Greenpeace jyrähti Huosion retkeilyalueen puolesta – "Tällaisella alueella avohakkuuvapaa metsätalous olisi perusteltua"

Luonnonsuojelujärjestö toivoo, että metsäyhtiö UPM miettisi nyt yhteiskunta- ja ympäristövastuutaan.

Timo Seppäläinen

Greenpeacen blogissa huomautetaan, että Huosiossa kasvaa peräti 170 vuotta vanhoja mäntyjä.
Greenpeacen blogissa huomautetaan, että Huosiossa kasvaa peräti 170 vuotta vanhoja mäntyjä.

Luonnonsuojelujärjestö Greenpeace on kirjoittanut laajan blogiartikkelin Kerimäellä sijaitsevasta Huosion vanhasta männiköstä ja retkeilyalueesta, jonka puuston Savonlinnan seurakunta on myynyt UPM Metsälle. Alueelle on suunniteltu avohakkuita.

Metsäblogissa muistutetaan Huosion luoto- ja virkistysarvoista. Blogiteksissä UPM:ää kehotetaan vähintäänkin harkitsemaan hakkuita esimerkiksi jatkuvan kasvun periaatteella.

Luonnonsuojelujärjestö toivoo, että hakkuiden vastustus saisi UPM:n miettimään yhteiskunta- ja ympäristövastuutaan.

– Tällainen kohde on malliesimerkki paikasta, jossa avohakkuuvapaa metsätalous olisi perusteltua. Puustosta osa haettaisiin pois nyt ja jatkossa vähän lisää. Aluetta ei hakattaisi kerralla niin että koko maisema muuttuu kymmeniksi vuosiksi, blogissa neuvotaan.

– Paljon saisi aikaan myös hakkuualueen rajauksella. Jo puolet pienempi avohakkuu oikein rajattuna säästäisi maiseman ja polut.

Greenpeacessa muistutetaan myös mahdollisuudesta myydä luontoarvoiltaan arvokkaita metsiä Metso metsiensuojeluohjelmaan, josta myyjä saa myös hyvän korvauksen.

Hakkuut ovat herättäneet laajaa vastustusta

Savonlinnan seurakunta päätti kesäkuun alussa pidetyssä kirkkoneuvoston kokouksessa myydä Pappilanmaa-nimiseltä kiinteistöltä noin 16 hehtaaria metsää UPM:lle. Hakkuita on vastustettu laajalti adresseilla.

Lisäksi Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys teki seurakunnalle esityksen, jossa toivottiin alueen suojelua Metso-ohjelman mukaisena pysyvänä luonnonsuojelualueena.

Tiistaisessa kokouksessaan Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseensa, joka pidetään 6. lokakuuta.