Ely Kerimaan mahdollisesta vesikatkosta: ”Ei yleinen katastrofi, mutta asukkaille vakava paikka”

Rautio ei etsisi syyllisiä, vaan ratkaisua. Viranomainen ei voi pakottaa avaamaan hanoja.

Soila Puurtinen

Kerimaan vesikiistaan ei ole löytynyt ratkaisua. 
Kerimaan vesikiistaan ei ole löytynyt ratkaisua. 

Vesiasioiden johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ely-keskuksesta ei pidä Kerimaan mahdollista vesikatkoa katastrofina, vaikka se asukkaiden kannalta vakava paikka hänestä onkin.

— On äärimmäisen harvinaista ja valitettavaa, että tilanne ajautuu näin pitkälle. Lyhyitä vesikatkoja sattuu vuosittain, mutta ne kestävät yleensä joitakin tunteja. Jos vesihuolto katkaistaan pitemmäksi aikaa, ei kuulosta missään tapauksessa järkevältä eikä nyky-yhteiskuntaan kuuluvalta.

Alueen vesijohtoverkoston omistava Puikkari Oy on uhannut katkaista alueelta vedet sunnuntaina.

Yhtiön mielestä korkeimman oikeuden tuoreen linjauksen mukaan kaivovettä ei saa alueella jaella vaan Savonlinnan kaupungin pitää määrätä alueelle vesilaitos verkostovettä toimittamaan.

Puikkari ei halua vesilaitos olla, vaikka se on pitkään sellaisena toiminut.

Yhtiö on pyrkinyt tarjoamaan toimintaa Kerimäellä toimivalle Itä-Savon Vesi Oy:lle, mutta asiasta ei ole päästy yhteisymmärrykseen. Vesiyhtiön omistavat Savonlinnan kaupunki ja Suur-Savon Sähkö.

Hanoja ei saa pakolla auki

Rautio ei etsisi syyllisiä vaan ratkaisuja.

Hän korostaa, että valvontaviranomainen ei voi pakottaa kiistan osapuolia avaamaan vesihanoja suuntaan tai toiseen.

Elyn kanssa tasavertaisia ja toisistaan riippumattomia valvontaviranomaisia ovat myös kaupungin ympäristönsuojelu ja sairaanhoitopiirin terveysvalvonta.

Siihen Rautio on tyytyväinen, että korkein hallinto-oikeus määräsi kaupungin määrittelemään alueen jonkin vesilaitoksen hoitoon. Aikaa on syyskuun loppuun asti.

Hän arvioi määrittelyn vievän aikaa useita kuukausia.

— Alue on rajattava, selvitettävä kiinteistöt ja annettava kiinteistönomistajille lausuntomahdollisuus. Sitten on kuultava viranomaisia. Sen jälkeen asia käsitellään kaupungin hallintoelimissä läpi ja lopulta valtuusto päättää toiminta-alueen. Kiire tulee.

Vesilaitos, jolla on resurssit ja tahto

Sitä Rautio ei osaa sanoa, tapahtuuko veden jakelussa käytännössä mitään nopeammin.

— Siihen en ota kantaa. Ei ole ely-keskuksen hallittavissa.

Entä jos kaupunki määrittelee alueen vesilaitokseksi Puikkarin, vaikka se ei vesilaitos halua olla?

— Silloin ollaan varmaan taas valituskierteessä. Vaikea minun on nähdä Puikkaria vastuullisena vesihuoltolaitoksena, kun ei se sitä halua. Olisi toivottavaa, että alueen vesilaitoksella olisi resurssit ja tahto toimittaa asiakkaille hyvälaatuista vettä luotettavasti kellon ympäri ja vastata myös jätevesistä yhtä luotettavasti.