Simpelejärven opiston rehtorin valinnasta valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen — Valitsematta jäänyt pitää tehtyä valintaa Suomen lakia, ihmisoikeuksia sekä perustuslakia rikkovana

Katri Levänen

Parikkalan kunnanhallitus valitsi Simpelejärven opiston uuden rehtorin 6. elokuuta. Rannalle jäänyt hakija pitää itseään monin tavoin pätevämpänä.
Parikkalan kunnanhallitus valitsi Simpelejärven opiston uuden rehtorin 6. elokuuta. Rannalle jäänyt hakija pitää itseään monin tavoin pätevämpänä.

Parikkalan ja Rautjärven kuntien yhteisen Simpelejärven opiston rehtorin valinnasta on tehty hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituksen on tehnyt virkaa hakenut kasvatustieteen maisteri Tapio Mäkelä Oulusta.

Mäkelä on jo aiemmin jättänyt oikaisuvaatimuksen rehtorin valinnasta Parikkalan kunnanhallitukselle. Hallitus hylkäsi valituksen 20. elokuuta.

Mäkelän mielestä hän olisi ollut virkaan valittua kouvolalaista kasvatustieteen maisteri Timo Toivosta kokeneempi ja ansioituneempi henkilö hoitamaan rehtorin tehtäviä.

Valittaja kokee olleensa pätevämpi

Valittajan mielestä virkaan valitun koulutus ei sovellu kyseiseen tehtävään. Lisäksi hänen kokemuksensa toimimisesta rehtorina on olematon toisin kuin valittajalla, joka kertoo toimineensa 21 vuotta vapaan sivistystyön rehtorin tehtävissä.

Virkaan valitulla ei valittajan mukaan ole myöskään lainkaan työkokemusta kunnallisena viranhaltijana, jota valittajalla itsellään on yli seitsemän vuotta.

Tehty päätös on valittajan mukaan selkeästi syrjivä ja aiempaa työkokemusta väheksyvä sekä yhdenvertaisuuslain vastainen. Tämän vuoksi valittaja vaatii, että viran täyttö välittömästi keskeytetään ja tehty lainvastainen päätös kumotaan.

Kunnan vastineessa korostetaan soveltuvuutta

Valituksessa arvostellaan myös Parikkalan ja Rautjärven kuntien kansalaisopiston rehtorin valintaprosessia, joka oli valittajan mukaan toteutettu erikoisen heikosti Suomen lakia, ihmisoikeuksia sekä perustuslakia rikkoen. Koko prosessi toteutettiin valituksen mukaan syrjivästi ja erittäin harkitsemattomasti.

Valitus on jätetty hallinto-oikeuteen kahdesti, 5. ja 20. syyskuuta.

Parikkalan kunnan vastineessa todetaan valitun koulutus, työkokemus ja hallinnon tuntemus kelpoisuusehdot täyttäväksi. Valinnassa painoi myös se, että rehtorin tehtäviin kuuluu vapaan sivistystyön lisäksi kulttuuri-, vapaa-aika- ja sivistyspalvelut.

Mäkelä ei omassa hakemuksessaan tuonut esiin valmiuksiaan näillä osa-alueilla. Lisäksi hänen kokemuksensa opettajana on lyhyt ja 25 vuoden takaa.

Parikkalan kunnanhallitus teki kansalaisopiston rehtorin valitsemispäätöksen 6. elokuuta yksimielisesti. Tehtävää haki määräaikaan mennessä kymmenen hakijaa, joista kolmea kelpoisuusehdot täyttänyttä haastateltiin. Mäkelä ei edennyt haastatteluvaiheeseen.