Poliisiltakin tarvitaan ehkä apua Kerimaan vesikiistaan — Terveysvalvontaviranomainen määräsi lopettamaan kaivoveden jakelun, mutta Puikkari ei aio sulkea hanoja

Puikkari alkoi maanantaina jakaa kaivovettä verkostoonsa neljän kuukauden tauon jälkeen. Asukkaat sitoutuivat käyttämään vettä vain peseytymiseen ja wc:n huuhteluun.

Tuija Pauhu

Kerimaan kiinteistönomistajat empivät kaivoveden käyttämistä edes pyykinpesuun, koska liejuisen veden pelätään särkevän koneet. Silmiäkään vedellä ei tohdi pestä.
Kerimaan kiinteistönomistajat empivät kaivoveden käyttämistä edes pyykinpesuun, koska liejuisen veden pelätään särkevän koneet. Silmiäkään vedellä ei tohdi pestä.

Terveydensuojeluviranomainen on määrännyt Puikkari Oy:n katkaisemaan vedenjakelun Kerimaan vanhasta kaivosta alueen sisäiseen vesijohtoverkostoon.

Puikkari Oy:n toimitusjohtaja Pekka Nurminen sanoo, että hän ei aio noudattaa määräystä.

Puikkari Oy ryhtyi maanantaina noin neljän kuukauden tauon jälkeen jakamaan alueen asukkaille vettä kaivostaan.

Määräyksen taustalla korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Terveystarkastajan määräämän vedenjakelukiellon taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden vahvistama päätös, jonka mukaan Kerimaan kaivoveden käyttö talousvetenä on kielletty ennen toiminnan hyväksymistä.

Määräaika vedenkatkaisulle oli torstaina kello 13.

Jos vettä yhä syötetään kaivosta putkistoon, Sosterin ympäristöterveydenhuoltojaosto kokoontuu mahdollisimman pian käsittelemään asiaa.

Jaosto voi tehostaa Puikkarille annettua määräystä uhkasakolla tai pyytää poliisilta virka-apua veden sulkemiseksi.

Nurminen arvelee, että uhkasakosta alkaisi uusi oikeusprosessi.

— Tämä terveystarkastajan määräys ei ole vielä sellainen, jota uskon. Jos määräys tulee oikeudelta tai poliisiviranomaiselta, niin tilanne on uusi, Nurminen sanoo.

Uuden toiminnan käynnistämiseen olisi pitänyt hakea lupa

Terveystarkastaja Tiina Munck toteaa, että korkein hallinto-oikeus vahvisti tammikuussa, että Puikkari Oy on Kerimaan alueella talousvettä toimittava laitos. Samalla oikeus siis vahvisti, että kaivoveden käyttäminen talousvetenä on kielletty.

Terveysviranomainen ei siinä vaiheessa määrännyt veden toimittamista katkaistavaksi, vaan Puikkari katkaisi itse kaivoveden jakelun verkostoonsa.

Munck toteaa, että tällä viikolla kyseessä oli uuden toiminnan käynnistäminen, josta Puikkarin olisi pitänyt tehdä hakemus valvontaviranomaiselle kolme kuukautta ennen vedentoimittamisen aloittamista.

— Puikkarin itse tekemän keskeytyksen takia nyt aloitetun vedenjakelun tulee täyttää kokonaisuudessaan terveydensuojelulain vaatimukset, Munck sanoo.

Munckin mukaan Kerimaan kaivovedestä otettiin keskiviikkona näytteet, eikä vesi täytä talousveden vaatimuksia.

Puikkarin toimitusjohtaja pitää määräystä yliampuvana— asukkaat ovat sitoutuneet käyttämään vettä vain peseytymiseen ja wc:n huuhteluun

Puikkari Oy:n toimitusjohtaja Nurminen pitää terveystarkastajan määräystä yliampuvana

Nurminen kertoo tiedottaneensa asukkaille, että kaivovettä saa käyttää vain pesuvedeksi ja wc:n huuhteluvedeksi.

Asukkailta on vaadittu kirjallinen sitoumus tämän ehdon noudattamisesta sekä siitä että he ottavat täyden vastuun omasta vedenkäytöstään.
Munckin mukaan pesuvesi-ehto on mitätön.

— Puikkari on talousvettä toimittava laitos, ja veden laadun on täytettävä talousveden vaatimukset. Sellaista ei ole olemassakaan kuin pesuvettä toimittava laitos, Munck sanoo.

Kaivoveden jakelu alkoi neljäntoista vuoden tauon jälkeen ensimmäisen kerran vuonna 2016

Puikkari Oy aloitti kaivoveden jakelun Kerimaan sisäiseen verkostoon ensimmäisen kerran neljäntoista vuoden tauon jälkeen vuonna 2016, kun   Itä-Savon vesi Oy oli katkaissut vesijohtoveden toimittamisen yhtiöitten välisten laskutusriitojen takia.

Puikkari lopetti kaivoveden syöttämisen tammikuussa 2018.

Kerimaan jätevesihuoltokin oli välillä alueen oman jätevesikaivon varassa, kun Itä-Savon Vesi Oy viime syksynä lopetti jätevesien vastaanottamisen alueen verkostosta omaan verkostoonsa.

Vesiyhtiö kuitenkin aloitti uudelleen jätevesien vastaanottamisen alueelta maaliskuussa sen jälkeen, kun Savonlinnan kaupunki tilasi sen pakkotoimena Puikkarin laskuun. Kaupunki ryhtyi pakkotoimiin ympäristövahinkojen estämiseksi, koska Kerimaan jätevesiallas vuosi yli.

Juttua päivitetty 12.51. Korjattu vuosilukuja.