Eduskuntavaalien alla voi nyt ensimmäistä kertaa kerätä tietoa siitä, kuinka juuri sinun äänestyskäyttäytymiseesi yritetään vaikuttaa sosiaalisessa mediassa

Tietokoneeseen asennettava Vaalivahti-palvelu paljastaa, jos sama ehdokas lupaa eri kohderyhmille ristiriitaisia asioita. Tienvarsimainonta on hiipunut. Perinteiset yhteistelineet ilmestyvät kaupunkikuvaan viikko ennen vaaleja.

Tuija Pauhu

Metalliset yhteistelineet ilmestyvät katukuvaan viikko ennen vaaleja myös kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Kuvassa käydään kuntavaaleja vuonna 2017.
Metalliset yhteistelineet ilmestyvät katukuvaan viikko ennen vaaleja myös kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Kuvassa käydään kuntavaaleja vuonna 2017.

Teiden varsilla ei enää käydä kaikkien sotaa kaikkia vastaan, mitä tulee vaalimainontaan. Esimerkiksi valtatiellä 14:llä 60 kilometrin matkalla Juvalta Savonlinnaan ladon seinää koristaa maanantaina vain kokoomuksen istuvan kansanedustajan, oikeusministeri Antti Häkkäsen kuva.

Vastakkaisesta suunnasta Savonlinnaan tuleva törmää yksinäiseen istuvan kansanedustajan, samaa puoluetta edustavan Kaj Turusen tienvarsimainokseen.

Jos elettäisiin entistä aikaa, ehdokkaiden naamat ja vaalinumerot koristaisivat jo näkyvästi teidenvarsia, sillä vaalimainokset saa lain mukaan asentaa paikalleen kuukausi ennen vaalien alkamista.

Somessa mainontaa räätälöidään

Vaikuttamisen painopiste on siirtynyt tienvarsi- ja lehtimainonnasta sosiaaliseen mediaan, jossa vaikuttamisen tavat ovat toisenlaiset. Äänestäjät jaetaan erilaisiin kohderyhmiin, joille suunnataan räätälöityä mainontaa.

Kevään eduskuntavaalien alla yksityinen ihminen voi ensimmäistä kertaa kerätä tietoa siitä, kuinka hänen äänestymiskäyttäytymiseensä yritetään vaikuttaa.

Tiedon kerääminen vaatii ilmaisen Vaalivahti-ohjelman asentamisen oman tietokoneen selaimeen. Ohjelma seuloo sosiaalisen median jatkuvasta virrasta kyseiselle käyttäjälle suunnatut poliittiset mainokset ja koostaa niistä avoimen arkiston.

Tietoja poliittisesta fb-mainonnasta ei saa

Arkistosta voi nähdä itseen kohdistuvan vaikuttamisen lisäksi esimerkiksi sen, antavatko eduskuntaan pyrkivät ehdokkaat eri kohderyhmiin kuuluville äänestäjille ristiriitaisia lupauksia.

Ristiriitaisista lupauksista kiinni jääminen on ollut tähän saakka sattumanvaraista, sillä Facebook ei anna tietoa poliittisista mainoksista tutkijoille tai toimittajille.

Perheessä tai kaveripiirissä voi myös vertailla saatua mainontaa keskenään.

Vaalivahti on suomalainen hanke, joka soveltaa kansainvälistä WhoTargets.me-ohjelmistoa. Ohjelmistoa on käyttänyt yli 10 000 ihmistä muun muassa Iso-Britannian, Ruotsin ja Saksan vaaleissa.

Vaalivahti-hanketta rahoittavat Helsingin Sanomain Säätiö, Kordelinin Säätiö sekä FUUGin Säätiö. Vaalivahtia toteuttaa Suomessa Open Knowledge Finland -järjestö.

Mainoksen maksava taho pitää ilmoittaa

Lehti-, radio-, TV- ja ulkomainonnan sekä verkossa tapahtuvan mainonnan osalta kannattaa muistaa, että vaalirahoituslaki velvoittaa ehdokkaan itsensä, hänen tukiryhmänsä, puolueensa tai yli 1 500 euroa tukea antavan yksityishenkilön huolehtimaan, että vaali-ilmoituksesta selviää taho, joka on mainoksen maksanut.

Mainos voi olla missä tahansa muodossa julkaistava tai levitettävä materiaali, jolla kampanjaa tuetaan. Huolehtimisvelvollisuus koskee ainoastaan maksullisia mainoksia.

Tarjolla mahdollisuus kikkailuun

Velvollisuus on lain mukaan voimassa sekä yksittäisen ehdokkaan että puolueen osalta kampanja-ajan. Sellaisena pidetään ajanjaksoa, joka alkaa kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja päättyy kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen.

Laissa ei ole määritelty, mitä mainoksella tarkoitetaan, ja tämä tarjoaa ehdokkaille mahdollisuuden kikkailuun. Vaalityötä voidaan tehdä myös esimerkiksi luennoimalla tai puhetilaisuuksia pitämällä. Ehdokas voi olla puhujana tilaisuudessa, joka ei ole varsinaisesti vaalitilaisuus.

Tuija Pauhu

Intohimoisinta vaalimainontaa käydään nykyisin verkossa, jossa ehdokkaiden on helppo räätälöidä sanomaansa eri kohderyhmiä miellyttäväksi.
Intohimoisinta vaalimainontaa käydään nykyisin verkossa, jossa ehdokkaiden on helppo räätälöidä sanomaansa eri kohderyhmiä miellyttäväksi.

Sanktioita ei ilmoittamatta jättämisestä seuraa.

Vaalitelineet ilmestyvät pian katukuvaan

Vaalimainonnan monimuotoistumisesta huolimatta Savonlinnan kaupunki aikoo edelleen jatkaa perinteistä tapaa, jossa se tarjoaa puolueille ja vaaliliitoille mahdollisuuden ilmaiseen yhteismainontaan taajama-alueilla, kertoo Savonlinnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Asko Hirvonen.

— Ehdokkaat saavat ilmaiset vaalimainokset Savonlinnan kaupungintalon edustan lisäksi Pihlajaniemeen, Kellarpeltoon, linja-autoasemalle, kauppatorille, Nojanmaahan ja Nätkille. Yhteiset vaalimainostelineet ilmaantuvat viikko ennen ennakkoäänestystä myös Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan keskustaajamiin, Hirvonen luettelee.

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämiseen. Myös vaalimainospaikkojen ylläpito ja maksullisuus vaihtelevat kunnittain.