Joka viides itäsuomalainen autoilija oli tyytymätön pääteiden kunnossapitoon

Kokonaistyytyväisyys maanteiden talvihoitoon laski hieman viime talvikaudesta.

Timo Mustalampi

Väylävirasto tutki itä- ja keskisuomalaisten tienkäyttäjien tyytyväisyyttä.
Väylävirasto tutki itä- ja keskisuomalaisten tienkäyttäjien tyytyväisyyttä.

Väylävirasto on tutkinut keskisuomalaisten ja itäsuomalaisten tienkäyttäjien tyytyväisyyttä ja sai selville, että tyytyväisyys talvihoitoon on lähes ennallaan, mutta maanteiden kuntoon ollaan aiempaa tyytymättömämpiä.

Viime talvena sää vaihteli eri puolilla Itä- ja Keski-Suomea paljon. Pohjois-Karjalan pohjois- ja itäosissa sääolosuhteet olivat maanteiden kunnossapidon kannalta erittäin vaikeat lumisateen ja nollan kahta puolta sahailleen lämpötilan vuoksi. Keski-Suomessa, Etelä-Savossa sekä myös osassa Pohjois-Savoa sade tuli monin paikoin räntänä tai vetenä, jolloin liukkaudentorjuntatarvetta oli usein.

Kokonaistyytyväisyys maanteiden talvihoitoon laski hieman viime talvikaudesta sekä Keski-Suomessa että Itä-Suomessa. Vaikka talvi oli osissa aluetta erittäin haastava, tyytyväisyys talvihoitoon pysyi kuitenkin lähes ennallaan. Yksityishenkilöt antoivat pääteille Keski-Suomessa arvosanan 3,6 ja Itä-Suomessa 3,5 maksimipistemäärän ollessa 5.

Keski-Suomessa 13 prosenttia oli pääteiden talvihoitoon tyytymättömiä ja Itä-Suomessa 19 prosenttia.

Tyytymättömyyttä tienpinnan epätasaisuuteen

Moni vastaajista arvioi maanteiden tilaa ja kuntoa aiempaa kriittisemmin. Yksityishenkilöistä Keski-Suomen alueella 43 prosenttia ja raskaan liikenteen kuljettajista 73 prosenttia koki maanteiden tilan ja kunnon huonontuneen edellistalvesta. Itä-Suomessa maanteiden tilan ja kunnon koki yksityishenkilöistä huonontuneen 49 prosenttia ja raskaan liikenteen kuljettajien osalta 64 prosenttia. Tienpinnan tasaisuutta arvioitiin kielteisemmin kuin viime vuonna.

Talven 2020 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukseen vastasi Keski- ja Itä-Suomen alueella 2 397 yksityishenkilöä sekä 203 raskaan liikenteen kuljettajaa. Raskaan liikenteen kuljettajalla tarkoitetaan linja- tai kuorma-auton kuljettajaa.

Tiedot selviävät Keski-Suomen ely-keskuksen tiedotteesta.