Pyhäpäiväksi: Elämä ja iankaikkinen elämä

Kohtaan omassa työssäni kuolemaa viikoittain. Se kuuluu papin työhön, aivan samalla lailla kuin lääkärillä ja poliisillakin. Papin työssä kuolema kohdataan usein joko kuolevan luona käydessä tai omaisten kanssa keskustellessa vainajan elämästä. On tärkeää antaa omaisille mahdollisuus kertoa tuntemuksistaan ja siksi papin on kyettävä kohtaamaan kipeäkin suru rauhallisesti ja lohduttavasti.

Koska kohtaan kuolemaa työssäni usein, myös siihen liittyvät kysymykset, ajatukset ja tunteet nousevat usein pintaan. Mielestäni se ei ole lainkaan huono asia, sillä kuoleman tiedostaminen vaikuttaa väistämättä siihen, kuinka suhtaudun elämään. Elämä ei ole itsestäänselvyys, vaan sen voi menettää milloin vain. Siksi omasta elämästä saa olla kiitollinen.

1600-luvun lopussa alkaneella valistuksen ajalla hengellisiä asioita ja uskoa alettiin kyseenalaistamaan niiden järkevyyden puolesta. Valistus korosti ajatusta, että ihmisen järki on kaikkivoipainen ja sen avulla voi selvittää maailman ongelmat. Tämän ajattelun myötä vahvistui myös näkemys, että usko on järjenvastaista. Uskon ja järjen vastakkainasettelu on elänyt pitkään valistuksen jälkeen ja siihen voi kohdata nykypäivänäkin.

Kirkkohallitus julkaisi hiljattain piispojen yhteisen kannanoton Tieteiden lahja – Piispojen puheenvuoro tieteiden arvosta ja tehtävästä Jumalan luomakunnassa, jossa piispat alleviivaavat sitä, etteivät tiede ja usko poissulje tosiaan. Ihminen voi sekä uskoa Jumalaan että tieteen teorioihin. Tiede hahmottaa maailmaa tutkimusten kautta, usko Jumalaa Raamatun sanan kautta.

Mielestäni niin tiedettä kuin uskoa tarvitaan. On hyvä, että meillä on lääketiede, joka auttaa poistamaan sairauksia ja pelastamaan ihmisiä. Tiede ei kuitenkaan opeta meille, miten kohdella toisiamme tai kerro meille, että me jokainen olemme arvokkaita sellaisina kuin olemme.

Ihminen, joka ei usko Jumalaan ja ihmiselämän merkityksellisyyteen, voi varmasti kokea elämänsä silti mielekkääksi, ja kunnioitan sitä. Yhtä lailla toivon, että minua voidaan kunnioittaa sen takia, että uskon jokaisen ihmisen olevan Jumalan luomus, ja siksi arvokas. Ja ennen kaikkea uskon siihen, että Jeesuksen sovitustyö antaa meille jokaiselle mahdollisuuden iankaikkiseen elämään.

Kirjoittaja on Sulkavan seurakunnan seurakuntapastori

Uusimmat uutiset