Kaupunginvaltuusto päättää Savonlinnan lähidemokratiasta maanantaina — Omaa rahaa alueellisille kumppanuuspöydille ei esitetä

Kyläasiain neuvottelukunta esittää, että elinkeinotoimen demokratiarahaa saisi käyttää myös kylien hankkeisiin omarahoituksena.

Tuija Pauhu

Savonlinnan kaupunginvaltuusto päättää maanantaina muun muassa kaupungin uudesta lähidemokratiamallista.
Savonlinnan kaupunginvaltuusto päättää maanantaina muun muassa kaupungin uudesta lähidemokratiamallista.

Savonlinnan kaupunginvaltuusto päättää ensi maanantaina kaupungin uudesta lähidemokratiamallista.

Kaupunginhallitus esittää, että lähidemokratia perustuisi vapaamuotoisiin kaikille avoimiin alueellisiin kumppanuuspöytiin, jotka kokoontuisivat kaksi kertaa vuodessa.

 Tavoitteena olisi, että kustakin kumppanuuspöydästä löytyisi kyläyhdistyksen edustaja tai muu aktiivinen henkilö, joka valmistelisi kokousta yhdessä elinkeinotoimen kanssa. - Janne Weander

Kumppanuuspöytiä olisi viisi: Kerimäki, Punkaharju, Savonranta, Sääminki ja keskusta-alue.

Ensimmäiset kokoukset pidettäisiin maaliskuun loppuun mennessä. Ensimmäisissä kokouksissa valittaisiin kullekin kumppanuuspöydälle puheenjohtaja.

— Tavoitteena olisi, että kustakin kumppanuuspöydästä löytyisi kyläyhdistyksen edustaja tai muu aktiivinen henkilö, joka valmistelisi kokousta yhdessä elinkeinotoimen kanssa, Janne Weander sanoo.

Kumppanuuspöydät kutsuisi koolle kaupungin elinkeinojohtaja.

Kumppanuuspöydässä käsiteltävät aiheet valitsisi kumppanuuspöydän puheenjohtaja. Mukaan kutsuttaisiin tarvittaessa virkamiehiä, joiden vastuulla käsiteltävät asiat ovat.

Kumppanuuspöytään saisivat osallistua kaikki yksityishenkilöt, yhdistykset ja yritykset. ja keskusteluun voisi nostaa asioita myös ohi virallisen esityslistan. Ne valmisteltaisiin käsiteltäväksi seuraavaan tapaamiseen.

— Ennakolta tehty asialista on tarpeen siksi, että voidaan kutsua mukaan eri alojen asiantuntijoita, Weander sanoo.

Savonlinnan kyläasiain neuvottelukunta sanoi lausunnossaan, että kumppanuuspöytien organisoimiseen tarvittaisiin enemmän työvoimaa kuin elinkeinojohtaja, jolla on paljon muutakin tehtävää.

Neuvottelukunta esitti, että valmistelutyöhön haettaisiin vahvistusta hankerahoituksella. Rahaa haja-asutusalueille on luultavasti saatavissa Leader-hankkeena ja taajamaan Asukasloikka-hankkeesta.

Kaupunginhallitus esittää, että hankerahoituksen mahdollisuus aluedemokratian organisoimiseen selvitetään.

Kumppanuuspöydille ei ole omia määrärahoja, kuten viime keväänä työnsä lopettaneilla aluejohtokunnilla oli.

Kumppanuuspöytien esitykset vietäisiin kaupungin johtoryhmään käsiteltäväksi. Suuremmat asiat etenisivät sieltä kaupungin eri toimialojen valmisteltavaksi.

Elinkeinotoimella on ensi vuoden talousarvioon varattu 30 000 euron määräraha, jolla pystytään reagoimaan tarvittaessa nopeasti kumppanuuspöydissä ilmenneisiin pienempiin tarpeisiin.

Kyläasiain neuvottelukunnan sihteeri Kimmo Käärmelahti ehdottaa, että elinkeinojohtajalle annettaisiin mahdollisuus tarvittaessa käyttää 30 000 euron määrärahaa osarahoituksena kumppanuuspöytien hankkeisiin.

Omarahoitus toisi yhteensä viisinkertaisen määrän hankerahaa käytettäväksi.

Esimerkiksi 2 000 euron omarahoituksella saisi toteutettua vaikkapa 10 000 euroa maksavan uimarannan.

— Olemme keskustelleet myös kumppanuuspöytien omista budjeteista, mutta sillä ajatuksella ei tunnu olevan poliittisia menestymisen mahdollisuuksia, joten emme laittaneet sitä lausuntoomme, Käärmelahti kertoo.

Lähidemokratia

Uusi kuntalaki velvoittaa pitäämään huolta kuntalaisten monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.
Laki antaa mahdollisuuden perustaa kunnan eri osiin erilaisia alueellisia toimielimiä.
Savonlinnassa Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan aluejohtokunnat lopettivat toimintansa viime keväänä, koska ne oli perustettu vain kuntaliitosta seuraavaksi valtuustokaudeksi.
Uusi aluedemokratiamalli perustuu kumppanuuspöytiin, jotka ovat kolmen liitoskunnan lisäksi myös kaupunkikeskustassa ja Säämingissä.

Uusimmat uutiset