Sähköverkkojen saneeraus aloitetaan toukokuussa Savonlinnan keskustassa — Työmaat voivat ajoittain hidastaa tai hankaloittaa liikenteen sujuvuutta

Maakaapeloinnit parantavat sähkön toimitusvarmuutta.

Ilmajohtoverkkoja puretaan Savonlinnassa 14 kilometriä. Kuvituskuva.
Ilmajohtoverkkoja puretaan Savonlinnassa 14 kilometriä. Kuvituskuva.

Sähkön toimitusvarmuutta parannetaan Savonlinnan keskustan alueella asentamalla kaapeleita maan alle. Urakoitsijoina hankkeilla ovat Elvera Oy ja Eltel Oy. Rakennuttaja on Järvi-Suomen Energia Oy.

Maanrakennustyöt alkavat heti lumien sulamisen ja maaperän kuivumisen jälkeen, näillä näkymin toukokuun aikana. Suunnitelman mukainen valmistuminen töille on marraskuussa 2019.

— Vanhan verkon purkutyöt sekä maarakentamisen viimeistelytyöt tehdään talven ja kevään 2020 aikana, kertoo verkostoinsinööri Mika Mielikäinen Järvi-Suomen Energialta.

Saneeraustyömaita on viisi. Työmaat sijaitsevat Pöllänlahdessa välillä Vuohimäki–Peräkylä ja keskustassa Pappilankadulla, Puistokadulla, Tuulastajantiellä ja Nuottamiehentiellä.

Pienjännite- ja keskijänniteverkkoa asennetaan maan alle noin 23 kilometriä ja verkkoon liitetään 10 uutta muuntajaa. Ilmajohtoverkkoja puretaan 14 kilometriä. Saneerauksen kohteena on myös muuntajalta kotitalouksiin sijaitsevalla johdonosalla.

Keskustan alueella sijaitsevat työmaat voivat ajoittain hidastaa tai hankaloittaa liikenteen sujuvuutta. Rakennuttaja pahoittelee työmaista aiheutuvaa kaikenlaista haittaa tai epämukavuutta alueen asukkaille.

Projektit ovat osa Järvi-Suomen Energian toimitusvarmuusinvestointiohjelmaa, jonka tavoitteena on kaapeloida taajamien sähköverkot, sekä tärkeät runkoyhteydet tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Asemakaava-alueiden maakaapeloinnilla saadaan kustannustehokkaasti sähkönkäyttäjiä myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamilta häiriöiltä paremman toimitusvarman verkon piiriin. Tämän lisäksi ikääntyviä haarajohtoja siirretään metsistä tien varsiin ilmajohdoiksi.

Maakaapelointi on ensisijainen verkostoratkaisu asemakaava-alueilla ja taajamiin sähköä syöttävissä verkoissa sekä käyttöteknisesti tärkeillä muilla yhteyksillä. Ilmajohtoja siirretään teiden varsiin taajamien ulkopuolisille alueille.

Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 1,3 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 57 euroa jokaista saneerattua verkostometriä kohti. Järvi-Suomen Energia investoi vuonna 2019 sähköverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen yhteensä noin 50 miljoonaa euroa.