Parikkala avaa haun uudelleen kansalaisopiston rehtorin tehtävään, valitsematta jäänyt hakija teki rehtorin valinnasta valituksen oikeuteen

Itä-Suomen hallinto-oikeuden mukaan valittaneella on eniten kokemusta hallinnollisista tehtävistä ja johtamisesta.

Mika Strandén

Parikkalan kunta järjestää uuden haun kansalaisopiston rehtorin tehtävään. Arkistokuvassa Parikkalan kunnantalo.
Parikkalan kunta järjestää uuden haun kansalaisopiston rehtorin tehtävään. Arkistokuvassa Parikkalan kunnantalo.

Parikkala avaa haun kansalaisopiston rehtorin virasta uudestaan. Syynä on se, että Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Parikkalan kunnanhallituksen asiassa tekemät päätökset.

Parikkalan kunnanhallitus valitsi elokuussa Simpelejärven opiston rehtorin virkaan kasvatustieteiden maisterin Timo Toivosen.

Toinen hakija teki asiasta oikaisuvaatimuksen, jonka kunnanhallitus hylkäsi. Sen jälkeen toinen hakija teki kunnallisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Oikeuden mukaan valittaneella hakijalla on virkaan liittyen eniten kokemusta hallinnollisista tehtävistä ja johtamisesta. Oikeus piti puutteena sitä, ettei valituksen tehnyttä henkilöä kutsuttu haastatteluun eikä hänelle annettu mahdollisuutta tuoda esille henkilökohtaisia ominaisuuksiaan, joilla on merkitystä lopullisessa arviossa.

Valituksen sijaan uusi hakukierros

Parikkalan kunnanhallitus päätti tiistaina kunnanjohtaja Vesa Huuskosen esityksen mukaisesti, ettei se hae valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Sen sijaan kansalaisopiston rehtorin virka pannaan uudelleen hakuun.

Haku päättyy 30. lokakuuta. Tavoitteena on haastatella kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat 9.–10. marraskuuta ja tehdä päätös valinnasta sen jälkeen. Virka pyritään täyttämään tammikuun alusta lähtien.

Opiston nykyinen rehtori jatkaa viran väliaikaisena hoitajana, kunnes uusi rehtori aloittaa virassa.

Kunnallisvalitus on keino hakea muutosta päätökseen. Esimerkiksi kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamasta päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen. Jos oikaisuvaatimus on hylätty tai jätetty tutkimatta, kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.