Metsänhoitoyhdistykset Etelä-Savo ja Kangasniemi-Pieksämäki suunnittelevat fuusiota

Yhdistyminen tapahtuisi vuoden 2022 alusta alkaen.

Teppo Komulainen

Kaikkiaan uusi yhdistys työllistäisi 85 toimihenkilöä. Yrittäjät ja metsurit mukaan lukien työllistäminen olisi lähes 300 henkilötyövuoden verran. Arkistokuva.
Kaikkiaan uusi yhdistys työllistäisi 85 toimihenkilöä. Yrittäjät ja metsurit mukaan lukien työllistäminen olisi lähes 300 henkilötyövuoden verran. Arkistokuva.

MHY Etelä-Savon ja Kangasniemi-Pieksämäen fuusiota suunnitellaan parhaillaan, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo tiedottaa.

Molempien yhdistysten hallinnot ovat päättäneet fuusioon tähtäävän selvitystyön tekemisestä kuluvan vuoden loppuun mennessä. Fuusiosta on tarkoitus päättää ensi kevään valtuustojen kokouksissa. Lehdistötiedotteen mukaan yhdistyminen tapahtuisi vuoden 2022 alusta alkaen.

Yhdistyksen toimialueena olisi Enonkosken, Hirvensalmen, Joutsan (pl. Leivonmäki), Juvan, Kangasniemen, Mikkelin (pl. Ristiina ja Suomenniemi), Savonlinnan Sulkavan, Pertunmaan, Pieksämäen, Puumalan, ja Rantasalmen kuntien alueet.

MHY Etelä-Savon lehdistötiedotteen mukaan fuusion tarkoituksena on turvata tulevaisuudessakin maakunnan metsänomistajille laajat paikalliset metsäpalvelut ja huolehtia metsänomistajien edunvalvonnasta. Valtakunnallisesti tavoitteeksi on asetettu 20 metsänhoitoyhdistystä 2020-luvun loppuun mennessä, joka tarkoittaa maakunnan kokoisia yksiköitä. Etelä-Savon osalla tämä tavoite oltaisiin saavuttamassa etupainoisesti.

Suuremmassa yksikössä toimintoja saataisiin tehostettua ja päällekkäisiä toimintoja karsittua.

– Metsänomistajalla on käytettävissään suuremmassa yhdistyksessä entistä laajempi joukko metsäammattilaisia ja erikoisosaamista puukauppaan, puunkorjuupalveluun, metsänhoitoon, metsätiepalveluihin, metsätilojen omistusjärjestelyihin ja metsäkiinteistökauppaan liittyen, MHY Etelä-Savon tiedotteessa sanotaan.

Yhdistyskoon kasvaessa metsänomistajalle jatkossakin tärkein yhteyshenkilö on oma metsäasiantuntija, jonka kautta kaikki metsäasiat lähtevät liikkeelle. 50 metsäasiantuntijan verkosto takaa metsänomistajille vahvan paikallisen palvelutason.

Kaikkiaan uusi yhdistys työllistäisi 85 toimihenkilöä. Yrittäjät ja metsurit mukaan lukien työllistäminen olisi lähes 300 henkilötyövuoden verran.

Metsänhoitoyhdistyksillä on yhteensä noin 20 000 metsänomistajaa ja metsäpinta-alaa 675 000 hehtaaria. Yhdistysten alueella kestävä hakkuusuunnitelma on 4,7 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Yhdistysten liikevaihto on 20 miljoonaa euroa.