Savonlinnan kaupunki käynnistää yhteistoimintaneuvottelut – Koronaepidemian takia monia palveluita on suljettu

Yt-neuvotteluissa organisoidaan töitä uudelleen. Viimesijaisina vaihtoehtoina neuvotellaan osa-aikaistamisesta tai lomautuksista. Neuvottelut eivät johda irtisanomisiin.

Timo Seppäläinen

Muun muassa Savonlinnan uimahalli, kirjastot ja nuorisotilat on suljettu valtioneuvoston linjauksen mukaisesti koronaviruksen leviämisen estämiseksi.
Muun muassa Savonlinnan uimahalli, kirjastot ja nuorisotilat on suljettu valtioneuvoston linjauksen mukaisesti koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Savonlinnan kaupunki päätti maanantaina käynnistää yhteistoimintaneuvottelut.

Valtioneuvoston linjausten mukaisesti kaupungin palveluita on suljettu ja kaupungin palveluiden kysyntä on laskenut merkittävästi. Tästä johtuen palvelujen tuottamista joudutaan edelleen sopeuttamaan nykyiseen tilanteeseen.

Yt-menettelyssä neuvotellaan kaupunginjohtaja Janne Laineen mukaan lähtökohtaisesti suljettujen toimintojen henkilöstön mahdollisista tehtävien uudelleenorganisoinneista ja muista tehtäväjärjestelyistä. Viimesijaisina vaihtoehtoina neuvotellaan osa-aikaistamisesta tai lomautuksista. Neuvottelut eivät johda irtisanomisiin.

– Pyrimme ensisijaisesti organisoimaan toimintaamme uudelleen. Tilanne muuttuu koko ajan ja toisaalta tulee myös uusia palvelutarpeita, jotta asukkaittemme hyvinvoinnista pystytään muuttuneessakin tilanteessa huolehtimaan mahdollisimman hyvin. Arvioimme tilannetta tästäkin näkökulmasta koko ajan, kaupunginjohtaja Janne Laine kertoo.

Neuvotteluesitystä käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 30.3.

Neuvotteluesityksen rinnalla kaupunki on käynnistänyt jo viime viikolla oma-aloitteisen valmistelun sosiaali- ja terveysalan koulutuksen omaavien kaupungin työntekijöiden hyödyntämisestä ja siirtymisestä Sosterin palvelukseen tässä kaikkia koskettavassa kriisitilanteessa. Yhteistyössä Sosterin kanssa käydään tällä viikolla läpi, keitä henkilöitä kaupungilta siirtyy Sosteriin reservihenkilöiksi.