Kysely paljasti, että eteläsavolaiset jalankulkijat keskittyvät huonosti ylittämään tietä — Myös pyöräilijöillä ja autoilijoilla olisi opittavaa

Asia selviää Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmän ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahankkeen keväällä tekemästä kyselystä. Kyselyssä selvitettiin myös konkreettisia paikkoja Itä-Suomessa, joissa on autoilijan, jalankulkijan tai pyöräilijän kannalta hankalia suojateitä.

Kai Skyttä

Erityisesti Etelä-Savossa isona ongelmana nähtiin jalankulkijoiden keskittyminen tienylityksiin.

Etelä-Savossa ja muualla Itä-Suomessa tienkäyttäjillä on paljon negatiivisia tunteita toisiaan kohtaan. Asia selviää Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmän ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahankkeen keväällä tekemästä kyselystä.

Kyselyyn vastasi Etelä-Savon alueelta 253 ihmistä, joista 39 vastaajaa oli Savonlinnasta.

Erityisesti Etelä-Savossa isona ongelmana nähtiin jalankulkijoiden keskittyminen tienylityksiin sekä pyöräilijöiden arvaamaton ja varomaton suojatielle tuleminen.

Tien ylittämiseen ei keskitytä

Pyöräilijän säännöistä vaikein on yleensä se, miten pyöräilijä saa ylittää tien. Pyörätieltä tuleva pyöräilijä saa ajaa tien yli pyörätien jatketta pitkin, mutta hänen on väistettävä oikealta ja vasemmalta tulevia autoilijoita. Suojatiellä pyöräilijä on aina väistämisvelvollinen autoilijaan nähden.

Kyselyssä nousi kuitenkin esille myös se, etteivät autoilijatkaan aina tiedä tai uskalla käyttää etuajo-oikeuttaan tilanteissa, joissa pyöräilijä on ajamassa suojatielle.

Etelä-Savossa pidettiin ongelmana myös sitä, että pyöräilijät eivät käytä pimeään aikaan riittävästi valoja tai heijastimia.

Kyselyyn vastanneet eteläsavolaiset kritisoivat myös jalankulkijoita, jotka eivät pimeään aikaan käytä heijastimia. Verrattuna muihin Itä-Suomen maakuntiin eteläsavolaiset vastaajat pitivät isompana ongelmana, että jalankulkijat eivät keskity tien ylittämiseen vaan tekevät jotain muuta, esimerkiksi käyttävät kännykkäänsä. Toisaalta jalankulkijat eivät myöskään ilmaise tienylittämisaikeitaan riittävän selkeästi autoilijoille.

Kokonaisuudessaan positiivisimman kokonaisarvosanan toiminnastaan suojateillä saivat jalankulkijat ja negatiivisimman kokonaisarvosanan autoilijat. Autoilijoiden toivottiin laskevan ajonopeuksiaan suojateiden kohdilla ja viestivän näin jalankulkijoille, että he aikovat päästää heidät turvallisesti tien ylitse.

Kyselyssä myös paljastui, että on yleistä, että autoilija ei pysähdy suojatien eteen vaikka viereisellä kaistalla auto olisikin pysähtynyt.

Kartalla tuhansia ongelmallisia suojateitä

Kyselyssä selvitettiin myös konkreettisia paikkoja Itä-Suomessa, joissa on autoilijan, jalankulkijan tai pyöräilijän kannalta hankalia suojateitä. Lisäksi kartalle laitettiin suojateitä, joissa vastaajalle oli tapahtunut liikennetapaturma tai läheltä piti -tilanne.

Yhteensä kartalle päätyi 2 131 merkintää ongelmallista suojatietä ja 487 merkintää suojatiestä, joissa oli tapahtunut onnettomuus tai läheltä piti -tilanne.
Pääset katsomaan karttaa tästä.