Villisikakannan kasvu jatkuu hurjana itärajalla — Etelä-Savossa määrä saattaa olla jopa laskussa

Tiheimmillään kanta on Kaakkois-Suomessa Virolahdelta Parikkalaan.

Raimo Eerola

Villisikakannan kasvu jatkuu hurjana itärajalla — Etelä-Savossa määrä saattaa olla jopa laskussa

Suomessa on noin 3 155 villisikaa. Kanta on kasvanut 23,6 prosenttia tammikuun 2017 tilanteeseen verrattuna.

Villisikakannan kasvupotentiaalin arvioidaan tällä hetkellä olevan 51,4 prosenttia vuodessa. Arvio perustuu havaintoaineistoon ja villisikaa koskeviin tutkimuskirjallisuuslähteisiin.

Mikäli villisikoja ei metsästettäisi lainkaan, voisi kanta kasvaa arviolta noin 1 630 yksilöllä vuodessa. Eli se määrä villisikoja tulisi metsästää, jotta kanta pysyisi ennallaan.

Kanta tiheimmillään kaakossa

Villisikojen tiheimpiä esiintymisalueita on Kaakkois-Suomessa Venäjän vastainen rajaseutu Virolahdelta Parikkalaan.

Kanta on tiheää myös itäisellä Uudellamaalla Loviisan, Porvoon, Lapinjärven ja Pyhtään muodostamalla alueella.

Sen sijaan Etelä-Savon alueella villisikamäärien arvioidaan hirvenmetsästäjien arvioissa jopa vähentyneen vuodentakaisesta. Kanta-arvion laskenta on tehty koko Suomen mittakaavassa ja muutokset eri alueiden välillä voivat olla hyvin erisuuntaisia.

Vuonna 2017 Oma riista -palveluun ilmoitettiin 578 villisikayksilöä kaadetuksi.

Tiedot selviävät Luonnonvarakeskuksen tuottamasta tuoreesta arviosta. Arviota tarvitaan metsästyssaaliin mitoittamiseksi siten, että villisikakannan kokoa voidaan rajoittaa tehokkaasti. Rajoittamista tarvitaan erityisesti afrikkalaisen sikaruton Suomeen leviämisen ehkäisemiseksi.

Uusimmat uutiset