Enonkoskelle Liikkuva koulu -palkinto — 2 500 euroa on tarkoitettu liikunnallisuuden edistämiseen vielä entisestään

Palkinto on tunnustus esimerkillisestä työstä, jota Enonkosken peruskoulussa tehdään liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi.

Katja Juurikko

Liikkuvan koulun tavoitteena on, että jokainen koululainen liikkuu ainakin tunnin päivässä.

Enonkoski sai 2 500 euron arvoisen alueellisen Liikkuva koulu -palkinnon. Palkinto on tunnustus esimerkillisestä työstä, jota Enonkosken peruskoulussa tehdään liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi.

— Haluamme kiinnittää palkinnolla huomiota toimintaan, jossa on rohkeasti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti lähdetty muuttamaan koulupäivän rutiineja sellaisiksi, että sekä koulupäivät että elämäntavat voivat olla liikunnallisia, fyysisesti aktiivisia ja hyvinvointia tukevia, ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen Itä-Suomen aluehallintovirastosta perustelee.

Enonkoskella on tehty monia toimenpiteitä sen eteen, että liikunnallisuus näkyy koulun arjen toiminnassa. Esimerkiksi paikallisten toimijoiden kanssa on tehty yhteistyötä niin yläkoululaisten liikunnan lisäämiseksi. Myös koulujen henkilökunnan osaamista on vahvistettu ja liikuntamahdollisuuksia parannettu.

Nyt saatu 2 500 euroa tarkoitettu oppilaiden tai koko kouluyhteisön aktiivisuuden ja liikunnan edistämiseen kouluympäristössä

Palkinnon myönsivät yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus sekä Itä-Suomen aluehallintovirasto. Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskouluikäinen liikkuu tunnin päivässä.

Liikkuva koulu -palkinnolla halutaan saada näkyvyyttä ja arvostusta liikkumisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyölle, sanoo Rimpiläinen.

— Tavoitteenamme on kannustaa käytännön toimijoita laadukkaan työn tekemiseen sekä tuoda esiin tehtyä ansiokasta työtä.