Savonlinnan kaupunginvaltuusto miettii tai ei mieti kyläkoulujen oppilasrajan tulkintaa — Valtuusto miettii myös, annetaanko harjoitusjäähallin rakentamiseen lisää takuita

Kaupunginhallituksen esitys on monitulkintainen. Hallituksen puheenjohtajistolla ei ole yhtenäistä näkemystä siitä, päätetäänkö oppilasrajasta ennen kokonaisvaltaisen kouluverkkosuunnitelman valmistumista.

Satumaari Ventelä

Jos valtuusto päättää laskea esioppilaat kyläkoulujen oppilasmäärään ja väljentää koulujen lakkautusrajan tulkintaa, koulunpito Kallislahdessa on todennäköisesti turvattu ensi syksynä.
Jos valtuusto päättää laskea esioppilaat kyläkoulujen oppilasmäärään ja väljentää koulujen lakkautusrajan tulkintaa, koulunpito Kallislahdessa on todennäköisesti turvattu ensi syksynä.

Savonlinnan kaupunginvaltuusto päättää maanantaina, tehdäänkö kaupunkiin uusi suunnitelma koulu- ja päivähoitoverkosta.

Kaupunginhallitus on yksimielisesti päättänyt esittää valtuustolle, että suunnitelma tehdään ensin ja että vasta sen jälkeen päätetään palveluverkosta.

Nykyinen kaupunginvaltuusto käsittelee nyt harjoitusjäähallia ensimmäistä kertaa.


Vaikka kaupunginhallituksen esitys on yksimielinen, edes kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ei ole keskenään samaa mieltä siitä, pitäisikö myös kyläkoulujen oppilasrajan tulkinnan odottaa kouluverkkoselvitystä.


Hallituksen puheenjohtaja Hanna Kosonen (kesk.)  pitää kiinni siitä, että valtuuston pitäisi käsitellä kaupunginhallituksen äänin 6— 5 tekemä esitys, jonka mukaan 25 oppilaan rajan tilapäinen alittuminen ei välttämättä johda koulun lopettamiseen ja jonka mukaan oppilasrajaan lasketaan mukaan myös esioppilaat.

Tämä linjaus varmistaisi saman tien Kallislahden koulun säilymisen ensi syksystä eteenpäin.

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen (sd.) on Facebook-profiilissaan ilmaissut, että suunnitelma pitäisi tehdä ensin ilman että sen ulkopuolelle linjataan yhtään koulua.

Kaupunginvaltuusto päättää myös, antaako kaupunki Savonlinnan jäähalliyhtiölle 350 000 euron lisätakuut harjoitusjäähallin rakentamista varten. Kaupunginhallitus esittää, että lisätakuut myönnettäisiin.


Nykyinen kaupunginvaltuusto käsittelee nyt harjoitusjäähallia ensimmäistä kertaa.


Vuonna 2014 edellinen valtuusto päätti 1,7 miljoonan euron takuista.

Opetusministeriö myönsi tänä vuonna harjoitushalliin 750 000 avustuksen. Rahat eivät kuitenkaan riitä alkuperäisten suunnitelmien toteuttamiseen.

Yhtiö on karsinut suunnitelmia, jotta lisärahaa ei tarvittaisi, mutta pyytää silti varulta lisätakausta.

Valtuuston kokous alkaa maanantaina kello 18.