Lomakylälle voitto — Itä-Savon Vesi Oy:llä ei ollut perustetta vesimaksun maksuperusteen yksipuoliseen muuttamiseen Kerimaassa

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan Itä-Savon Vesi Oy joutuu maksamaan Kerimaan Lomakeskus Oy:lle oikeudenkäyntikuluina hieman runsaat 35 000 euroa ja asianosaiskuluina 4 000 euroa.

Soila Puurtinen

Itä-Savon Vesi Oy:llä ei ollut perustetta vesimaksun maksuperusteen yksipuoliseen muuttamiseen Kerimaassa.
Itä-Savon Vesi Oy:llä ei ollut perustetta vesimaksun maksuperusteen yksipuoliseen muuttamiseen Kerimaassa.

Kerimäellä toimivan Kerimaan Lomakeskus Oy:n ja Itä-Savon Vesi Oy:n välinen kiista on ratkaistu Etelä-Savon käräjäoikeudessa.

Oikeus ratkaisi keskeisimmän kiistan Kerimaan Lomakeskuksen eduksi. Kiista alkoi vuonna 2014, kun Itä-Savon Vesi Oy muutti jätevesien laskutusperustetta.

Lomakeskus oli vaatinut käräjäoikeutta vahvistamaan, että Itä-Savon Veden lomakylältä laskuttamisen jätevesimaksujen pitää määräytyä lomakylää palvelevan jätevesimittarin mittaaman jätevesimäärän mukaan.

Lomakylä myös katsoi, että vesiyhtiön laskutus jätevesimaksuista vuodesta  2014 alkaen, joka on perustunut alueelle tulevan vesijohtoveden määrään, on ollut virheellinen ja sen vuoksi perusteeton.

Käräjäoikeuden piti ratkaista ensin osapuolten kiista sopimussuhteen olemassaolosta. Vasta sen jälkeen oikeus saattoi ottaa kantaa jäteveden mittaustapaan.

Oikeus katsoi, että kirjallisen sopimuksen puuttumisesta huolimatta Itä-Savon Vedellä ja Kerimaan Lomakeskuksella on ollut voimassa sopimussuhde, ja siksi lomakeskuksella oli oikeus esittää sopimukseen perustuvia vaatimuksia.

Käräjäoikeus katsoi niin kuin kantajakin, että lomakylän jätevesimaksujen pitää perustua jätevesimittarin mittaaman jätevesimäärän mukaisesti.

— Vastaajan tekemä laskutus Kerimaan Lomakylältä 2. tammikuuta 2014 lähtien, joka on perustunut alueelle tulleen vesijohtoveden määrään, on ollut virheellinen ja siten perusteeton, käräjäoikeus toteaa.

Käräjäoikeuden mukaan Itä-Savon Vesi Oy:llä ei ollut vesihuoltolain mukaista perustetta vesimaksun maksuperusteen yksipuoliseen muuttamiseen.

Ratkaisu tarkoitti, että oikeus velvoitti Itä-Savon Vesi Oy:n maksamaan Kerimaan Lomakeskus Oy:lle oikeudenkäyntikuluina hieman runsaat 35 000 euroa ja asianosaiskuluina 4 000 euroa.

Erikseen oikeus otti kantaa oikeudenkäyntikulujen turvaamistoimiasiaan. Kerimaan Lomakeskus Oy oli perunut oikeuskäsittelyn kuluessa turvaamistoimea koskevan vaatimuksensa, joten turvaamistoimiasian lomakeskus hävisi.

Siksi oikeus velvoitti lomakeskuksen maksamaan oikeudenkäyntikuluja Itä-Savon Vesi Oy:lle 5 730 euroa.

Käräjäoikeuden päätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.Uusimmat uutiset

Kommentoidut