Naudat olivat erittäin huonolla hoidolla — Sorkkienhoito oli lyöty laimin, juotavaa oli liian vähän ja paikat olivat likaiset

Savonlinnalaisille miehille vaaditaan rangaistusta eläinsuojelurikoksesta ja tuotantoeläinten pitokieltoa

Tuija Pauhu

Etelä-Savon käräjäoikeudessa alettiin käsitellä tiistaina juttua, jossa kahta miestä syytetään eläinsuojelurikoksesta. Tapaus on tullut esiin Savonlinnassa.
Etelä-Savon käräjäoikeudessa alettiin käsitellä tiistaina juttua, jossa kahta miestä syytetään eläinsuojelurikoksesta. Tapaus on tullut esiin Savonlinnassa.

Syyttäjä vaatii sakkorangaistusta kahdelle miehelle, joiden hän katsoo syyllistyneen eläinsuojelurikokseen Savonlinnassa.

Miehille luettiin syytteet tiistaina Etelä-Savon käräjäoikeudessa.

Haastehakemuksen mukaan nautojen hoito ja ruokinta oli laiminlyöty neljän kuukauden ajan vuonna 2017. Kyse on syyttäjän mielestä törkeästä huolimattomuudesta.

Miehillä oli ollut navetassa 46 nautaa. Kaikkien nautojen sorkkien hoito oli jätetty tekemättä pitkältä ajalta. Voimakkaasti ylikasvaneen sorkan vuoksi eläinten seisoma-asento oli muuttunut epänormaaliksi, mikä aiheutti niille kipua ja kärsimystä.

Yksi nauta oli taas eläinlääkärin tarkastuksessa määrätty lopetettavaksi, koska eläin ei ollut saanut riittävästi juotavaa, ja oli sen vuoksi kärsinyt kuivumisesta.

Joukossa oli myös yksi linkkaava nauta, jolla oli kyljessä makuuhaavoja. Nuorimmat naudat olivat eläinlääkärin tarkastuksessa todettu myös hieman likaisiksi.

Syytteessä olevista miehistä toinen kertoi sorkkien hoitamisessa olleen tauko siksi, ettei tilalle oltu saatu sorkkienhoitajaa.

Huolehdittu ei oltu syyttäjän mukaan myöskään sonnien ja vasikoiden pitopaikan puhtaudesta ja hygieniasta.

Kestokuiviketta ei ollut riittävästi, minkä vuoksi navetassa on ollut kokonaisuudessaan märkää. Tämän vuoksi eläimillä ei ole ollut karsinassa kuivaa makuupaikkaa. Eläinten lantaakaan ei oltu riittävästi poistettu.

Kaiken kaikkiaan puutteellinen hoito on aiheuttanut eläimille tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa, käräjille toimitetussa haastehakemuksessa todetaan.

Oikeus on saanut jutun käsittelyä varten muun muassa valokuvia kärsivistä eläimistä ja niiden elinympäristöstä.

Sakkorangaistuksen lisäksi syyttäjä vaatii vastaajille yhden vuoden mittaista tuotantoeläinten pitokieltoa.

Mikäli oikeus määrää vastaajat tuotantoeläinten pitokieltoon, niin vastaajien eläimet tulee syyttäjän mukaan tuomita valtiolle menetetyksi.