Isot hankkeet kuten Kirjolan koulu ja jätevedenpuhdistamo ovat Ryhmä 13:n mukaan edenneet Parikkalassa hitaasti – Ryhmä jätti valtuustolle aloitteen kuntaan perustettavasta teknisen johtajan virasta

Veroprosentit pysyvät Parikkalassa ennallaan.

Mika Strandén

Parikkalan kunnan verotus säilyy entisellään. Kunnan tuloveroprosentti on ensi vuonna 20,5.
Parikkalan kunnan verotus säilyy entisellään. Kunnan tuloveroprosentti on ensi vuonna 20,5.

Parikkalan valtuusto keskusteli osana arviointikertomuksen käsittelyä valtuutetuille jätettyä avointa kirjettä, jossa moititaan kunnan työilmapiiriä.

Kunnanjohtaja Vesa Huuskosen mukaan kirjeeseen vastataan. Sitä ennen asia käsitellään kunnan henkilöstöjaostossa.

Kunnanvaltuustolle jätettiin myös valtuustoaloite, jossa vaaditaan teknisen toimen organisaation uudistamista. Parikkalassa ei ole teknistä johtajaa, mutta kokoomuksen, vihreiden, kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ja Uus-Parikkalan sitoutumattomien muodostama Ryhmä 13 esittää uuden viran perustamista välittömästi nykyisen rakentamispäällikön tilalle.

Samalla ryhmä esittää, että elinvoima- ja elinympäristölautakunnan toimialue jaetaan niin, että siitä muodostetaan tekniselle toimelle oma lautakunta. Elinkeino- ja elinvoima-asiat ryhmä 13 siirtäisi kunnanhallitukselle.

Taustalla on tyytymättömyys Elinvoima- ja ympäristölautakunnan päätöksentekoon.

– Elinvoima- ja ympäristölautakunnan päätöksenteon ei voida katsoa mitenkään täyttävän hallintolain edellyttämää hyvää hallintotapaa, toistuvasti päätökset jäävät pöydälle jopa useampaan kertaan, aloitteessa todetaan.

Lautakunnan toimintaan liittyvistä suurista hankkeista Kirjolan koulu ja jätevedenpuhdistamo ovat edenneet hitaasti.

Veroprosentit säilyvät ennallaan

Parikkalan kunta pitäytyy nykyisissä veroprosenteissaan, joten kunnan tuloveroprosentti on jatkossakin 20,5.

Yleinen kiinteistöveroprosentti on ensi vuonna 1, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti on 0,5 ja muiden asuinrakennusten 1,1. Voimalaitoksille, yleishyödyllisille yhteisöille ja rakentamattomille rakennuspaikoille ei määrätty kiinteistöveroa.

Kokoomuksen kunnanvaltuutettu ja kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Vuokko Ahoranta menehtyi syyskuun lopulla.

Valtuusto piti kokouksen alussa hiljaisen hetken Ahorannan muistolle.