Käräjiltä ei vielä ratkaisua Kerimaan vesikiistaan — Ensi keskiviikon tiedotustilaisuudessa puntaroidaan vaihtoehtoja alueen vesihuoltoa tulevaisuudessa hoitavaksi laitokseksi

Sitä ei vielä tiedetä, milloin vettä tulee hanasta. Ainakaan se ei tapahdu ennen lumien sulamista. Tässä kohtaa ei enää auta sekään, vaikka asukkaat keräisivät kolehdin ja maksaisivat kiistanalaiset laskut Itä-Savon Vesi Oy:lle.

Soila Puurtinen

Kukaan ei tiedä, milloin Kerimaahan tulee raanoista vettä. Ainakaan se ei tapahdu ennen lumien sulamista. Tässä kohtaa ei enää auta sekään, vaikka asukkaat keräisivät kolehdin ja maksaisivat kiistanalaiset laskut Itä-Savon Vesi Oy:lle.
Kukaan ei tiedä, milloin Kerimaahan tulee raanoista vettä. Ainakaan se ei tapahdu ennen lumien sulamista. Tässä kohtaa ei enää auta sekään, vaikka asukkaat keräisivät kolehdin ja maksaisivat kiistanalaiset laskut Itä-Savon Vesi Oy:lle.

Kerimaan jätevesien laskutusperustetta koskevan kiistan käsittely alkoi käräjäoikeudessa torstaina. Oikeus kuuli todistajia koko päivän.

Asian käsittely jatkuu 13. helmikuuta, edelleen todistajien kuulumisella.

Kiista alkoi vuonna 2014, kun Itä-Savon Vesi Oy muutti jätevesien laskutusperustetta.

Kerimaan  Lomakeskus riitautti laskutusperusteen muutoksen ja jätti osan jätevesimaksuista maksamatta.

Maksamattomien laskujen takia Itä-Savon Vesi Oy sulki vedentulon Puikkarin liittymään vuonna 2016 ja jätevesilinjan vuonna 2017. Tällöin Kerimaan asukkaat jäivät ilman vesi- ja jätevesihuoltoa.

Kaupunginhallitus määrittelee elo-syyskuun vaihteessa, kuka Kerimaan vesihuollosta lopulta vastaa. - Esa Hinkkanen

Riitautettuja jätevesimaksuja on Puikkarin ilmoituksen mukaan noin 55 000 euroa.

Keskiviikon tiedotustilaisuudessa on kyse eri asiasta kuin käräjillä

Savonlinnan kaupunki järjestää Anttolan koululla ensi keskiviikkona tiedotustilaisuuden Kerimaan vesihuoltoa koskien.

Tämä tiedotustilaisuus koskee kaupungin vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkasen mukaan sitä, millaisia vaihtoehtoja tulevaisuudessa on Kerimaan alueen vesihuollosta vastaavaksi vesilaitokseksi. Se on eri asia kuin käräjillä käsittelyssä oleva riita.

— Korkein hallinto-oikeus on velvoittanut kaupunkia määrittelemään Kerimaan jonkin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Tiedotustilaisuudessa kerrotaan vaihtoehdoista ja aikatauluista, Hinkkanen sanoo.

Hinkkasen mukaan kevään mittaan kuullaan ensin mahdollisia vesihuoltolaitoksia, jotka voisivat Kerimaan ottaa vastuulleen.

Vaihtoehtoina Kerimaan vesihuollon järjestäjiksi ovat ainakin vesi- ja viemäriverkoston omistaja Puikkari Oy, kaupungin omistama Itä-Savon Vesi Oy, Puikkarin aikanaan perustama Kerimaan vesiosuuskunta sekä asukkaiden perustama uusi vesiosuuskunta.

— Luulen, että uusi vesiosuuskunta olisi alueen asukkaille edullisin ratkaisu, Hinkkanen sanoo.

Kaupunginhallitus määrittelee elo-syyskuun vaihteessa, kuka Kerimaan vesihuollosta lopulta vastaa.

Kukaan ei tiedä, milloin vettä tulee hanasta

Hinkkanen arvelee, että tiedotustilaisuudessa vesiosuuskunnan perustaminen tai toiminta-alueen määrittely eivät kiinnosta asukkaita yhtä paljon kuin se, milloin hanasta tulee vettä.

Tähän kysymykseen ei kukaan tiedä vastausta. Tässä kohtaa ei enää auta sekään, vaikka asukkaat keräisivät kolehdin ja maksaisivat kiistanalaiset laskut Itä-Savon Vesi Oy:lle.

— Vettä ei missään tapauksessa tule ainakaan ennen kuin lumet sulavat, Hinkkanen sanoo.

Kerimaan vesijohtoverkosto on tyhjillään. Sinne ei Hinkkasen mukaan voi laskea vettä ennen kuin varmistetaan, että verkosto on ehjä. Lisäksi verkosto pitää desinfioida, koska sinne on laskettu kaivovettä.

Sitä ei Hinkkasen mukaan tiedetä, kuka verkoston tutkimisen maksaisi.

Savonlinna ja Puikkari ovat varsin kaukana yhteisymmärryksestä myös verkoston hinnan tai vuokran suhteen siinä tapauksessa, että vastuullinen vesilaitos olisi jokin muu kuin Puikkari.

Vesiyhtiö olisi valmis huolehtimaan jätevesistä, mutta sekään ei näillä näkymin onnistu

Itä-Savon vesi Oy on kaupungin vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkasen mukaan tarjoutunut tekemään Kerimaan asukkaiden kanssa sopimukset jätevesien vastaanottamisesta.

— Ajatuksena on, että jätevesi kulkeutuisi Itä-Savon veden verkostoon ja että mökkejä voisi jollakin tavalla käyttää, vaikka vettä ei tule hanoista.

Nyt jätevedet valuvat Kerimaan vanhaan jätekaivoon, jota Puikkari Oy on tyhjennyttänyt imutankkiautolla, vaikka ei katsokaan olevansa jätevesistä vastuussa.

Näillä näkymin vesiyhtiö ei pääse tekemään asukkaitten kanssa sopimuksia, koska Puikkari vaatii kaupungilta tai vesiyhtiöltä vuokraa jätevesiverkoston käyttämisestä.

— Meidän näkemyksemme on, että asukkaat ovat inframaksuissaan maksaneet Puikkarille vuokraa jätevesiverkostosta, Hinkkanen sanoo.

Tiedotustilaisuus Kerimaan asukkaille Anttolan koululla 14.2. kello 18. Tilaisuuteen pyritään järjestää skype-yhteys, jotta muualla olevat kiinteistönomistajat voisivat seurata tilaisuutta.

Juttua korjattu 9.2. kello 8.26. Vaihtoehtoina Kerimaan vesihuollon vastuullisiksi järjestäjiksi ovat ainakin vesi- ja viemäriverkoston omistaja Puikkari Oy, kaupungin omistama Itä-Savon Vesi Oy, Puikkarin aikanaan perustama Kerimaan vesiosuuskunta sekä asukkaiden perustama uusi vesiosuuskunta. Viimeksi mainittu uusi vesiosuuskunta ei kuitenkaan välttämättä ole kolmen muun tavoin kuultavana, koska sitä ei ole perustettu.