Kyrönsalmen sillan aukomisen loppuminen herätti verkkokeskustelussa taannoin vastarintaa ja sillan avausvalmiutta vaadittiin säilytettäväksi varmuuden vuoksi — Projektipäällikkö Hannu Nurmi huomautti, että syväväylällä ei ole varareittejä muuallakaan

Itä-Savon verkkojutun kommenteissa viime vuonna ilmeni hienoista ”muutosvastarintaa”. Kyrönsalmen siltoja ehdotettiin auottavaksi varmuuden vuoksi.

Tuija Pauhu

Tämä näky jää historiaan vuoden 2018 jälkeen.
Tämä näky jää historiaan vuoden 2018 jälkeen.

Huom: Tämä juttu on ilmestynyt 7.5. 2018.

Kyrönsalmen maantiesiltoja ja rautatiesiltaa ei auota purjehduskaudella 2019 eikä sen jälkeen.

Vuoden kuluttua maantieliikenteen ei siis enää tarvitse seisoa läppäsiltojen takana odottamassa, kun syväväyläalukset ajavat Kyrönsalmesta.

Laitaatsalmen työmaan projektipäällikkö Hannu Nurmi Liikennevirastosta ei usko, että Kyrönsalmen siltoihin jätettäisiin avaamisvalmiutta, kun syväväyläliikenne siirtyy Laitaatsalmeen.

Nurmi huomauttaa, että avausmahdollisuuden ylläpitäminen aiheuttaisi paljon ylimääräisiä testaus- ja ylläpitokustannuksia.

Päätösprosessi asiasta on Liikennevirastossa käynnistetty.

— Muodollisesti kyseessä on Liikenneviraston sisäväyläyksikön väylänpitopäätös, joka tehdään loppukesästä tai alkusyksystä, Nurmi sanoo.

”Vaikea nähdä, että kenelläkään olisi intressejä säilyttää Kyrönsalmen siltojen avaamisvalmius”

Nurmi arvelee, että Liikennevirasto kysyy Kyrönsalmen siltojen aukomisen lopettamisesta vielä virallisen mielipiteen Savonlinnan kaupungilta.

— Asiasta on kyllä kaupungin kanssa jo sovittu Laitaatsalmen hankkeen ohjausryhmässä. On vaikea nähdä, että kenelläkään olisi sellaisia intressejä, että Kyrönsalmen siltojen avaamisvalmius pitäisi säilyttää, Nurmi sanoo.

Kyrönsalmen rannalla, avattavan ratasillan ja maantiesillan välissä on Savonlinna Worksin laituri. Yhtiö on jo monta vuotta sitten todennut, että laiturista ei ole tarvetta saada lähtemään korkeita kuljetuksia, joita varten sillan avaamisvalmius pitäisi säilyttää.

Syväväylällä ei ole varareittejä muuallakaan

Itä-Savo kertoi viime vuonna verkkojutussaan, että Kyrönsalmen siltaan ei jää avaamisvalmiutta.

Verkkojutun kommenteissa tuolloin ilmeni hienoista ”muutosvastarintaa”. Siltoja ehdotettiin auottavaksi varmuuden vuoksi.

Siten silta säilyisi varaväylänä esimerkiksi siltä varalta, että syväväylä tukkeutuu, jos tukkilautta leviää tai laiva uppoaa Laitaatsalmeen.

Toimitus ei tiedä, oliko ehdotus varaväylästä tehty tosissaan vai leikillään. Nurmi kuitenkaan ei lämpene ajatukselle varaväylästä.

— Laitaatsalmi on kohtuullisen helppo navigoitava, Kyrönsalmea helpompi. Toisaalta jokaisessa syväväylän kapeikkopaikassa on samanlainen riski, Nurmi pohtii.

— Jos laiva uppoaisi syväväylällä jonnekin, niin varmaan se sieltä joutuisasti perattaisiin pois, Nurmi sanoo.

Nurmi ei pidä todennäköisenä, että Kyrönsalmen sillan avaamisen ohjauskeskuksen eli ”Muumitalo” purettaisiin.

— Sen purkaminen nostaisi kustannuksia.

Laitaatsalmen syväväylä valmistuu purjehduskaudeksi 2019

Saimaan syväväylä siirtyy Savonlinnan kohdalla Kyrönsalmesta Laitaatsalmeen, kun Laitaatsalmen syväväylä valmistuu purjehduskaudeksi 2019.

Kyrönsalmen siltoja on pitänyt avata syväväyläliikenteelle, koska sillat ovat vain 12,2 metriä korkeat.

Laitaatsalmen siltojen alikulkukorkeus on 24,5 metriä, joten kaikki Saimaan syväväylä mahtuu siltojen alitse. Sillat ovat kiinteät.

Laitaatsalmen ensimmäinen silta on jo valmis. Toinen silta avataan liikenteelle lokakuussa. Sen jälkeen puretaan vanha maantiesilta ja vanha ratasilta.

Loppuvuodesta myös ruopataan Laitaatsalmen syväväylä valmiiksi.

Vuoden 2018 purjehduskausi alkaa toukokuussa ja loppuu tammikuussa 2019. Seuraavana keväänä purjehditaan jo Laitaatsalmessa.

Tässä jutussa viitataan heinäkuussa 2017 ilmestyneeseen verkkojuttuun, joka on edelleen näkyvissä Itä-Savon verkkosivuilla. Jutun kommentointi on kuitenkin kadonnut, kun Itä-Savon verkkoalusta syksyllä uudistui.