WWF vaatii Puruveden norpille samantasoista suojelua kuin muuallakin Saimaalla

”Puruveden saimaannorpat eivät ole kakkosluokan norppia”, sanoo WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Timo Seppäläinen

Puruveden norpille pitää tarjota WWF:n mukaan samat suojelun vaatimat verkkokalastusrajoitukset kuin muuallakin Saimaalla.
Puruveden norpille pitää tarjota WWF:n mukaan samat suojelun vaatimat verkkokalastusrajoitukset kuin muuallakin Saimaalla.

WWF Suomi vaatii, että verkkokalastuksen uhkaa saimaannorpille Puruvedellä on pienennettävä samalla periaatteella kuin muullakin saimaannorpan esiintymisalueella Saimaalla.

Vaatimus sisältyy lausuntoon, jonka kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö antoi torstaina ympäristöministeriölle saimaannorpan lisäämisestä Puruveden Natura 2000 -alueen suojeluperusteisiin. Natura-alueet ovat luonnonsuojelualueita, joilla suojelun piirissä ovat vain ne lajit ja luontotyypit, jotka mainitaan kyseisen alueen perusteissa.

WWF toteaa, että saimaannorpan lisäämisen Naturan lajiluetteloon Puruvedellä pitäisi tarkoittaa verkkokalastuksen rajoittamista, joka tapahtuisi ensisijaisesti tekemällä vapaaehtoisia kalastusrajoitussopimuksia. WWF:n mielestä sopimuksettomat aukkopaikat on tarvittaessa katettava asetuksen avulla.

WWF:n mielestä Puruvedellä on norpalle hyvät lisääntymisolosuhteet, ja järjestön mukaan saimaannorpan lisääminen Puruveden Natura 2000 -alueella suojeltavaksi lajiksi olisi pitänyt tehdä jo noin kymmenen vuotta sitten, jolloin norppien havaittiin alkaneen talvehtia säännöllisesti alueella.

Vetoamme Saimaan alueen kalastajiin – valitkaa lauantain 30.6. jälkeenkin norppaystävälliset kalastusmenetelmät. — Jari Luukkonen

— Puruveden saimaannorpat eivät ole kakkosluokan norppia. Nyt ensimmäisen poikasen syntymisen jälkeen saimaannorpan lisääminen suojeltavaksi lajiksi myös Puruvedellä on ehdottoman välttämätöntä, toteaa WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

— On odotettavissa, että tulevina talvina löydetään uusia lisääntymisalueita, ja koko Puruveden Natura 2000 -alue on siten saimaannorpan suojelun kannalta oleellinen – ei pelkästään nyt löytynyt ensimmäisen kuutin syntymäluoto ympäristöineen.

WWF:n mukaan Puruvedellä verkkokalastus on perinteisesti aktiivista, ja saimaannorpan kuuteille verkot ja muut haitalliset pyydykset ovat ensimmäisten kuukausien ajan erittäin suuri uhka.

WWF vetoaa kalastajia suosimaan norppaystävällisiä pyydyksiä

Saimaannorppaa suojaavat verkkokalastusrajoitukset päättyvät kesäkuun lopussa. Se tarkoittaa WWF:n mielestä sitä, että sunnuntaista lähtien norpat kaikkialla Saimaalla ovat vaarassa hukkua verkkoihin ja löysänieluisiin katiskoihin.

— Vetoamme Saimaan alueen kalastajiin – valitkaa lauantain 30.6. jälkeenkin norppaystävälliset kalastusmenetelmät ja pitäkää verkot kuivalla maalla. Saimaannorpan suojelu on suomalaisten velvollisuus ja myöskin etuoikeus. Jos suomalaisille rakas norppa häviää Saimaalta, se häviää koko maailmasta, suojelujohtaja Luukkonen sanoo.