteltu paikkamäärä ei ole ollut riittävä. Potilaita on ollut suunniteltua enemmän.

Tilastot osoittavat, että henkilöstö on kuormittunut ja että hoitotyö vuodeosastoilla on nopeasti muuttunut raskaammaksi. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet toissavuoden 1998 päivästä viime vuoden 3447 päivään.

Onko ostopalvelujen valvonta kunnossa?

Yksityisten palveluntuottajien valvonnasta esimerkiksi tehostetussa palveluasumisessa lautakunta odottaa myös selvitystä. Lautakunta viittaa koko maassa esiin tulleisiin väärinkäytöksiin.

Lautakunta aikoo itse käyttää SuPerin laatimaa palvelutuotannon tarkastuslistaa arviointityössään.

Kai Skyttä

Uuteen K-sairaalaan tehtiin muuttoa kesäkuussa. Ruuhkaa on ollut siitä pitäen.
Uuteen K-sairaalaan tehtiin muuttoa kesäkuussa. Ruuhkaa on ollut siitä pitäen.

Strategiakauden 2019 — 2022 valmistelu viivästyi Eksotessa sote-uudistuksen keskeneräisyyden takia. Lautakunta toteaa, että kuntien taloustilanteen kiristymisen sekä Eksoten viime vuoden budjetin ylitysten takia strategiatarkastelulla oli kiire.

Strategian valmistelu on viivästynyt

Lautakunnan näkemyksen mukaan strategian valmistelutyö ei ole ollut asianmukaista. Valmistelu on viivästynyt. Valmistelusta on annettava selvitys.

Eksoten valtuusto hyväksyi strategian toukokuussa, ja hallitus käsittelee strategian toimeenpanoa ensi keskiviikkona.

Potilasturvallisuuden tulevaisuus vaatii lautakunnan mukaan myös selvittämistä. Potilaan hoidossa ammattihenkilöstön havaitsemien vaaratapahtumien määrä on lisääntynyt.

Eksotessa vapaaehtoisen läheltä piti -ilmoituksen voi tehdä HaiPro-järjestelmän avulla. Ilmoitusten määrän kasvu ei välttämättä kerro vahinkojen lisääntymisestä. Se saattaa kertoa myös turvallisuuskulttuurin kehittymisestä.