Saimaalla on nyt virallisesti yli 400 norppaa – Kuutteja syntyi 88, kannan kasvu vaikuttaa jatkuvan

Pesimäalueista ylivoimaisesti parhaat ovat Pihlajavesi ja Haukivesi Savonlinnan molemmin puolin.

Saimaannorpan suojelustrategian mukainen välitavoite 400 norpasta on toteutunut ja erittäin uhanalaisen lajin kannan kasvulle on edelleen edellytyksiä olemassa.
Saimaannorpan suojelustrategian mukainen välitavoite 400 norpasta on toteutunut ja erittäin uhanalaisen lajin kannan kasvulle on edelleen edellytyksiä olemassa.

Metsähallitus arvioi saimaannorpan talvikannaksi vuonna 2019 noin 410 norppaa eli suojelustrategian mukainen välitavoite 400 norpasta vuoteen 2025 mennessä on täyttynyt etuajassa, tiedottavat Metsähallitus, maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö.

Arvio on tuore ja perustuu alueittain tehtyyn pesintäanalyysiin.

Norppakanta on kasvanut vakaasti vuodesta 2010, jolloin norppia arvioitiin olevan noin 270. Kuutteja syntyi tänä vuonna 88, ja 80 kuutin määrä on ylitetty nyt neljä vuotta peräkkäin.

Kantaa on saatu kasvuun kalastusrajoituksilla, apukinoksilla ja pesähäiriöitä vähentämällä. Saimaannorppa elää nykyään lähes koko Saimaalla, mutta laji on edelleen erittäin uhanalainen. Kanta on hyvin hajanainen, ja lisääntymisalueista ainoastaan Savonlinnan molemmin puolin Pihlajavedellä ja Haukivedellä on noin 100 norppaa.

Seurannan perusteella näyttää kuitenkin siltä, että norppakannan elpyminen voi edelleen jatkua pitkäjänteisen suojelun ja paikallisväestön tuella.

Norpat ja kuutit pesimäalueittain, arvio

Pyhäselkä-Jänisselkä 5/0

Orivesi 11/4

Pyyvesi-Enonvesi 13/2

Kolovesi 12/0

Joutenvesi 32/5

Haukivesi 92/15

Pihlajavesi 129/36

Puruvesi 8/2

Katosselkä-Tolvanselkä 42/8

Luonteri 10/2

Lietvesi 17/3

Petraselkä-Yövesi 33/10

Suur-Saimaa 4/1

Yhteensä 408/88

Vuosina 2016–19 syntyi vuosittain yli 80 kuuttia, vuosina 2012–2014 hieman yli 60 ja vuosina 2005–2011 hieman yli 50 kuuttia. Emoja arvioitiin olleen 113 vuonna 2018, 74 vuonna 2010 ja 65 vuonna 2000.

Kevätkalastusrajoituksia laajennettiin vuosina 2010 ja 2011. Rajoitusten pinta-ala nousi noin 700 neliökilometristä noin 2 000 neliökilometriin. Kuutteja on jäänyt enemmän henkiin, ja ne ovat nyt lisääntymisiässä, mikä on nostanut syntyvyyttä. Kalastusrajoituksen pinta-ala on tällä hetkellä noin 2 770 neliökilometriä.

Talvi 2019 kasasi Saimaalle tarpeeksi lunta norpanpesintään, edellisen kerran näin oli 2013. Vuosina 2014–2018 norpille kolattiin noin 1100 apukinosta.