Perhevapaalaisille tarjolla Savonlinnassa uudenlaista työelämään siirtymistä helpottavaa valmennusta — Valmennukset alkavat marraskuun aikana

Palvelujen tavoitteena on edistää asiakkaiden paluuta perhevapaalta työmarkkinoille siten, että asiakkailla on palvelun jälkeen selkeät tiedot työelämään palaamista sujuvoittavista vaihtoehdoista.

Soila Puurtinen

Valmennus on suunnattu kaikille perhevapaalla oleville vanhemmille, jotka kykenevät osallistumaan kotimaisilla kielillä toteutettavaan palveluun. Kuvituskuva.
Valmennus on suunnattu kaikille perhevapaalla oleville vanhemmille, jotka kykenevät osallistumaan kotimaisilla kielillä toteutettavaan palveluun. Kuvituskuva.

Sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Uudenmaan ely-keskuksen yhteistyönä valmisteleman Perhevapaalta työelämään -hankkeen valmennuspalvelut ovat alkamassa marraskuun aikana. Valmennus on suunnattu kaikille perhevapaalla oleville vanhemmille, jotka kykenevät osallistumaan kotimaisilla kielillä toteutettavaan palveluun. Palvelut päättyvät kesä-heinäkuun vaihteessa 2020.

Sosterin toiminta-alueella palvelu järjestetään Savonlinnassa Linnalan opiston tiloissa. Palveluun voi ilmoittautua, mikäli palvelusta kiinnostunut asiakas asuu minkä tahansa Sosterin sote-yhtymän toiminta-alueen kunnan alueella.

Savonlinnassa palvelun toteuttajana toimii kokenut valmennuspalvelujen tuottamiseen erikoistunut yritys Spring House Oy. Palveluntuottajan yhteyshenkilönä on Paula Paavilainen.

Valmennus perustuu täysin palvelusta kiinnostuneiden asiakkaiden vapaaehtoisuuteen, ja hanketta markkinoidaan kohderyhmälle neuvolakäyntien yhteydessä. Ilmoittautuminen palveluun tapahtuu hankkeen nettisivujen kautta tai suoraan neuvolakäynnin yhteydessä.

Palveluun osallistuvien vanhempien lapsille on järjestetty lastenhoito valmennuksen ajaksi. Palvelujen tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta tullaan tekemään ulkopuolinen, riippumaton arviointitutkimus.

Palvelujen päätyttyä hankkeesta saadut hyvät käytänteet pyritään juurruttamaan pysyvästi osaksi palvelujärjestelmää, jolla tuotetaan työelämäpalveluja perhevapaalaisille lähipalveluina perhekeskuksissa.

Kaikki perhevapaalaiset hyötyvät

Perhevapaalaisten työllistyminen on ajankohtainen kysymys, ja se on nostettu näkyvästi esille myös Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa. Perhevapaalla oleville vanhemmille suunnattuja työelämäpalveluita ei ole juurikaan ennen ollut tarjolla. Viranomaisten hallinnonrajat ylittävällä yhteistyöllä valmistelema Perhevapaalta työelämään -pilottihanke ja sen yhteydessä järjestettävät palvelut paikkaavat juuri tätä puutetta ja tarjoavat perhevapaalaisille uudenlaisen mahdollisuuden omien työelämään liittyvien epävarmuuksien ratkaisuille.

Hankkeen palvelut on suunnattu eri työmarkkina-asemissa oleville perhevapaalaisille. Palvelujen sisältö on suunniteltu siten, että niistä hyötyvät niin jo työsuhteessa olevat kuin työttömät, korkeasti koulutetut ja matalamman koulutustason omaavat perhevapaalaiset. Palvelujen tavoitteena on edistää asiakkaiden paluuta perhevapaalta työmarkkinoille siten, että asiakkailla on palvelun jälkeen selkeät tiedot työelämään palaamista sujuvoittavista vaihtoehdoista.

Valmennus on sisällöltään erittäin monipuolinen ja huomioi erilaisissa työmarkkinatilanteissa olevat perhevapaalaiset. Palvelussa asiakkaat saavat erityisesti itsetunnon, voimavarojen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen liittyvää tukea. Lisäksi valmennus keskittyy työnhakuvalmiuksien kehittämiseen, ammatinvalinnan ohjaukseen ja koulutusvaihtoehtojen selventämiseen sekä yrittäjyyden mahdollisuuksien esiintuonnin teemoihin.

Palvelun keskiössä on perhevapaalla olevien vanhempien jo olemassa olevien taitojen esiin tuominen ja palvelun sisältö räätälöidään jokaiselle osallistujalle sopivaksi aina asiakkaiden omista lähtökohdista. Palvelu koostuu kuudesta ryhmävalmennuskerrasta ja kuudesta yksilövalmennuskerrasta, joiden yhteydessä asiakkaille laaditaan työelämään siirtymistä tukeva etenemissuunnitelma.

Uusimmat uutiset