SuPer on tehnyt valvontapyynnön Eksoten kotihoidosta: Aamupalaa ja lääkkeitä vasta ennen puoltapäivää, sairaalasta kotiutuu jalattomia ja harhaisia asiakkaita, jotka lähtevät välillä jo samana päivänä takaisin

Super: Kotihoidon tilanne ei täytä lakien ja laatusuositusten vaatimuksia, ongelmista ilmoittaminen on voinut viedä työntekijän puhutteluun.

Marleena Liikkanen

Lähihoitajan huomio: Aamulääkkeitä annetaan välillä vasta 12 — 13 aikaan, yleensä viimeisiä annetaan 11 jälkeen! Iltalääkkeitä aikaisempia annetaan jo 16 — 17!
Lähihoitajan huomio: Aamulääkkeitä annetaan välillä vasta 12 — 13 aikaan, yleensä viimeisiä annetaan 11 jälkeen! Iltalääkkeitä aikaisempia annetaan jo 16 — 17!

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on tehnyt valvontapyynnön Itä-Suomen aluehallintoviranomaiselle sekä kantelun oikeusasiamiehelle Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kotihoidosta. Kotihoidon tilanne ei SuPerin mukaan täytä lakien ja laatusuositusten vaatimuksia.

SuPerin edustajat ovat tavanneet Eksoten työnantajaedustajia, mutta tilanne ei ole korjaantunut. — SuPer

Useat kotihoidon työntekijät ovat olleet jo pitkään huolissaan Eksoten kotihoidon tilanteesta. Huoli koskee erityisesti asiakkaiden saamaa hoidon laatua sekä työntekijöiden haitallista kuormittumista. SuPerin edustajat ovat tavanneet Eksoten työnantajaedustajia, mutta tilanne ei ole korjaantunut.

Kantelu koskee kotihoidon sellaisia tilanteita, jotka liittyvät virkamiesten lain noudattamiseen ja virkavelvollisuuksien täyttymiseen sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Marleena Liikkanen

Lähihoitajan huomio: Aamun aikana useampi käynti suunniteltu päällekkäin, niin kuin aina. Iltavuorosta puuttuu yksi työntekijä, ei sijaista.
Lähihoitajan huomio: Aamun aikana useampi käynti suunniteltu päällekkäin, niin kuin aina. Iltavuorosta puuttuu yksi työntekijä, ei sijaista.

Pitkä lista ongelmia esiin seurannassa

SuPer selvittää tiedotteessa, että vanhustenhoidossa on käytössä omavalvonta, jossa työntekijöillä on ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan ongelmista. Työntekijät kokevat ilmoitusvelvollisuuden täyttämisen vaikeaksi, sillä tästä on seurannut kielteisiä vastatoimia, kuten esimiehen puhutteluun joutumista.

SuPer pyysi kotihoidon työntekijöitä kirjaamaan ongelmatilanteita kahden viikon ajan toukokuussa 2018.

SuPer vaatii työnantajaa korjaamaan epäkohdat. Liitto tulee myös seuraamaan, ettei asian selvittäminen aiheuta työntekijöille minkäänlaisia epäasiallisia seuraamuksia.

Marleena Liikkanen

Lähihoitajan huomio: Jos asiakkaalla päivän aikana neljä  käyntiä, useasti on niin, että neljä eri hoitajaa käy päivän aikana.
Lähihoitajan huomio: Jos asiakkaalla päivän aikana neljä käyntiä, useasti on niin, että neljä eri hoitajaa käy päivän aikana.

Fakta: Työntekijöiden esiintuomat ongelmat

Hoito- ja palvelusuunnitelma-aikoja alitetaan.

Usein aamulääkkeet annetaan liian myöhään ja iltalääkkeet liian aikaisin. Asiakkaiden käyntivälit liian pitkiä/liian lyhyitä.

Aikaa asiakkaalle-käynnit eivät toteudu.

Jos asiakkaalla useampi käynti saman työvuoron aikana, käynnit tekevät eri hoitajat

Ei aikaa kuntoutukseen kotona.

Erittäin huonokuntoisia asiakkaita lähetetään sairaalasta kotiin.

Usein asiakaslista työvuorossa sellainen, ettei sitä voi toteuttaa. Työn organisointi kärsii henkilöstöpulasta, vaikeuttaa työntekoa, haittaa hoidon laatua sekä aiheuttaa haitallista kuormittumista sekä fyysisesti että psykososiaalisesti.

Lääkeluvattomat sijaiset kuormittavat vakituista henkilökuntaa ja haittaavat hoidon laatua sekä aiheuttavat haitallista kuormittumista sekä fyysisesti että psykososiaalisesti.

Työkuorma koetaan epätasaiseksi työntekijöiden välillä.

Työehtosopimuksen mukaisia taukoja pidetään työaikaan nähden myöhään tai ne jäävät kokonaan pitämättä. Tämä aiheuttaa haitallista kuormittumista sekä fyysisesti että psykososiaalisesti.

Sijaisia ei saada aina paikkaamaan poissaoloja. Tämä aiheuttaa haitallista kuormittumista sekä fyysisesti että psykososiaalisesti.

Uusimmat uutiset

Kommentoidut