Lukioitten ja ammattiopiston yhdistäminen mietittäväksi Savonlinnassa — Sivistyslautakunnassa tiukka äänestys kahden miljoonan euron säästöpaketista

Lautakunnan esitys siirtäisi lukion Samiedun kuntayhtymän toiminnaksi. Esitys myös tarkastelisi kulttuuri- ja liikunta-avustusten vaikutusta valtionosuuksiin. Lautakunnassa hävinnyt esitys sisälsi koulujen lakkauttamisia ja avustusten prosenttiperusteisia leikkauksia.

Soila Puurtinen

Savonlinnan sivistyslautakunta esittää lukioitten ja ammattiopiston yhdistämistä yhden hallinnon alle. Asiasta päättää kaupunginvaltuusto juhannuksen jälkeen.
Savonlinnan sivistyslautakunta esittää lukioitten ja ammattiopiston yhdistämistä yhden hallinnon alle. Asiasta päättää kaupunginvaltuusto juhannuksen jälkeen.

Savonlinnan sivistyslautakunta esittää, että lyseon lukio, Taidelukio ja aikuislukio siirrettäisiin syksyllä 2020 Itä-Savon koulutuskuntayhtymän toiminnaksi eli samaan hallintoon ammattiopisto Samiedun kanssa.

Valtuusto päättää asiasta juhannuksen jälkeisenä maanantaina.

Esitys syntyi lautakunnassa täpärässä äänestyksessä. Käytännössä asian ratkaisi lautakunnan puheenjohtajan Jonne Tynkkysen (kesk.) ääni.

Lukioitten ja ammattiopiston yhdistämistä koskeva esitys on osa kaupunginvaltuuston vaatimaa kahden miljoonan euron säästöpakettia vuosille 2020—2022. Tavoiteltavana on siis 670 000 euron pysyvä, vuotuinen säästö.

Lautakunnassa koko pakettia koskevan äänestyksen voitti Tynkkysen esitys.

Tynkkynen arvioi, että lukion ja ammatillisen koulutuksen hallinnon yhdistäminen toisi ensi vuonna säästöjä 200 000 euroa ja sen jälkeen 500 000 euroa vuosittain.

— Päällekkäisyyksiä voitaisiin vähentää ja hakea organisaatiosta tehoa, Tynkkynen sanoo.

Päällekkäisyyksien poistamisella Tynkkynen tarkoittaa esimerkiksi hallintoa ja muita vastaavia asioita, jotka voitaisiin hoitaa yhdessä organisaatiossa.

— Koulutuskuntayhtymän alle saisimme loistavan koulutuskeskittymän, jossa olisi laaja ammatillisen koulutuksen kirjo, maan paras kuvataidelukio, yksi maan parhaimmista musiikkilukioista, valtakunnallinen kehittämistehtävä lukiokoulutuksessa sekä nuorisoasteen yleislukio urheilupainotuksineen, Tynkkynen sanoo.

Toisaalta yhteinen hallinto Tynkkysen mukaan edistäisi myös ammattilukion kehittämistä. Lukioitten tiloja hän ei esitä siirrettäväksi.

— Kaikki jatkuisi ennallaan mutta isäntä vaihtuisi.

Kaupungin avustukset esitetään organisoitavaksi uudelleen niin, että esimerkiksi orkesteriyhdistys ja teatteri eivät sen takia menettäisi valtionosuuksia

Sivistyslautakunnan esittämään säästöpakettiin kuuluu myös kaupungin avustustoiminnan uudelleen organisointi ja järkevöittäminen niin, että säästöjä kaikista avustuksista syntyisi vuosittain yhteensä 50 000 euroa.

Lautakunnan mielestä pitäisi avustuksien vaikuttavuutta pitäisi arvioida nykyistä paremmin sekä eritellä avustukset, jotka toimivat vipuvartena valtionosuuksien saamiseen.

Tynkkysen mukaan tavoitteena on, että kaupungin avustusten leikkaukset eivät vähentäisi henkilötyövuosia esimerkiksi teatterissa ja orkesterissa ja että henkilövuosiin perustuvat valtionosuudet eivät siten alenisi.

Määräaikaisille opettajille ei kesäpalkkaa

Säästöpakettiin kuuluu myös määräaikaisten opettajien kesäpalkan maksamatta jättäminen. Sivistyslautakunta esittää, että valtuusto peruisi viime joulukuussa tekemänsä päätöksen, jossa määräaikaisten opettajien kesäajan palkkoihin varattiin 230 000.

Tynkkysen mukaan tässä tilanteessa ei ole laillista keinoa maksaa viime lukuvuoden määräaikaisille opettajille kesäpalkkaa.

Kun talousarviokokous pidettiin, määräaikaisten opettajien työsuhteet oli jo solmittu kestämään kesäkuun alkuun asti. Kesäpalkkojen maksaminen edellyttäisi uusia viranhoitomääräyksiä, joille ei ole lainmukaista perustetta.

Kaupungissa oli viime lukuvuonna määräaikaisia opettajia henkilötyövuosina laskettuna 28. Ensi syksystä alkaen kaupunki palkkaa 24 opettajaa toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin

Verson jäsenyydestä esitetään luovuttavaksi

Lautakunnan säästöesitykseen kuului myös lastenkulttuurikeskus Verson jäsenyydestä luopuminen, joka tuo säästöjä 7 000 euroa vuodessa.

Hävinneessä esityksessä oli mukana koulujen lakkauttamisia, Savonrannan kirjaston lakkauttaminen sekä avustusten prosenttiperusteisia leikkureita

Lautakunta teki esityksensä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle äänin 6—5. Julkisuuteen ei ainakaan toistaiseksi ole kerrottu, millaisen ehdotuksen Tynkkysen esitys voitti. Hävinnyt esitys eli vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppisen pohjaesitys on määrätty yksityiskohdiltaan salaiseksi.

Kauppisen mukaan hänen esityksensä perustui palveluverkon karsintaan, avustusten leikkauksiin ja ostopalvelumäärärahojen pienentämiseen. Kauppisen mukaan esimerkiksi koulujen vähentämistä koskien ei ollut valmiita esityksiä siitä, mitä kouluja lopetettaisiin ja millä aikataululla.

— Jos esitys olisi hyväksytty, asiaa olisi lähdetty valmistelemaan, Kauppinen sanoo.

Ennen lopullista äänestystä Jonne Tynkkysen esitys voitti äänin 5—5 Karoliina Helanderin (sd.) esityksen, jonka mukaan kouluverkkoa supistettaisiin Kauppisen esityksen mukaisesti, Savonrannan kirjasto lakkautettaisiin Kauppisen esityksen mukaisesti ja kulttuuriavustuksia leikattaisiin 15 prosentilla, vapaa-ajan avustuksia 28 prosentilla ja muun koulutuksen avustuksia kymmenellä prosentilla, kaikki Kauppisen esityksen mukaisesti.

Helanderin esityksen mukaan myös Setlementti Linnalan Nuorten ostopalvelusopimusta leikattaisiin 20 000 eurolla. Myös Kauppisen esitys sisälsi ostopalvelumäärärahojen pienentämistä.

Määräaikaisten opettajien kesäpalkkojen maksamatta jättäminen ja Verson jäsenyydestä luopuminen sisältyivät myös Helanderin esitykseen, samoin Kauppisen.

Äänestys Helanderin ja Tynkkysen esityksen välillä päättyi lukemiin 5—5, puheenjohtaja Jonne Tynkkysen äänen ratkaistessa.

Näin äänestettiin

Voittanut äänestys oli Tynkkysen mukaan koko keskustan valtuustoryhmän esitys. Lautakunnassa sen puolesta äänestivät Jonne Tynkkynen (kesk.), Anne Käyhkö (kesk.), Timo Lajunen (kesk.sit.), Eiju Paajanen (kesk.) ja Veikko Puustinen (ps.)

Helanderin esityksen puolesta äänestivät Karoliina Helander (sd.), Markku Ihalainen (sd.), Jussi Koponen (vas.), Lea Sairanen (kok.) ja Jani Hokka (sd.).

Karri Tahvanainen (vihr.) äänesti tasaääniin päättyneessä äänestyksessä tyhjää. Sitä ennen oli kannattamattomana rauennut hänen esityksensä Nätkin koulun lakkauttamisesta vuodetsa 2021 alkaen.

Lopullisessa äänestyksessä Tahvanainen äänesti Tynkkysen esityksen puolesta. Muuten äänet jakautuivat samalla tavalla kuin ensimmäisessäkin äänestyksessä, joten Tynkkysen esitys voitti vs. sivistystoimenjohtajan esityksen äänin 6—5.

Juttua täydennetty Tuija Kauppisen kommenteilla kello 12.40.