Enonkoskelta Taipalsaarelle kunnanjohtajaksi lähteneen Kari Kuuramaan palkka on 7 000 euroa — Taipalsaaren kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan johtajasopimuksesta

Mika Strandén

Kari Kuuramaa aloitti Taipalsaaren kunnanjohtajana 7. tammikuuta.

Taipalsaaren kunnanhallitus päättää tiistaina kunnanjohtajan johtajasopimuksesta. Sopimusta kunnanjohtaja Kari Kuuramaalle on käsitelty jo kahdessa aiemmassa hallituksen kokouksessa.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan Taisto Pitkäsen (kesk.) valmistelema sopimus määrittelee johtajan palkan, edut ja muut työehdot sekä sen, miten kunnanjohtaja voidaan erottaa.

Kunnanjohtajan toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde alkoi 7. tammikuuta. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Kunnanjohtajalla on kokonaistyöaika, ja palkka on 7 000 euroa kuussa, mihin lisätään mahdolliset sopimuskorotukset. Kunnanjohtajalla on käytössään virkapuhelin ilman kotimaan käyttörajoitusta, kannettava tietokone liittymineen sekä kunnan luottokortti viranhoitoon liittyvien kustannusten maksamiseen.

Sopimukseen on kirjattu toimintaohje sen varalle, että kunnanjohtajan ja valtuuston välille syntyy luottamuspulaan johtava laaja erimielisyys. Luottamuspula arvioidaan tuolloin valtuustossa kunnanhallituksen esityksestä, tarvittaessa äänestämällä. Jos valtuusto päätyy luottamuspulaan, on kunnanjohtajalla oikeus kahdeksan kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen edellyttäen, että hän itse irtisanoutuu tehtävästä.

Mikäli kunnanjohtaja erotetaan kunnallisen viranhaltijalaissa mainituilla virkasuhteen irtisanomis- tai purkamisperusteilla, oikeutta erokorvaukseen ei ole.