Jätevesistä tuli haasteet käräjille — Käräjäoikeudessa luettiin syytteitä jätevesien laskemisesta ympäristöön Savonlinnassa

Syyttäjä vaatii vastaajille päiväsakkoja, korvauksia ja todistelupalkkioiden maksamista.

Moises Garibay, Moises Garibay

Oikeus antaa näillä näkymin päätöksensä ympäristöjutuissa ensi kuussa.
Oikeus antaa näillä näkymin päätöksensä ympäristöjutuissa ensi kuussa.

Etelä-Savon käräjäoikeudessa on luettu syytteet kahdessa erillisessä jutussa, joissa molempien rikosnimikkeenä on ympäristön turmeleminen. Kummatkin teot ovat tapahtuneet Savonlinnassa.

Syytetyillä, eikä käsittelyssä olleilla teoilla ole kuitenkaan yhteyttä toisiinsa.

Kihlakunnansyyttäjä katsoo savonlinnalaisen yrittäjän toimineen vastoin jätelain mukaista maaperän ja pohjaveden pilaamis- ja roskaantumiskieltoa.

Käräjille toimitetussa haasteessa yrittäjän katsotaan johtaneen kiinteistöltään käsittelemättömiä jätevesiä ainakin 32 kuutiometriä pumppaamalla ne suoraan läheiseen maastoon.

Hän ei ollut huolehtinut siitä, että jätevedet olisi johdettu Savonlinnan Veden viralliseen viemäriverkkoon.

Jätevesien laskemista maastoon oli jatkunut runsaat kaksi ja puoli vuotta. Syyttäjän mukaan laiminlyönnit jätevesien käsittelyssä olivat alkaneet vuoden 2014 alussa.

Yrittäjälle luettiin varmuudeksi toissijainenkin syyte. Toissijaisen syytteen rikosnimikkeenä on jätelain rikkominen.

Jutun valmistelussa on kuultu henkilötodistelua ja jätevesien ympäristövaikutuksista on oikeudelle toimitettu Etelä-Savon ely-keskuksen lausunto.

Vastaajalle vaaditaan rangaistukseksi vähintään 50 päiväsakkoa. Syyttäjän mukaan vastaajan tulee korvata valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 550 euroa. Samoin häntä vaaditaan korvaaman valtion todistelukustannukset.

Toisessa tapauksessa määrät olivat suurempia

Toisessa jutussa on käräjille haastettu mies, jonka syyttäjä katsoo tyhjentäneen omistamiensa lomamökkien jätevedet oman metsäkiinteistönsä maastoon.

Tämänkin laittomuuden syyttäjä katsoo kestäneen yli kaksi ja puoli vuotta.

Ympäristöön hallitsemattomasti päästettyjä jätevesiä on ollut syytteen mukaan vähintään 120 kuutiometriä. Haastekirjelmässä katsotaan, että jätevedet ovat aiheuttaneet ympäristön pilaantumista, roskaantumista ja vaaraa terveydelle.

Toissijaisesti syyttäjä vaatii vastaajalle rangaistusta jätelain rikkomisesta.

Vastaaja tulisi syyttäjän mielestä tuomita vähintään 80 päiväsakkoon. Rikoksen tuottamaksi hyödyksi arvioidaan 1 800 euroa. Tämä summa, samoin kuin jutun todistelukustannukset, vastaajan tulisi korvata valtiolle.

Samoin kuin edellisessä jutussa, niin tässäkin on Etelä-Savon ely-keskus antanut oman lausuntonsa jätevesien vaikutuksista ympäristöön. Molemmissa jutuissa asianomistajana on ainoastaan ely-keskus.

Uusimmat uutiset