Kylätalojen verovapauden puolestapuhujat eivät luovuta

Säämingin kumppanuuspöydän puheenjohtaja Sakari Sallinen ja Punkaharjun kumppanuuspöydän puheenjohtaja Terho Kaskinen ovat yhä sitä mieltä, että toimivat kylätalot pitäisi vapauttaa verosta.

Yrjö Ruotsalainen

Ahvensalmen entisestä koulusta tuli kylätalo vuonna 2011. Nyt Sakari Sallinen toivoisi kaupungin tunnustavan sen ja Savonlinnan muiden kylätalojen merkityksen ihmisten hyvinvoinnille ja vapauttavan talot kiinteistöverosta.
Ahvensalmen entisestä koulusta tuli kylätalo vuonna 2011. Nyt Sakari Sallinen toivoisi kaupungin tunnustavan sen ja Savonlinnan muiden kylätalojen merkityksen ihmisten hyvinvoinnille ja vapauttavan talot kiinteistöverosta.

Säämingin kumppanuuspöydän puheenjohtaja Sakari Sallinen Ahvensalmelta ja Punkaharjun kumppanuuspöydän puheenjohtaja Terho Kaskinen Kosolasta eivät niele kaupungin johtoryhmän linjausta, jonka mukaan toimivien kylätalojen vapauttaminen kiinteistöverosta on mahdotonta.

Kaskinen esitti Sallisen johtamassa kumppanuuspöydässä maaliskuussa, että toimivat kylätalot vapautettaisiin kiinteistöverosta koko kaupungin alueella.

Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt kevään kumppanuuspöydissä esitetyt aloitteet.

Johtoryhmä totesi, että jos kylätalot vapautetaan kiinteistöverosta, on vapautettava myös muut yleishyödylliset yhteisöt. Se veisi kaupungilta verotuloja noin 300 000 euroa.

— Asioiden pyörittely rupeaa jo piruuttamaan, Sallinen kommentoi.

— En ensinnäkään usko, että summa olisi noin suuri. Ei niitä taloja ole niin paljon. Asia pitäisi selvittää, Sallinen sanoo.

Asioiden pyörittely rupeaa jo piruuttamaan. — Sakari Sallinen

Sallinen esitti maaliskuussa kiinteistöverovapauden vaihtoehdoksi, että yhdistyksille maksettaisiin kiinteistöveron suuruinen avustus korvaukseksi toiminnasta.

Tuohon esitykseen johtoryhmä ei ottanut kantaa. Elinkeinojohtaja Janne Weanderin mukaan asiaan palataan syksyn kumppanuuspöydissä.

Kaskisen mielestä on samantekevää, mistä kiinteistöveron suuruinen summa tulee, kunhan mahdollinen avustus ei ole pois olemassa olevista korvauksista.

Sallinen arvelee, että kiinteistöverosta vapauttaminen olisi sittenkin yksinkertaisempaa ja vaatisi vähemmän papereitten pyörittelyä.

Kaskisen edustama Pellossalon nuorisoseura ja Sallisen edustama Salmen pojat saavat kaupungilta avustusta latujen hoitamista vastaan.

Kaskinen ja Sallinen korostavat, että kiinteistövero tekee ison loven tiukkaa taloudenpitoa harjoittavien seurojen kassaan.

Pellossalon nuorisoseura maksaa Itikkanotkosta kiinteistöveroa yli 300 euroa ja Salmen pojat Päiväkummusta vähän alle 300 euroa.

— Silvolan Nousula maksaa kiinteistöveroa jopa 600 euroa, Sallinen tietää.

Kaskinen ja Sallinen tähdentävät, että kylätalot antavat mahdollisuuden pitää huolta kyläläisten fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista. Lisäksi ne tuovat lisää sisältöä vapaa-ajanasukkaiden lomanviettoon.

Päiväkummussa on muun muassa jumppia, kuntosali ja kyläkirjasto sekä muutaman kerran vuodessa yhteinen tapahtuma.

— Esimerkiksi uudenvuoden vastaanotossa on eri puolilta maailmaa porukkaa kokemassa Ahvensalmen yhteisöllisyyttä, Sallinen sanoo.

Itikkanotkossa on muutaman kerran kesässä tanssit. Kerran kesässä on maksuton kansankirkko. Martat kokoontuvat Itikkanotkossa, ja siellä on joka kesä myös mielenkiintoisia näyttelyitä.