Enonkoskelaisten mielipide kiinnostaa – Korotetaanko maksuja vai supistetaanko palveluverkkoa?

Kunta kannustaa kaikkia vastaamaan kyselyyn säästötoimista ja talouden tasapainottamisesta.

Tuija Pauhu

Enonkosken kunnanjohtaja Minna Laurio kannustaa kaikkia kuntalaisia vastaamaan kyselyyn, jossa tiedustellaan kuntalaisten mielipiteitä kunnan talouden tasapainottamiseksi.
Enonkosken kunnanjohtaja Minna Laurio kannustaa kaikkia kuntalaisia vastaamaan kyselyyn, jossa tiedustellaan kuntalaisten mielipiteitä kunnan talouden tasapainottamiseksi.

Enonkosken kunta haluaa, että kuntalaiset osallistuvat talousarvion valmisteluun, ja pohtivat esimerkiksi, että voisiko lasten leikkialueita vähentää tai yhdistysten avustuksia leikata. Supistetaanko palveluverkkoa vai korotetaanko maksuja?

Kunta pyytää kyselytutkimuksella kuntalaisilta ja kunnan henkilöstöltä ehdotuksia koskien Enonkosken kunnan vuoden 2020 talousarviota ja tulevia talousarviosuunnitelmavuosia.

— Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta toivomme jokaisen osallistuvan, jotta saisimme kuntalaisten mielipiteen Enonkosken kunnan käyttöön, kannustaa Enonkosken kunnanjohtaja Minna Laurio.

Kyselylomakkeessa tiedustellaan vastaajan ajatuksia siitä, mitä toimenpiteitä kunnan pitäisi tehdä talouden tasapainottamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi. Eriteltyinä ovat tekninen toimi, sivistystoimi, vapaa-aikatoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä yleishallinto.

Lisäksi kysytään, miten kunnan merkittävimpiä investointeja tulisi vastaajan mielestä rahoittaa.

Kyselyyn voi vastata kunnan nettisivuilla olevan linkin kautta tai vastaamalla kyselylomakkeeseen, jota saa Enonkosken kunnanvirastolta ja kunnan eri toimipisteistä. Viimeinen vastauspäivä on perjantaina 4. lokakuuta 2019.

Kaikki annetut tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömänä.