Nätkin koulu joutunee jatkamaan Heikinpohjassa vielä syksyllä — virkamiehet esittävät koulua lopetettavaksi vuonna 2023 tai 2025: Katso kaikki esitetyt vaihtoehdot tämän jutun lopusta

Kuulemisessa on kyse siitä, odottaako Nätkin koulu loppuaan Heikinpohjassa vai Nätkillä vuokratilassa. Vuokratila ei valmistu ainakaan ensi syksyksi, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvioon kaupunginhallituksen asettaman ehdon.

Tuija Pauhu

Nätkiläiset tunsivat itsensä petetyiksi. Muun muassa Teija Pesonen ja Katja Hintsa ihmettelivät, miten elementtikoulun suunnitteleminen onkin kääntynyt Nätkin koulun lakkautusesitykseksi.
Nätkiläiset tunsivat itsensä petetyiksi. Muun muassa Teija Pesonen ja Katja Hintsa ihmettelivät, miten elementtikoulun suunnitteleminen onkin kääntynyt Nätkin koulun lakkautusesitykseksi.

Nätkin koululaisten vanhemmat järkyttyivät tiistaina, kun heille esiteltiin kaupungintalolla vaihtoehtoja Nätkin koulun tulevaisuudesta.

Kaikissa esitellyissä vaihtoehdoissa Nätkin koulu lopetettaisiin vuonna 2023 tai 2025 ja oppilaat siirtyisivät Mertalaan. Lakkautusvuosi riippuisi siitä, mitä luokka-asteita kouluun odotusajaksi jäisi sekä siitä, missä Nätkin loppuaan odottaisi.

Odotusaikana vaihtoehtoina olisivat Nätkille vuokrattava suurelementtikoulu sekä se koulun nykyiset väliaikaistilat Heikinpohjassa.

Päätösprosessi etenee siten, että kaupunginvaltuusto päättää maaliskuussa, millainen tulevaisuudenkuva Nätkin koululle valitaan.

Päätösaikataulu tarkoittaisi sitä, että suurelementtikoulu ei valmistuisi Nätkille ainakaan ensi syksyksi, kuten oli tarkoitus. Siten ainakin ensi syksynä nätkiläiset aloittaisivat lukuvuoden KVL:llä.

Tiistain kuulemistilaisuuden kutsussa annetusta linkistä ilmeni, että sivistyslautakunnan tarkoituksena oli päättää tammikuun 17. päivänä Nätkin koulumuoto, jotta tiedetään, minkä kokoinen suurelementtikoulu Nätkille pitää vuokrata.

Kutsussa tai sen liitteissä ei mainittu koulun lopettamista.

Koulumuoto tarkoittaa kysymystä siitä, onko Nätkin koulussa nykyiseen tapaan 1. — 5. luokat vai siirtyvätkö jo 5.-luokkalaiset Mertalan kouluun ensi syksystä alkaen. Se tarkoittaa myös kysymystä pienryhmien sijoittamisesta.

Sivistyslautakunta päätti tiistain kuulemistilaisuudesta jo marraskuussa.

Kaupunginhallituksen esitys sotki aikataulun

Aikataulu mutkistui, kun kaupunginhallitus viime viikolla talousarvioesityksessään vaati lautakuntaa ”selvittämään Nätkin koulun osana kouluverkkoa ja tekemään siitä esityksen valtuustolle”.

Vaatimuksensa kaupunginhallitus esitti samalla, kun se esitti talousarvioon 300 000 euron määrärahaa Nätkin tilaelementtikoulun perustuksiin.

Jos siis valtuusto ensi maanantaina talousarviokokouksessaan hyväksyy kaupunginhallituksen esittämän vaatimuksen Nätkin kouluverkkoesityksen tuomisesta valtuustokäsittelyyn, Nätkin tilaelementti ei valmistu ainakaan seuraavan lukuvuoden alkuun — riippumatta siitä, mitä valtuusto ensi vuonna kokouksissaan päättää.

Jaana Hänninen

Nätkin koulu on tilapäistiloissa Heikinpohjassa, KVL:n entisessä talossa. Nätkin koulurakennus suljettiin syysloman alkaessa sisäilmaongelmien vuoksi. (Arkistokuva)
Nätkin koulu on tilapäistiloissa Heikinpohjassa, KVL:n entisessä talossa. Nätkin koulurakennus suljettiin syysloman alkaessa sisäilmaongelmien vuoksi. (Arkistokuva)

Rehtori Ilkka Luoma-aho ihmettelee, että Heikinpohjassa pysyminen on edes vaihtoehto

Nätkin koulun rehtori Ilkka Luoma-aho hämmästyi, kun Nätkin koulun vaihtoehtojen joukossa oli Nätkin koulun pysyminen KVL:llä nykyisissä väliaikaistiloissa.

— Luulin, että se vaihtoehto oli jo hylätty. Väistötilat eivät voi olla pysyvä ratkaisu. Ne ovat hyvät ja terveet tilat, mutta ne eivät pitemmän päälle sovellu pienille lapsille.

— Kuljetukset Nätkiltä Heikinpohjaan ovat haastavat. Koko koulu myöhästyy, jos yksi lapsi myöhästyy. Esimerkiksi tänään koulun piti alkaa yhdeksältä, mutta oppilaat olivat vasta naulakoilla kello 9.25, Luoma-aho sanoi.

— Nätkillä pitää olla lähikoulu, Luoma-aho sanoi.

Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari: Nätkillä tarvitaan koulu, mutta kaikki riippuu siitä, paljonko valtuusto myöntää rahaa

Myös kiinteistöjohtaja Jukka Oikari sanoi, että hänen mielestään Nätkillä pitää olla koulu.

— Mutta me olemme sidoksissa siihen, paljonko valtuusto myöntää rahaa.
Oikarin mukaan Nätkin vuokrakoulumallin ja KVL-vaihtoehdon kustannusero on neljän vuoden aikana yhteensä 1,5 miljoonaa euroa siten, että KVL-vaihtoehto on edullisempi.

Kuulemistilaisuuden kommenteissa keskityttiin koulun olemassaolon puolustamiseen — Mahdollisen elementtikoulun suunnitteluun ei tullut juuri evästystä

Nätkiläiset ottivat voimakkaasti kantaa koulun lakkauttamista vastaan. Samoin he ottivat kantaa siihen, että koulun pitää olla Nätkillä eikä Heikinpohjassa.

Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen totesi kuulemistilaisuuden jälkeen, että kovinkaan paljon lautakunnalle ei saatu evästystä siitä, pitäisikö Nätkin mahdollista vuokrakoulua suunnitella 1.—5.-luokkalaisille vai 1.—4.-luokkalaisille.

Mitä valtuusto päätti syksyllä?

Nätkin koulun lakkautusesitykset tulivat yllätyksenä, koska kaupunginvaltuusto vasta syksyllä päätti, että kouluja ei lopeteta. Nätkin koulusta valtuusto tuolloin päätti, että tarvittaessa Nätkille vuokrataan suurelementtikoulu 5— 10 vuodeksi, jos nykyisessä koulussa ei voi olla.

Valtuuston syksyistä päätöstä edelsi virkamiesesitys, että Nätkin koulu olisi lakkautettu vuonna 2023.

Kuitenkin virkamiehet nyt vetoavat väliaikaistiloja koskevaan päätökseen esittäessään Nätkin koulun lakkauttamista vuonna 2023 tai 2025.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jonne Tynkkynen (kesk.) ei osannut tiistaina suoralta kädeltä sanoa, onko virkamiesten esitys koulun lakkauttamisesta vuonna 2023 tai 2025 ristiriidassa valtuuston syksyisen päätöksen kanssa.

Nätkin koulun rehtorilla Ilkka Luoma-aholla on asiaan selvä kanta. Hänen mielestään elementtikoulun vuokrauksen määräaika ei voi olla neljä tai seitsemän vuotta.

Kaupunkilaiset voivat esittää Nätkin koulua koskevista suunnitelmista kirjallisen kannanoton sivistyslautakunnalle sähköpostilla 31.12. kello 15 mennessä.

Tässä ovat kuulemistilaisuudessa nätkiläisille esitellyt vaihtoehdot. Kkm D tarkoittaa Kuninkaankartanonmäen D-rakennusta eli entistä KVL:n rakennusta.
Tässä ovat kuulemistilaisuudessa nätkiläisille esitellyt vaihtoehdot. Kkm D tarkoittaa Kuninkaankartanonmäen D-rakennusta eli entistä KVL:n rakennusta.

Lue tästä tiistaina esitellyt vaihtoehdot Nätkin koulun tulevaisuudeksi

Vaihtoehto 1
Nätkin koulun tilat suurelementissä Nätkillä: Ryhmät pysyvät ennallaan: 1.–5. luokat sekä 2 pienryhmää
- Kaikki oppilaat siirtyvät Mertalaan syksyllä 2025.

Vaihtoehto 2
Nätkin koulun tilat suurelementissä Nätkillä: 1.—4. luokat sekä 2 pienryhmää.
- 5. luokat siirtyvät Mertalaan syksyllä 2019.
- Pienryhmät siirtyvät Mertalaan syksyllä 2022
- 1.—4. luokat siirtyvät Mertalaan syksyllä 2025

Vaihtoehto 3
Nätkin koulun tilat Heikinpohjassa entisessä KVL:n talossa. 1.—4. luokat sekä 2 pienryhmää.
5. luokat siirtyvät Mertalaan syksyllä 2019
1.—4. luokat siirtyvät Mertalaan syksyllä 2025

Vaihtoehto 4
Nätkin koulun tilat Nätkillä suurelementissä. 1.—4. luokat
- 5. luokat siirtyvät Mertalaan ja pienryhmät Heikinpohjan kouluun syksyllä 2019
- 1.—4. luokat siirtyvät Mertalaan syksyllä 2023

Vaihtoehto 5
Nätkin koulun tilat Heikinpohjassa entisessä KVL:n talossa.
- 5.luokat siirtyvät Mertalaan ja pienryhmät Heikinpohjan kouluun 2019 syksyllä
- 1.—4. luokat siirtyvät Mertalaan syksyllä 2023

Katso koko aineisto tästä.

Juttua muokattu ja täydennetty monesta kohtaa kello 21.30. Kuvat vaihdettu ja dia Nätkin koulun vaihtoehdoista lisätty. Toimittaja pahoittelee diasta ottamansa valokuvan heikkoa laatua. Korvaamme sen paremmalla mahdollisimman pian.

Lisätty vaihtoehdot myös tekstimuodossa 12.12. kello 6