Savonlinnan kaupunki ja Metsä Wood allekirjoittivat aiesopimuksen uudesta kertolinjasta Punkaharjulle — Investoinnin arvo olisi 52 miljoonaa euroa ja se toisi alueelle 75 uutta työpaikkaa

Lopulliseen päätökseen tarvitaan kaupungilta takaus tehdaskiinteistöyhtiön lainoille ja investointeja toimisto- ja pysäköintitiloihin.

Tuija Pauhu

Savonlinnan kaupunki ja Metsä Wood ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen uuden kertopuulinjan investointiedellytyksistä Punkaharjulle.
Savonlinnan kaupunki ja Metsä Wood ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen uuden kertopuulinjan investointiedellytyksistä Punkaharjulle.

Savonlinnan kaupunki ja Metsä Wood ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen uuden kertopuulinjan investointiedellytyksistä Punkaharjulle.

Investoinnin arvo olisi 52 miljoonaa euroa. Se toisi tehtaalle 35 työpaikkaa ja alihankintaketjuun 40 henkilötyövuotta lisää. Tukkipuun kysyntä kasvaisi 160 000 kuutiometrillä vuodessa.

Lopulliseen päätökseen tehdasinvestoinnin edellytysten luomisesta tarvitaan kaupunginvaltuuston päätöksiä.

Kaupungin omistama kiinteistöosakeyhtiö on aikoinaan hankkinut ja rakennuttanut Metsä Woodin kertopuutehtaalle tehdastilat.

Kaupungin omistaman kiinteistöosakeyhtiön 3 880 000 euron lainojen uudelleen järjestämiseksi kaupunki antaisi kaupungin omistamalle kiinteistöosakeyhtiölle takauksen.

Savonlinnan kaupungin vastuulle kuuluisi hankkeeseen liittyvä noin 500 000 euron toimistotilainvestointi, joka edellyttää takausta kaupungin omistamalle tehdaskiinteistöyhtiölle.

Lisäksi kaupungin omistama tehdaskiinteistöyhtiö rakentaisi tarvittavat pysäköintialuejärjestelyt, joiden kustannusarvio on noin 500 000 euroa.

Kaupungin omistama tehdaskiinteistöyhtiö perisi näistä Metsä Woodilta pääoma- ja käyttökuluvuokran.

Kaupunki vastaisi myös tarvittavan liikenneinfrastruktuurin rakentamisesta ja loisi edellytykset jätevesien puhdistukseen tulevaisuudessa.

Kaupungin investointien kustannukset katettaisiin Metsä Woodin maksamilla vuokrilla ja käyttömaksuilla lukuun ottamatta kaupungin vastuulle kuuluvaa kadun remontointia, jonka kustannusarvio on noin 300 000 euroa.

Kaupunki ja yhtiö neuvottelevat vielä erikseen tehdasinvestoinnille sekä kaupungin osittain omistavalle lämpöverkkoyhtiön liiketoiminnalle edellytyksiä luovan voimalaitosyhtiön ja siihen liittyvän kattilainvestoinnin omistusjärjestelyistä.

Näiden kustannusarvio tässä vaiheessa on noin 3,5 miljoonaa euroa.

Metsä Wood lunastaisi nämä viimeistään vuoteen 2027 mennessä sekä maksaisi näille korkoa.

Tavoitteena on, että kaupunkikonserni tulisi osakkaaksi myös voimalaitosyhtiöön.

Kaupunki on aiemminkin luonut metsäyhtiöiden investoinneille edellytyksiä esimerkiksi rakentamalla syväsataman ja uusia tehdastiloja sekä ostamalla vanhoja tiloja pois.

— Savonlinna on pärjännyt Suomen teollisessa rakennemuutoksessa hyvin. Isojen investointien seurauksena siitä on tullut Suomen suurin mekaanisen metsäteollisuuden keskus. Tämä on edellyttänyt kaupungilta aktiivisuutta, oikeaan aikaan liikkeellä olemista ja panostuksia, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.

Metsä Woodilla on Punkaharjun Nobelinniemessä kertopuutehdas ja vaneritehdas. Vaneritehdas aloitti toimintansa 1964, kerto 2001.

Nobelinniemessä on tähän asti työskennellyt noin 450 henkeä. Kertoa tekee 130 ja vaneria 230 henkeä. Loput työskentelevät kunnossapidossa, voimalaitoksella ja hallinnossa.