Kuntaliiton talousammattilaiset laskivat Rantasalmen verokertymän pieleen - talousarvion teosta tuli lopulta lähes maraton

Niukasti plusmerkkinen talousarvio on pieni työvoitto heikkenevässä taloustilanteessa. Valtuutetut yli puoluerajojen korostivat tiukkaa budjettikuria ja talouden seurantaa.

Tuija Pauhu

Rantasalmella ei uskallettu riemuita, vaikka ensi vuodelle saatiinkin tehtyä nipin napin ylijäämäinen talousarvio.
Rantasalmella ei uskallettu riemuita, vaikka ensi vuodelle saatiinkin tehtyä nipin napin ylijäämäinen talousarvio.

Rantasalmen kunnanvaltuusto hyväksyi maanantai-iltana yksimielisesti 43 000 euron verran plussalle jäävän vuoden 2019 talousarvion.

Heinäkuusta asti työstettyä talousarviota pidettiin kokouksessa pienenä selkävoittona tänä vuonna odotettua heikommaksi kääntyneessä taloustilanteessa.

Taloutta ovat heikentäneet yllättäen muun muassa Kuntaliiton talousasiantuntijoiden vääräksi osoittautunut arvio verokertymästä sekä valtionosuudet, joiden niukkenemisesta Rantasalmella on tosin tiedetty jo pitkään.

Valtionosuuksien ensi vuoden pudotus on Rantasalmella kolmanneksi rajuinta kaikista Suomen kunnista.

NETTI - Rantasalmen kunnan talousarvioehdotus 2019-01.jpg

2,45 miljoonaa investointeihin

Rantasalmen kunnan tulot ovat ensi vuonna noin 33 miljoonaa, josta verotulojen osuus 11,8 miljoonaa, valtionosuuksien 11,3 miljoonaa ja toimintatuottojen noin 9,5 miljoonaa euroa.

32 miljoonan euron toimintamenoista perusturva haukkaa puolet ja palvelut kolmanneksen.

Investointeihin on varattu tulevana vuonna 2,45 miljoonaa euroa, josta isoin menoerä on uuden päiväkodin rakentaminen. Myös terveyskeskuksen ilmanvaihdon ongelmiin ja mahdollisten korvaavien tilojen rakentamiseen menee rahaa.

Vesi-ja viemärilaitoksen vuoden 2019 investointi kohdistuu vesitornin ulkovaipan saneeraukseen sekä automaation uusimiseen. Ensi vuonna suunnitellaan ja kilpailutetaan myös jätevedenpuhdistamon peruskorjaus, joka on tarkoitus toteuttaa vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Kuin ilmapallo, jonka saa helposti rikki

Kunnan kokonaislainamäärä kasvaa reilulla miljoonalla eurolla ja on ensi vuonna 11,4 miljoonaa euroa. Lainaa on ensi vuoden lopussa 3210 euroa per asukas, mitä pidettiin kokouksessa varsin kohtuullisena ottaen ensi vuoden isot investoinnit.

Rantasalmella ei olla myöskään tekohengitetty kuntataloutta konsernilainojen turvin, mikä pantiin tyytyväisyydellä merkille.

Keskustan Esa Lappalainen kuvaili budjettia ilmapalloksi: on pelattava taiten, että sen saa pysymään ehjänä. Puolueet laidasta laitaan olivat samoilla linjoilla ja peräänkuuluttivat tiukkaa budjettikuria.

Lappalaisen mielestä kunnan menot pitäisi joskus perata kunnolla ja lähteä tekemään budjettia puhtaalta pöydältä. Esimerkiksi hän nosti liikuntatoimen budjetin, jossa yhden lajin harrastajat maksavat ja toisen eivät, vaikka kaikkien liikuntapaikkojen ylläpito aiheuttaa kuluja kunnalle.

Lukion suosio on ilonpilkahdus

Sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuoron pitänyt Tuula Kärkkäinen totesi, että talousarvio saatiin näyttämään kohtuullisen hyvälle omaisuuden myynneillä. Hänen mukaansa tällainen on sallittua vain, jos myyntituloilla tehdään investointeja tai rakennetaan.

- Toivottavasti valtuutetut saavat tietoa toteutumasta pitkin vuotta, Kärkkäinen evästi.

Kokoomuksen Ahti Myllys muistutti, että kuntataloudesta on jo säästetty 3,7 miljoonan euron verran juoksevia kuluja, mikä tekee lähes miljoonan enemmän kuin valtionosuusleikkaukset ovat olleet. Ennakoida on siis osattu.

- Taloustilanteesta huolimatta toivon, että jatkossakin pidetään sivistyskunnan mainetta yllä. Lukio on meille tärkeä, ja sen oppilasmäärä on kasvussa, Myllys totesi.

Kunnan omiin käsiinsä ottama työllisyydenhoito on sen sijaan osoittautunut kalliimmaksi ja hankalammaksi kuin ensialkuun luultiin. Se, että kunnan vähenevillä viranhaltijoilla on useita pestejä ei välttämättä johda parhaaseen lopputulokseen. Esimerkiksi hän otti elinkeinopolitiikan ja työllisyydenhoidon niputtamisen.

Ilmapiirin vaaliminen tärkeää

Kunnanjohtaja Kristiina Järvenpään mukaan henkilöstön määrää on edelleen tarkasteltava. Sivistystoimen osalta ratkaisut ovat jo tiedossa ja muilta osin organisaatio haravoidaan läpi.

- Mutta kyllä tässä edelleen pystytään turvaamaan ihan hyvät palvelut kuntalaisille.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juho Tiainen evästi valtuutetut joulun viettoon todeten, että pieni kunta ei voi yksinään vaikuttaa valtakunnalliseen keskittämiskehitykseen.

- Mutta me voimme vaikuttaa ilmapiiriin tässä kunnassa.