Etelä-Savoon on jaettu 15,5 miljoonan elvytysrahapotti – Hankerahoitus tulee hakuun alkuvuoden aikana

Lisämäärärahalla tuetaan pk-yrityksiä. Suunnitelmat rahoituksen kohdentamisesta tehdään Etelä-Savon koronaselviytymissuunnitelman mukaisesti.

AOP

Etelä-Savoon myönnetty 15,5 miljoonan euron lisämääräraha on kooltaan odotettua suurempi. Kuvituskuva.
Etelä-Savoon myönnetty 15,5 miljoonan euron lisämääräraha on kooltaan odotettua suurempi. Kuvituskuva.

Etelä-Savoon on myönnetty Euroopan unionin elvytysrahoitusta 15,5 miljoonaa euroa. Asiasta tiedottaa Etelä-Savon maakuntaliitto.

REACT-EU -elpymisvälineen tuoma lisärahoitus on saatu käynnissä olevaan valtakunnalliseen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmaan. Sillä tuetaan erityisesti työllistymistä ja pk-yritysten kilpailukykyä.

Etelä-Savolle myönnetty lisämääräraha on kooltaan odotettua suurempi.

REACT-EU on osa EU:n elpymispakettia. Euroopan unionin tasolla elpymisvälineen kautta jaetaan kaikkiaan noin 47,5 miljardin euron lisärahoitus.

Hankerahoitus tulee haettavaksi alkuvuoden aikana

Etelä-Savossa suunnitelmat rahoituksen kohdentamisesta tehdään maakunnan koronaselviytymissuunnitelman mukaisesti alkuvuoden aikana.

Tiedotteen mukaan lisämäärärahalla tuetaan pk-yrityksiä erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Rahoitusta ohjataan myös tutkimus- ja kehittämistoimintaan, digitaaliseen osaamiseen sekä yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittämiseen.

Tämänhetkisen tiedon mukaan 15,5 miljoonan euron rahoitus tulee hakuun alkuvuoden aikana. Hankkeiden rahoituspäätöksiä voidaan alkaa tehdä loppukeväästä 2021.

Ensimmäiset REACT-EU -hankkeet käynnistyisivät siten alustavasti ensi kesänä. Hankerahoitusta välittävinä viranomaisina toimivat Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Etelä-Savon maakuntaliiton vastaava ohjelmapäällikkö Laura Kuismala kertoo tiedotteessa, että tarkemmista päivämääristä tiedotetaan heti niiden varmistettua. Hankerahoituksen hakijoille järjestetään myös rahoitusinfowebinaari 17. maaliskuuta.

Lisärahoitus kohdennettu vuosille 2021–2023

Lisärahoitus on määräaikainen, ja se on kohdennettu vuosille 2021–2023. Hankkeiden on päätyttävä samassa aikataulussa ohjelmakauden muiden hankkeiden kanssa, eli 31.8.2023 mennessä.

Maakuntaliiton tiedotteessa kerrotaan lisäksi, että uusi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -rakennerahasto-ohjelma käynnistyy tämän hetkisen tiedon mukaan syyskuussa 2021.

Parhaillaan maakuntaliitossa on haussa myös pienehköihin suunnittelu- ja selvityshankkeisiin tarkoitettua kansallista koronaelvytysrahaa.