Kun fyysinen työ vähenee, liikkumattomuus on yhä isompi ongelma — Xamkissa ryhdyttiin keräämään ideapankkia, jotta ihmiset voisivat liikkua enemmän

Villages on Move Baltic -hankkeessa on tarkoitus aktivoida ihmisiä erityisesti maaseutualueilla Itämeren ympärillä. Savonlinnassakin käytiin keväisellä Linnanneitokierroksella

Katja Juurikko

Liikunnan harrastaminen on tärkeää, sillä liikkumattomuus ja siitä aiheutuvat sairaudet maksavat yhteiskunnalle vuosittain 3,7—7 miljardia euroa.
Liikunnan harrastaminen on tärkeää, sillä liikkumattomuus ja siitä aiheutuvat sairaudet maksavat yhteiskunnalle vuosittain 3,7—7 miljardia euroa.

Liikkumattomuus ja siitä aiheutuvat sairaudet ovat saaneet kyytiä Suomessa, Tanskassa ja Baltiassa jo kahden vuoden ajan.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk kumppaneineen on liikuttanut kokeilukulttuurin hengessä tuhansia ihmisiä Itämeren alueen maaseudulla.

Maaseudulla liikutaan vähemmän kuin kaupungeissa, joten vinkkejä ja kannustusta tarvitaan.

Jo yli 500 liikuntaideaa

Kokeilukulttuurilla tarkoitetaan muutosten edistämistä ideoimalla, tekemällä ja käytännössä testaamalla. Villages on Move Baltic -hankkeessa on muun muassa kierretty autolla ja sporttivaunulla ympäri Baltiaa kesällä 2018 innostamassa ihmisiä mukaan uusiin liikuntaideoihin.

Savonlinnassakin käytiin Linnanneitokierroksella. Viidessä maassa on hankkeen aikana järjestetty ideakilpailuja ja tapahtumia uusiin ideoihin pohjautuen sekä luotu karttapohja, johon kuka tahansa voi jakaa oman liikuntaideansa.

Yli 500 ideaa sisältävä karttapohja löytyy osoitteesta www.villagesonmove.com.

Liikunnan ilo lähtee omaehtoisuudesta

Maaseutualueet ovat hyvin samanlaisia Suomessa ja Baltiassa. Maaseudun asukkailla on rajalliset mahdollisuudet harrastaa järjestettyä liikuntaa. Joskus ei rahallakaan löydy liikuntaharrastuksia, joihin olisi aikaa tai muuten mahdollisuutta.

Tutkitusti maaseudulla asuvat ovat passiivisempia liikkumisessa kuin kaupunkilaiset.

Fyysinen työ on vähentynyt, kuten kaikkialla Euroopassa.
Hankkeessa on kysytty ihmisiltä itseltään, miten he haluaisivat liikkua tai millaista liikunnallista toimintaa toivoisivat arkeensa.

— Liikkumisen ilo lähtee omaehtoisuudesta ja yhdessä tekeminen lisää hyvää oloa ja sitoutumista, sanoo Xamkin projektipäällikkö Marita Mattila.

— Muualla luodut ideat innostavat kokeilemaan jotain aivan uutta. Hankkeemme toiminta onkin perustunut ideoiden vaihtoon ja levittämiseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta vain viidesosa suomalaisista liikkuu tarpeeksi. Liikkumattomuus ja siitä aiheutuvat sairaudet maksavat yhteiskunnalle vuosittain 3,7—7 miljardia euroa.

Etelä-Savo on yksi sairastavampia maakuntia

Etelä-Savossa kustannus on 100 miljoonaa euroa. Haastetta lisää se, että fyysinen aktiivisuus jakautuu voimakkaasti.

— Koska Etelä-Savo on Suomen sairastavimpia maakuntia monilla eri mittareilla, on tärkeää, että meillä luodaan myös ratkaisuja ja kasvatetaan uutta sukupolvea ottamaan liikkuminen osaksi arkipäiväänsä, sanoo Etelä-Savon Liikunta ry:n aluejohtaja Heino Lipsanen.

Koko Baltiaa, Suomea ja Tanskaa liikuttavan hankkeen ja liikkumisen kokeilujen juuret ovat Mikkelissä.

Unelmien liikuntakuukausi 2014 Mikkelissä tuotti 400 kappaletta paikallisten ihmisten ideoita, ja Mikkeli palkittiin siitä Suomen Urheilugaalassa.

Idea levisi ympäri maata ja johti lopulta Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017 Olympiakomitean lanseeraamaan Unelmien liikuntavuoteen.

Etelä-Savo on Suomen sairastavimpia maakuntia monilla eri mittareilla. — Heino Lipsanen

Xamk sai Villages on Move -hankkeelleen vuonna 2017 ensimmäisenä ammattikorkeakouluna Suomessa rahoituksen Euroopan Unionin Erasmus+ Sport -ohjelmasta, joka tukee terveyttä edistävän liikunnan kehittämisprojekteja.

Nyt ohjelmasta on saatu jatkorahoitusta laajempaan projektiin. Vuoden 2019 kootaan Suomen, Belgian, Portugalin ja Liettuan voimin verkosto toteuttamaan eurooppalaista liikuntahanketta, jonka on tarkoitus alkaa vuonna 2020.

Villages on Move Baltic -hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Kumppaneina hankkeessa ovat muiden muassa Etelä-Savon Liikunta (Esli).