Andritz toimittaa selluntuotannon teknologiaa ja laitteita Brasiliaan — Tilaus tuo työtä myös Andritz Savonlinna Works Oy:lle

Tilaus sisältää energiatehokasta ja ympäristöystävällistä selluntuotannon avaintuotantoteknologiaa ja pääprosessi-laitteita.

Projektia hoidetaan Andritz Oy:n Helsingin, Kotkan, Lahden, Varkauden ja Savonlinnan toimipaikoista. Lisäksi Andritz Savonlinna Works Oy ja Andritz Warkaus Works Oy ovat suurimpia laitevalmistajia. 
Projektia hoidetaan Andritz Oy:n Helsingin, Kotkan, Lahden, Varkauden ja Savonlinnan toimipaikoista. Lisäksi Andritz Savonlinna Works Oy ja Andritz Warkaus Works Oy ovat suurimpia laitevalmistajia. 

Kansainvälinen teknologiakonserni Andritz on saanut Bracellilta tilauksen toimittaa energiatehokasta ja ympäristöystävällistä avaintuotantoteknologiaa ja pääprosessilaitteita Bracellin STAR-sellutehdasprojektiin Lençois Paulistaan São Paulon osavaltioon Brasiliaan.

Käynnistyksen on määrä tapahtua vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Andritz solmi tämän sopimuksen heinäkuussa 2019, mutta tuolloin asiakkaan nimeä ei julkistettu. Bracell toimi aiemmin nimellä Lwarcel.

Projektia hoidetaan Andritz Oy:n Helsingin, Kotkan, Lahden, Varkauden ja Savonlinnan toimipaikoista. Lisäksi Andritz Savonlinna Works Oy ja Andritz Warkaus Works Oy ovat suurimpia laitevalmistajia. Projektin työllistämisvaikutus on 250 henkilötyövuotta.

Andritzin toimitukseen kuuluu neljä kuudesta merkittävimmästä prosessialueesta avaimet käteen -periaatteella eli sisältäen suunnittelun, hankinnan, asennuksen ja rakennustyöt:

Andritz toimittaa tehtaalle puunkäsittelylaitoksen, joka sisältää neljä haketuslinjaa eukalyptukselle, kaksi stacker-reclaimer tyyppistä hakevarastoa, hakkeen seulonnan, kuoren revinnän Andritzin BioCrusher-murskaimilla ja kuorivaraston. Kullakin haketuslinjalla oleva vaakasyöttöinen EXL-kokoinen HHQ-hakku tuotaa korkealaatuista haketta suurella kapasiteetilla.

Puunkäsittelyprosessin tuottavuutta lisätään viimeisintä alan teknologiaa edustavilla Andritzin IIoT-tuotteilla, kuten ChipperEKG-hakkudiagnostiikalla, kiventunnistuksella, ScanChip- hakkeenlaatuanalysaattorilla sekä FlowScannerilla, jolla mitattava hakkeen tiheys ja kosteus hyödynnetään kuitulinjan prosessin optimoinnissa.

Toiseksi toimitukseen kuuluu kaksi ympäristöystävällistä eukalyptuskuitulinjaa, jotka takaavat matalan kemikaalikulutuksen ja voivat tuottaa sekä liuko- että paperisellua. Toimitus sisältää hakkeensyöttöjärjestelmän, jatkuvatoimisen LoSolids-keiton esihydrolyysiastialla, lajittamon, valkaisun ja Andritzin DD-pesuriteknologian, joka takaa alhaiset käyttökustannukset ja päästöt sekä erittäin hyvän pesutehokkuuden ja erinomaisen kuidun laadun. Andritzin keittämö edustaa jatkuvatoimisen keiton parasta teknologiaa liukosellun tuotantoon.

Kolmanneksi toimitetaan uudenlainen EvoDry-kuivausjärjestelmä, joka sisältää kaksi energiatehokkasta kuivauslinjaa, jotka perustuvat korkeakapasiteettiseen Twin Wire Former -kaksoisviirateknologiaan. Massan syöttö pyörrepuhdistimien läpi takaa tasaisen virtauksen kuivauskoneelle sekä liuko- että paperisellulla.

Molempien kuivauslinjojen alkuosat koostuvat laimennusperälaatikosta, kaksoisviiraosasta sekä puristinosasta, jossa on kombipuristin ja kaksi kenkäpuristinta.Andritzin teknologia sellunkuivaukseen on erittäin hyväksi havaittu ympäri maailman. Tämän lisäksi Andritz EvoDry-ratakuivain on markkinoiden energiatehokkain. Kuivausosan jälkeen erittäin luotettava Andritzin leikkuri valmistaa sellupaalit jatkokäsittelyä varten korkeakapasiteettisille paalauslinjoille, missä paalit saavat lopullisen muotonsa varastointia varten.

Neljäs osa toimitusta on Andritz Herb -soodakattila, jonka höyryparametrit ovat 101 bar ja 515°C. Soodakattilalla sähköntuotanto maksimoidaan energiatehokkaasti savukaasujen jäähdytysteknologian ja syöttöveden esilämmitysteknologian avulla. Soodakattila on suunniteltu pitkiin yhtämittaisiin käyttöjaksoihin. Joulukuun 2019 alussa asennettiin soodakattilan teräsrakenteen ensimmäinen taso.