Punkaharjun kirjastoa ei saa siirtää — Kumppanuuspöydässä epäiltiin, tuleeko siirrosta säästöjä lainkaan, itsepalvelukirjastolaitteet voidaan hankkia nykyiseen kirjastotaloonkin

Punkaharjun kumppanuuspöydässä kuultiin, että matkailun avainkohteisiin on tulossa opasteita ja vähäisemmän käytön liikuntasaleihin alennuksia. Sumpunlahden ja Nobelinniemen jatkokehitys on tärkeää, mutta vaatii ensin istumista yhteisen pöydän ääreen.

Eeva Mikkonen

Punkaharjun kumppanuuspöytä kokosi tuvan täydeltä väkeä pohtimaan alueelle tärkeitä kehittämiskohteita.
Punkaharjun kumppanuuspöytä kokosi tuvan täydeltä väkeä pohtimaan alueelle tärkeitä kehittämiskohteita.

Punkaharjun kumppanuuspöydän puheenjohtaja Terho Kaskinen kiitteli punkaharjulaisten aktiivisuutta, sillä entinen valtuustosali oli tiistaina melkein täynnä väkeä. Hän totesi, että kumppanuuspöydät ovat hyvä mahdollisuus yhdessä päästä vaikuttamaan asioihin ja saada yhdessä sovittua kehitystä ja aktiivisuutta aikaan.

— Minulla on erittäin vakaa usko, että meidän kaupunkimme haluaa olla mukana siinä, mitä me yhdessä katsomme tärkeäksi.

Savonlinnan elinkeinojohtaja Janne Weander kehui, että lähidemokratia on lähtenyt hyvin käyntiin. Kehittämisehdotuksia on tullut kevään ja kesän aikana satoja ja monia asioita on saatu eteenpäin.

Kirjasto rauhaan!

Punkaharjun kirjasto ei saa hetken rauhaa, sillä se on jälleen siirtouhan alla. Paikalla olijat olivat vahvasti sitä mieltä, ettei kirjastoa pidä siirtää Punkaharjutaloon. Kaupungin talousarvion valmistelussa lähdetään kaupunginjohtajan pohjaesityksestä, että kun kirjasto siirretään, siitä voidaan tehdä omatoimikirjasto.

Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo myönsi kysyttäessä, ettei omatoimikirjastolle ole esteitä myöskään nykyisessä paikassa. Siirtoa perustellaan entisen kunnantalon vajaakäytöllä sekä kirjaston vakituisen henkilöstön riittämättömyydellä.

Moni läsnäolija epäili, mitä kustannussäästöä siirrosta oikeasti syntyisi. Siirto maksaisi Punkaharjutaloon vaadittavine muutostöineen tarkistetun kustannusarvion mukaan 170 000 euroa. Vuotuiset käyttökulut tyhjästä kirjastorakennuksesta olisivat peruslämmöllä 15 000 euroa, kun ne nyt ovat 25 000 euroa. Kirjastorakennuksessa olevasta asunnosta kaupunki saa vuokraa 7 000 euroa vuodessa.

Kuntalaiset muistuttivat, että kirjastotalo on kirjastoksi rakennettu ja hyvällä paikalla ja Punkaharjutalossa menetettäisiin yhteinen iso kokoontumistila.
Punkaharjutaloon sen sijaan olisi saatava lisää muuta toimintaa.

Opasteita matkailijoiden ohjaamiseksi reiteille ja nähtävyyksille

Eri puolilta kaupunkia on tullut toiveita opasteiden ja opastetaulujen sekä bussipysäkkien katosten hankinnasta. Vapaa-aikaansa viettävien, matkailijoiden ja kaupunkilaisten ohjaamiseksi palveluiden, aktiviteettien ja reittien äärelle on kehitteillä Kyliltä kylille -hanke, johon haetaan rahaa Piällysmies ry:ltä viimeistään tammikuussa 2019.

Eeva Mikkonen

Kumppanuuspöytien yhteyshenkilö Jaana Luostarinen, Punkaharjun pöydän puheenjohtaja Terho Kaskinen, kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo ja elinkeinojohtaja Janne Weander.
Kumppanuuspöytien yhteyshenkilö Jaana Luostarinen, Punkaharjun pöydän puheenjohtaja Terho Kaskinen, kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo ja elinkeinojohtaja Janne Weander.

Reitti- ja opastehanketta varten kyläyhdistysten ja yritysten olisi kartoitettava omalta alueeltaan opastetarpeet. Kyläyhdistyksiltä kysytään lokakuun loppuun mennessä sitoutumista myös opasteiden ja kylttien asennukseen alueellaan talkoilla, joka lasketaan hankkeen omarahoitusosuuteen. Kaupungille ehdollinen avustushakemus lähtee tällä viikolla. Hankkeen arvioidaan maksavan 130 000—150 000 euroa. Kylille tulisi myös Tervetuloa-kyltit.

Tiina Stranden piti pysäkkien katoksia äärimmäisen tärkeänä asiana paitsi sääsuojina myös pitäjien omaleimaisuuden esille tuomisessa. Punkaharjulla voisi ammentaa ulkoasua vaikka Hotelli Punkaharjun värimaailmasta ja koristelusta.

Sirpa Taskinen esitti toiveen informatiivisista opastetauluista junaseisakkeille. Myös katoksia seisakkeille kaivataan ja Retretin seisakkeen laiturin korkeudessa olisi toivomisen varaa.

Koulu mukaan yhteiseen tekemiseen

Tekninen toimiala tekee syksyn aikana opastetaulujen kuntokartoituksen.
Punkaharjun koulun rehtori Saila Heikkinen totesi, että koulu aktiivisena toimijana olisi mielellään mukana muun muassa opastehankkeessa, sillä talossa on teknistä osaamista virtuaaliympäristössä niin aikuisissa kuin nuorissakin ja nykytekniikalla opasteisiin saisi helposti pieniä inserttejä paikkakunnan historiasta ja nähtävyyksistä. Yleisö piti ideaa loistavana ja taputti.

Stranden muistutti myös matkailukaupungin näkymistä junasta käsin. Pahin näkymä taitaa avautua kaupungin varikon kohdalla.

Sumpunlahdessa ja Nobelinniemessä hommia

Upean Sumpunlahden kunnostus virkistyskäyttöön todettiin yhteisesti tärkeäksi, mutta rakenteet vaativat kunnostusta. Vesakkoa siellä on jo raivattukin. Katse kääntyy alueen yhdistyksiin, että ne ottaisivat alueen huolehdittavakseen. Weander lupasi, että asia selvitetään. Hänestä alue pitäisi pitää kunnossa. Aune Kupiainen kaavaili jo, että suojelualueen kautta saataisiin alueelle mukava lenkkipolkukin.

Stranden piti tärkeänä, että jos aluetta aletaan hyödyntää matkailussa, olisi hyvä saada sinnekin opastetaulut rantaluonnon ja maaperän haavoittuvuudesta.

Punkaharjulla on pitkään puhuttu Nobelinniemen satama-alueen siistimisestä. Satama olisi otettavissa laajemmin matkailun käyttöön, mutta ensin se pitäisi siistiä ja viedä myös tarpeettomat veneet pois. Myös satamaan kaivataan opastetaulua veneilijöille taajaman palveluista ja paikan historiasta. Sataman kehittämiseksi tarvitaan ensin yhteispalaveri.

Vähällä käytöllä olevien liikuntatilojen vuokriin tulossa huojennuksia

Punkaharjun yläkoulun yksikkö siirtyy valtuuston päätöksellä Puruveden rantaan ja koulutyö päästäisiin aloittamaan elokuussa 2022. Suunnittelurahaa on oltu budjetoimassa ensi vuodelle 190 000 euroa. On vielä kysymysmerkki, löytyykö uudisrakentamiseen tarvittavaa seitsemää miljoonaa. Sivistyslautakunta on ollut yksimielisesti yläkoulun toimintojen siirron kannalla.

Koulujen liikuntatilojen harrastusvuorojen maksuttomuus on valmistelussa. Ilmaisia tiloja ei käyttäjille ole tulossa, mutta alennuksia vähän käytössä olevien salien vuokriin suunnitellaan. Matti Karjalainen toivoi, että salivuokraa tarkasteltaisiin siitä näkökulmasta, että saataisiin käyttäjämäärää nostettua ja ihmiset liikkumaan. Hän puhui hyvän terveyden edistämisestä. Salimaksut ovat hänen mukaansa täällä lähikaupunkien korkeimmat. Myös tenniskenttä Uippiksella on nykyään vähällä käytöllä korkean maksun takia.

Ihmiset iloitsivat Punkalon vetämistä pois kaupungin kiinteistöjen myyntilistalta. Punkalo oli vahvasti keväällä esillä kumppanuuspöydässä.

Kylätalojen kiinteistövero halutaan pois

Koko kaupungin aluetta yhdistää esitys kylätoiminnassa olevien kiinteistöjen kiinteistöveron poistosta. Vaihtoehtoisesti yhdistyksiä voidaan avustaa vastaavansuuruisella avustuksella. Savonlinnan Kylät ry:n ja kumppanuuspöytien puheenjohtajat ovat yksimielisiä veronpoistosta ja siitä, että kylillä tarvitaan kokoontumis- ja harrastuspaikka.

Selvityksen mukaan kylätaloja on noin 30 ja niistä kerätään noin 15 000 euroa kiinteistöveroa. Yhdistys vie asiaa eteenpäin.

Kaskinen kertoi, että Kerimäen kunnassa oli ollut käytäntönä, että tilinpäätöstä ja toimintakertomusta vastaan kyläseura sai automaattisesti 500 euron avustuksen kylätalon kiinteistöveron kattamiseen.

Uusi matkailuhanke tuloillaan

Matkailussa on Punkaharjulla hyvä pöhinä ja Kaskinen kertoi, että Metsähallituksen kanssa on tulossa uusi hanke, josta ei vielä saa kertoa tarkemmin. Uusia tuulia toki aina pitää olla ja ympärivuotista matkailua pitää vahvistaa.

Juhani Sankala kiitteli Rantasuota Harjun Kesäraitin avustuksesta ja kertoi, että ensi kesänäkin Kesäraitti aiotaan järjestää ja entistä monipuolisempana tapahtumana. Myös kaupungin avustuksen tarve samalla kasvaa.


Savonrannan kumppanuuspöytä on tiistaina 2.10. koulun ruokalassa, Kerimäen kumppanuuspöytä keskiviikkona 3.10. Kerimäkitalossa ja kaupunkikeskustan kumppanuuspöytä torstaina 4.10 pääkirjasto Joelissa.
Kaikki kumppanuuspöydät ovat kello 17—19.

Uusimmat uutiset