Kaakon Viestinnän yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Joulukuussa aloitetut Kaakon Viestinnän yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen.

Neuvottelujen lopputuloksena irtisanotaan journalistisista tehtävistä viisi työntekijää sekä toimihenkilöistä viisi työntekijää. Lisäksi osa-aikaistetaan joitakin työsuhteita.

Toimitusten irtisanomiset kohdistuvat Itä-Savoon kahden, Mikkelissä ilmestyvään Länsi-Savoon yhden ja paikallislehtiin kahden henkilötyövuoden osalta. Lisäksi paikallislehdissä osa-aikaistetaan joitakin tehtäviä. Neuvotteluissa sovittiin myös työn uudelleen organisoimisesta eri toiminnoissa.

Yt-neuvottelut käytiin, koska koronaviruksen leviäminen ja sen vaikutukset yleiseen taloustilanteeseen ovat heikentäneet merkittävästi Kaakon Viestintä Oy:n tulostasoa ja kannattavuutta.

Kaakon Viestintä haki yt-neuvotteluissa noin miljoonan euron säästöjä vuositasolla. Säästötavoite saavutettiin. Säästöjä kohdentuu muihinkin kuin henkilöstökuluihin.