TE-toimiston ammattilaisetkaan eivät saa tolkkua vielä ihan kaikista aktiivimallin ohjeista — Tarkennuksia on pyydetty ja nyt niitä odotellaan

Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimiston palvelujohtajan Kari Joutsalaisen mielestä ratkaisevin apu työllisyyden kohentumiseen löytyy aina yritysten omasta kannattavuudesta. Talouskasvusta on ollut Etelä-Savossakin viime aikoina merkkejä.

stm.fi

Työnhakijoille on erilaisia oppaita siitä, kuinka aktiivimallin kanssa 
pitäisi elää. Puutteita laissa on edelleen ja täsmennyksiä niihin 
odottaa TE-toimiston henkilökuntakin. Vapaata tulkintaa ei saa käyttää, 
koska lain on kohdeltava tasapuolisesti kaikkia työnhakijoita.
Työnhakijoille on erilaisia oppaita siitä, kuinka aktiivimallin kanssa pitäisi elää. Puutteita laissa on edelleen ja täsmennyksiä niihin odottaa TE-toimiston henkilökuntakin. Vapaata tulkintaa ei saa käyttää, koska lain on kohdeltava tasapuolisesti kaikkia työnhakijoita.

Työ- ja elinkeinotoimistojen asiakkaat ja henkilökunta odottavat edelleen täsmennyksiä työttömien työnhakijoiden aktiivimallin ohjeisiin.

Asiakkaiden tavallisin kysymys on ollut, mitkä toimet täsmällisesti ottaen riittävät aktiivimallin edellytysten täyttymiseen.

Aktiivimallin olisi pitänyt olla alun alkaen selkeämpi. – Kari Joutsalainen

Laki aktiivimallista tuli kiireellä voimaan. Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimiston palvelujohtaja Kari Joutsalainen sanookin, että hoppuilun vuoksi uudistuksen lainvalmistelu jäi joiltakin osin niin sanotusti vaiheeseen.

Aktiivimallin edellyttämät työssäolojaksot, vaatimus yrittäjätulosta ja osallistuminen aktivointitoimiin ovat laissa selkeinä kirjauksina.

— Sitten laissa mainitaan, että on muitakin toimia, joihin osallistumalla työtön voi välttyä työttömyysturvan leikkaukselta. Näitä ”muita toimia” ei ole vieläkään yksilöity, ja tämä on aiheuttanut epäselvyyttä, Joutsalainen kertoo.

Tilanne on lain vajavaisuuden vuoksi hankala, koska te-toimipaikoissa asiantuntijatkaan eivät nyt osaa vastata kaikkiin kysymyksiin aktiivimallista.

Joutsalaisen mukaan lain tulkinnan pitää olla selkeä, jotta kaikkia asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti.

— Mekin olemme niitä täsmennyksiä joutuneet sosiaali- ja terveysministeriöstä kyselemään. Tuoreiden yhteydenottojen perusteella ministeriöstä on luvattu, että täsmennykset olisivat meidän ja asiakkaiden tiedossa pian.

Talouskasvu saattaa helpottaa työpaikan löytämistä

Aktiivimalli ei ole sinänsä muuttanut Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimiston tapaa työskennellä. Joutsalaisen mukaan asiakkaita palvellaan niin kuin ennenkin.

— Henkilökohtainen palvelutarve selvitetään, minkä jälkeen asiakkaalle tehdään työllistymiseen tähtäävä suunnitelma. Aktiivimallista kerrotaan, kun asiakkaalla on siitä kysyttävää.

— Meidän palvelutyössämme kaiken lähtökohtana on, että työnhakijat saavat työpaikan avoimilta työmarkkinoilta.

Talouden kasvusta on ollut Kari Joutsalaisen mukaan merkkejä Etelä-Savossa.

Työtä on ollut tarjolla tänä vuonna enemmän kuin aiemmin. Tässä tilanteessa     työnhakijoilla saattaa olla aikaisempaa parempi lähtötilanne täyttää aktiivimallin ehtoja.

Työssäolon vaatimus aktiivimallissa täyttyy lyhyistäkin, erillisistä työjaksoista.

Palvelupäällikkö Kari Joutsalainen kuitenkin muistuttaa, että työllistymisen edellytykset ovat erottamattomasti kytköksessä yritysten menestymiseen ja kannattavuuteen.

Yrityksessä ei suinkaan räätälöidä aktiivimallin mukaisia töitä.

— Kun työnantaja pohtii uuden työntekijän palkkaamista, niin yrityksessä näkökulma nojaa puhtaasti yrityksen kannattavuuteen. Etelä-Savossa kausityövaihtelut myös vaikuttavat työnsaannin mahdollisuuksiin.

Puhelinsoitto työnantajalle ei ole riittävää toimeliaisuutta — Työnteko vastaavasti on sitä

Eteläsavolaiset työnantajat ovat pitäneet aktiivimallia pääsääntöisesti hyvänä.

Epäselvyyttä on vain vähän aiheuttanut se, pitääkö yrityksen tarjota työtä, kun työtön niitä yrityksestä kysyy.

Joidenkin yrittäjien mukaan Etelä-Savossa on esiintynyt jonkin verran sitäkin ilmiötä, että työtön soittaa yrityksiin kysyäkseen työtä, vaikkei olisi oikeasti yrityksen tarjoamista töistä kiinnostunutkaan.

Palvelujohtaja Kari Joutsalainen toteaa, ettei pelkkä soittaminen riitä aktiivimallin minkään ehtojen täyttymiseen työttömän näkökulmasta.

— Edes sellaista porsaanreikää ei laista löydy, että puhelinsoitolla tilanne olisi kunnossa.

— Millään puhelinsoitoilla ei voi vaikuttaa myöskään työttömyyden keston karenssiaikoihin. Työnhakijan aktiivisuus tarkoittaa, että henkilön pitää olla oikeasti töissä tai osallistua tiettyihin aktivointipalveluihin täyttäessään mallin ehdot.

Etelä-Savon TE-toimistolla on ollut Joutsalaisen arvio mukaan nyt aika hyvin tarjolla työllistymistä tukevia palveluja työnhaku- ja uravalmennukseen.

Palvelujen käyttökin on lisääntynyt jonkin verran, kun aktiivimalli tuli voimaan.
Kohentuuko työllisyys Etelä-Savossa sitten aktiivimallin seurauksena?

— Se jää nähtäväksi. Siihen kun vaikuttavat niin monet muutkin seikat, Joutsalainen toteaa.