Kirjolan koululle suunnitellaan remonttia Parikkalassa — Vaihtoehtoina suuret perusparannustoimet tai uudistilat

Kirjolan koulun remontin suunnittelutyöt alkavat Parikkalassa.

Katri Levänen

Kirjolassa aloitetaan remontoimaan yläkoulun ja lukion siipeä (oik.).
Kirjolassa aloitetaan remontoimaan yläkoulun ja lukion siipeä (oik.).

Parikkalassa Kirjolan koulun perusparannussuunnitelmat etenevät, kun kunnanhallituksen asettama suunnittelutoimikunta kokoontuu perjantaina ensimmäisen kerran.

— Työ käynnistyy vaihe vaiheelta ja vaihtoehdot selkiytyvät kevään aikana. Ensin on kartoitettava nykyisten tilojen kunto, joka pitkälti määrittelee sen ryhdytäänkö perusparannustoimiin vai rakennetaanko uudistilat, sanoo rakentamispäällikkö Heikki Määttänen.

Remontti koskee yläkoulun ja lukion puolta.

— Suurin osa on rakennettu jo 60-luvulla, joten tilat ovat ajastaan jäljessä sekä rakenteellisesti että teknisesti. Rakennusmateriaaleihin ja lämpöeristeisiin liittyy myös sisäilmariskejä, jotka on kartoitettava. Kun teknillistaloudelliset seikat on selvitetty, voidaan rakentaminen parhaassa tapauksessa aloittaa ensi vuoden keväällä, Määttänen kertoo.

Kuluvalle vuodelle on Kirjolan perusparannukseen budjetoitu 200 000 euroa ja vuosille 2019–2020 yhteensä 6 miljoonaa euroa.

— Opetuksen järjestäminen remontin aikana riippuu siitä, kumpaan ratkaisuun päädytään. Mikäli perusparannustoimet riittävät, opetus siirtyy väistötiloihin. Jos taas ratkaisuna on uudistilojen rakentaminen nykyisen koulurakennuksen viereen, jatkuu opetus normaalisti vanhoissa tiloissa.

Perusparannussuunnitelmissa huomioidaan myös Kiipolan koululla tällä hetkellä toimiva päiväkoti.

Määttäsen mukaan remontin valmistumisen jälkeen Kiipolan koulun tiloista luovutaan ja päiväkoti siirtyy mitä todennäköisimmin Kirjolaan. Siihen asti Kiipolan päiväkoti toimii normaalisti.