Rantasalmi ei aio suojella Leipomo-rakennusta — Museovirasto on pahoillaan mutta toteaa, että taloa ei ole merkitty kulttuuriympäristökohteeksi

Kunnanvaltuustoon lähiaikoina menevä asemakaavaehdotus ratkaisee Leipomon kohtalon.

Soila Puurtinen

Ely-keskus sanoi vuonna 2012, että Rantasalmen Kylätiellä sijaitsevan Leipomo-rakennuksen tilanne pitää ratkaista asemakaavoituksessa. Nyt se kaava on käsittelyssä.
Ely-keskus sanoi vuonna 2012, että Rantasalmen Kylätiellä sijaitsevan Leipomo-rakennuksen tilanne pitää ratkaista asemakaavoituksessa. Nyt se kaava on käsittelyssä.

Rantasalmen kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi kaavamuutosta Kylätien ja Kappelitien risteyksen kortteleihin. Kaavaehdotuksen mukaan entistä leipomorakennusta ei suojeltaisi.

Museovirasto pitää kaavasta antamassaan lausunnossa Leipomo-nimellä tunnetun rakennuksen mahdollista purkamista valitettavana Rantasalmen Kylätien rakennetun ympäristön kannalta ja toteaa sen merkitsevän rakennushistoriallisesti arvokkaaksi inventoidun rakennuksen menetystä.

Museovirasto kuitenkin toteaa, että Leipomolta on maakuntakaavassa poistettu kulttuuriympäristökohteen merkintä ja että sitä ei merkitty Rantasalmen taajaman yleiskaavaan kulttuuriympäristökohteena. Rantasalmen valtuusto hyväksyi yleiskaavan syksyllä 2018.

Kaavoitusinsinööri Henna Arkko Järvi-Saimaan palveluista toteaa, että Leipomolla on joitakin kulttuuriympäristöarvoja. Nämä arvot ovat puhtaasti paikallisia, joten rakennukseen liittyvät ratkaisut on kokonaan Rantasalmen kunnan omassa päätäntävallassa.

Leipomo-rakennuksen omistaa nykyisin Rantasalmen kunta.

Kunta on myöntänyt rakennukselle jo sen edellisen omistajien aikana purkuluvan, mutta ely-keskus totesi vuonna 2012, että rakennuksen purkaminen pitää ratkaista asemakaavoituksessa.

Kunnanhallitukselle annetun selostuksen mukaan kaavamuutoksen yksi tärkeä tavoite on viimeistellä Leipomo-rakennuksen purkaminen ja sen kulttuuriympäristöarvojen käsitteleminen.

Kunta teki Leipomon naapurikortteliin keväällä 2018 kaavamuutoksen, jolla varauduttiin päiväkoti Kerttulan laajennukseen. Kun Kerttulan laajennussuunnitelmat sittemmin muuttuivat, tuli uuden kaavan tekeminen ajankohtaiseksi.

Jossain kaavoituksen vaiheessa Leipomon paikalle suunniteltiin pysäköintialuetta, mutta kun päiväkodin laajennus peruuntui kokonaan, tontille merkittiin yleisten rakennusten tontti.

Kunnalla ei vielä ole rakennussuunnitelmia tontille.

Uusimmat uutiset

Kommentoidut