Savonlinnalaiset saavat keskiviikkona kuulla, minne uusia asuinalueita aiotaan rakentaa, jos niitä tarvitaan —Yleisötilaisuudessa tietoa keskustaajaman yleiskaavasta ja kansallisesta kaupunkipuistosta

Kaavoituspäällikkö Päivi Behm kertoo keskiviikkona Savonlinnan keskustaajamaan tehdyistä uusista suunnitelmista sekä kaupunkipuistosta.

Timo Seppäläinen

Savonlinnan keskustaajaman tuore yleiskaavaluonnos poistaa yli puolet nykyisistä asuinaluevarauksista. Patterinmäellä asuinaluevaraus pienenee merkittävästi muun muassa alueella elelevän pohjanlepakon ja muiden luontoarvojen takia. Kuva on asuinaluevaraukseksi jäävästä Patterinmäen osasta.
Savonlinnan keskustaajaman tuore yleiskaavaluonnos poistaa yli puolet nykyisistä asuinaluevarauksista. Patterinmäellä asuinaluevaraus pienenee merkittävästi muun muassa alueella elelevän pohjanlepakon ja muiden luontoarvojen takia. Kuva on asuinaluevaraukseksi jäävästä Patterinmäen osasta.

Minne rakennetaan uusia asuinalueita Savonlinnan keskustaajamassa? Mihin suuntaan kaupunki voi laajentua, ja mitkä alueet jätetään rakentamattomiksi?

Näihin kysymyksiin vastaa Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava, joka tarkastelee tulevaisuutta vuoteen 2040 saakka. Yleiskaava toimii tarkemman kaavoituksen ja suunnittelun pohjana.

Kaupungin kaavoituspäällikkö Päivi Behm esittelee kaavaluonnosta yleisötilaisuudessa keskiviikkona kello 17-19 kaupungintalon valtuustosalissa. Samassa tilaisuudessa Behm esittelee myös hakemusluonnosta, jolla kaupunki hakee alueelleen kansallista kaupunkipuistoa.

Kaupunkilaiset voivat lausua kaavaluonnoksesta ja hakemusluonnoksesta mielipiteensä helmikuun 17. päivään saakka.

Uudessa yleiskaavaluonnoksessa noin puolet nykyisen yleiskaavan asuinaluevarauksista jää viheralueiksi. Syynä tähän on asukaslukuennusteen muuttuminen. Jäljelle jää silti 150 hehtaaria asuinaluevarauksia.

Uusina rakennussuojelukohteina yleiskaavaan merkitään muun muassa Miljoonatalo, Kauppatori 1:n kerrostalo sekä Kisalinna, jotka on jo suojeltu maakuntakaavassa.

Lisäksi uusiksi rakennussuojelukohteiksi merkitään suuri joukko 1940-luvulla ja sen jälkeen rakennettuja taloja, joita ei ennestään ole suojeltu. Uusiin suojelukohteisiin kuuluu monia keskustaajaman kerrostaloja sekä muun muassa Asevelikadun ja Neitsytkadun rintamamiestalot.

Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluisivat keskustaajaman viheralueet ja kulttuurimaisemat. Kaupunkipuistoalue olisi 80 neliökilometrin laajuinen, ja se ulottuisi pohjoisessa Pienen Haukiveden saaristoon ja etelässä Simunansaariin.

Strategisen yleiskaavan luonnosta ja kaupunkipuistohakemuksen luonnosta käsittelevä yleisötilaisuus on keskiviikkona 15.1. kaupungintalon valtuustosalissa kello 17—19.

Molemmat luonnokset ovat nähtävillä kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivulla.

Itä-Savossa julkaistut jutut yleiskaavasta ja kaupunkipuistosta löytyvät täältä.

Savonlinnaan tulee monta uutta suojeltavaa taloa —Katso jutusta, suojellaanko sinunkin kotitalosi

Asuntorakentamiselle varatuista alueista yli puolet jäämässä virkistyskäyttöön Savonlinnassa —Katso tästä, miten käy Harakkasalon, Karhuvuoren, Patterinmäen ja muiden kiinnostavien alueitten

Katso, mitä kaikkea Savonlinnan kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluisi — Uudisrakentamistakin voisi suunnitella muun muassa Uuraansaareen, Kaupinsaareen ja Laitaatsiltaan

Tiesitkö millä hakusanoilla ulkomaalaiset etsivät hyviä matkailukohteita Suomesta? — Hämeenlinna on tyytyväinen kansalliseen kaupunkipuistoonsa ja suosittelee Savonlinnallekin hakemuksen tekemistä

Kaavoituspäällikkö Päivi Behm: Savonlinnan keskustassa on tarpeeksi tilaa kaupoille sittenkin, kun Parikkalan rajanylityspaikka avautuu — Parkkipaikoista saattaa kyllä tulla pula