Oikaisu: Nätkin koulua koskevassa äänestyksessä kiinteä koulu voitti ensimmäisen äänestyksen —Koulun vuokraaminen viideksi vuodeksi voitti lopullisen äänestyksen, kuten jutussa oikein kerrottiin

Perjantaina ilmestyvässä Itä-Savon printtilehdessä on virhe jutussa, jossa kerrotaan Nätkin kouluratkaisusta.

Kuten jutussa oikein kerrotaan, äänestyksessä voitti äänin 6—4 esitys, jonka mukaan Nätkille vuokrataan viideksi vuodeksi koulu 1.—4. luokille ja pienryhmille.

Lopullisessa äänestyksessä hävisi esitys, jonka mukaan olisi selvitelty kiinteän koulun rakentamismahdollisuutta 1.—6. luokille.

Sitä ennen kiinteän koulun selvittelyä koskevalle esitykselle hävisi esitys, jonka mukaan koulu olisi kerralla vuokrattu pitemmäksi aikaa.

Hävinneet esitykset on printtilehden jutussa virheellisesti kerrottu väärin päin. Sama virhe oli myös verkkolehden jutussa, kunnes se korjattiin.