Kaakon Viestintä Oy vähentää 30 henkilöä, tavoitteena ollut kahden miljoonan euron säästö toteutuu

Kai Skyttä

Kaakon Viestintä Oy:n yt-neuvottelut päättyivät maanantaina. Yhtiö kustantamista lehdistä katoaa säästöjen mukana noin 30 työpaikkaa.
Kaakon Viestintä Oy:n yt-neuvottelut päättyivät maanantaina. Yhtiö kustantamista lehdistä katoaa säästöjen mukana noin 30 työpaikkaa.

Kaakon Viestintä vähentää henkilöstöään.
Maanantaina päättyneiden yt-neuvottelujen jälkeen Länsi-Savo -konserniin kuuluvan Kaakon Viestinnän yhteenlaskettu henkilöstövähennys on noin 30 henkilötyövuotta. Henkilömäärä vähenee pääosin eläke- ja muiden vapaaehtoisratkaisujen kautta. Vähennykset kohdistuivat tasaisesti eri henkilöstöryhmiin.

Neuvottelujen tavoitteena oli löytää noin kahden miljoonan euron vuotuiset säästöt. Toimitusjohtaja Jarmo Koskisen mukaan tavoite täyttyi.

— Säästöt kertyvät vuosien 2017 ja 2018 aikana henkilöstökuluista sekä muista kulueristä saatavista säästöistä ja tehostamisista sekä toimintatapojen muutoksista, Koskinen sanoo.

Luottamusmies pettyi


Kaakon Viestinnän toimitusten luottamusmies Helena Rissanen oli pettynyt, sillä työnantaja ilmoitti tavoitteeksi hakea säästöjä muualta kuin henkilöstöstä.

— Se onnistui huonosti. Jatkuva henkilöstön vähentäminen johtaa vääjäämättä kiireen lisääntymiseen ja laadun heikkenemiseen. Toimitusten pitäisi tehdä entistä monipuolisempaa sisältöä niin paperilehteen kuin verkkoon, mutta näillä resursseilla se tuskin onnistuu.

Muita säästöjä selvitellään edelleen


Henkilöstösäästöjen lisäksi Kaakon Viestinnän kustantamien lehtien eri toiminnoissa työtä tehostetaan muun muassa keskittämällä ei-paikallisten sisältöjen tuotantoa ja tekemällä rakenteellisia muutoksia töiden organisoinnissa ja vähentämällä päällekkäistä tekemistä.

— Lisäksi löydettiin muita säästömahdollisuuksia, joiden selvittämistä jatketaan edelleen, Koskinen sanoo.

Talouskasvu ei näy vielä media-alalla

Kaakon Viestinnän yt-neuvottelujen taustalla on pitkään jatkunut media-alan murros.

— Media-ala ei ole päässyt vielä kiinni yleiseen talouskasvuun. Tämä johtuu osin alan murroksesta. Se on johtanut sisältöjen ja mainonnan  pirstaloitumiseen useisiin eri kanaviin.

Koskinen sanoo, että jatkossa yhtiö jatkaa myös panostuksia uusiin median käyttötapoihin kuluttaja- ja yritysasiakkuuksissa.

— Panostamme yritysten tarpeisiin löytää medioittemme välityksellä uusia tapoja kohdata asiakkaitaan ja jatkamme digitaalisten julkaisutapojen kehittämistä, jotta voimme parantaa kykyämme tarjota tilaaja-asiakkaillemme sisältöjä kaikissa kanavissa, Koskinen toteaa.

Länsi-Savo-konserniin kuuluva Kaakon Viestintä Oy on kaakkoissuomalainen mediayhtiö, jolla on alueellisia lehtiä ja laajalla peitolla jaettavia lehtiä, useita verkkopalveluita sekä sanomalehtipaino.

Yhtiö julkaisee Mikkelissä ilmestyvää Länsi-Savoa, Savonlinnassa ilmestyvää Itä-Savoa, Etelä-Karjalassa ilmestyvää Etelä-Saimaata, Kouvolan seudulla ilmestyvää Kouvolan Sanomia, Kotka-Haminan seudulla ilmestyvää Kymen Sanomia, Imatran seudulla ilmestyvää Uutisvuoksea sekä laajan jakelun Keskiviikko-lehtiä Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Mikkelin seudulla ja Vartti Lappeenrantaa.

Yhtiön liikevaihto on noin 51,3 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 350 henkilöä. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.