Mervi Palmua esitetään Sulkavan hallintopäälliköksi — Kunnanvaltuusto valitsee viranhaltijan ensi viikon perjantaina

Virkaa oli 11 hakijaa.

Rebekka Katko

Sulkavan valtuusto valitsee hallintopäällikön ensi viikon perjantaina.
Sulkavan valtuusto valitsee hallintopäällikön ensi viikon perjantaina.

Sulkavan kunnanhallitus esittää kunnan hallintopäälliköksi kauppatieteiden maisteri Mervi Palmua. Palmu on nykyisin Kouvolan kaupungin henkilöstön kehittämispäällikkö.

Kunnanvaltuusto valitsee hallintopäällikön kokouksessaan 16. marraskuuta.

Hallintopäällikön virkaan oli 11 hakijaa, joista kuusi haastateltiin.

Hallintopäällikön virka on uusi. Kunta perusti sen talous- ja hallintojohtajan viran tilalle. Virkanimikkeen muuttaminen liittyy kunnan hallinnon uuteen työnjakoon.

Talous- ja hallintojohtajan virkaa viimeksi hoitanut Juho Järvenpää valittiin viime syksynä kunnanjohtajaksi. Hänen entistä virkaansa ei täytetty, koska kunnanjohtajalla haluttiin olevan selvä vastuu kunnan johtamisesta ja taloudesta.

Kunnanjohtaja ei kuitenkaan kerkiä tehdä kunnanjohtajan töiden lisäksi kaikkia entiseen virkaansa liittyviä töitä, joten henkilöstöasioita, valmistelutehtäviä ja päätösten toimeenpanoon liittyviä tehtäviä hoitamaan päätettiin palkata hallintopäällikkö.

Hallintopäällikkö toimii myös sivutoimisena Sulkavan Palvelujen toimitusjohtajana.