Tuotannon tehostuminen ei ole saanut Etelä-Savon maatilojen tuloja kasvuun

Tuottajahintojen ja tukien aleneminen sekä huonot satovuodet ovat haitanneet kehitystä.

Vesa Vuorela

Maidontuotanto on edelleen tärkein tuotantosuunta Etelä-Savossa. Arkistokuva.
Maidontuotanto on edelleen tärkein tuotantosuunta Etelä-Savossa. Arkistokuva.

Vaikka maatalouden tuotanto on tehostunut investointien ja yksiköiden kasvun myötä, kotieläinten keskituotokset ovat kasvussa ja tuottajat entistä ammattitaitoisempia, maatalouden tulokertymä on silti vähentynyt. Syynä ovat tuottajahintojen ja tukien alenemiset ja säiden puolesta heikot vuodet.

Tieto käy ilmi Etelä-Savon ELY-keskuksen tilaamista maatilojen rahavirtaselvityksistä, Maatalouden kehitysnäkymät 2025 -tutkimuksesta ja Luonnonvarakeskuksen tilastoista.

Etelä-Savon tilat tuottivat vuonna 2017 277 miljoonan euron bruttotulot. Potista puolet koostuu maatalouden myyntituloista ja tulotuista. Neljännes kertyy metsätuloista ja neljännes sivunasioista.

Vaikka bruttotulojen kertymä on vaihdellut viimeisen seitsemän vuoden ajan 17 miljoonan haarukassa, on vuosittaisten muutosten keskiarvo tuolta ajalta nolla prosenttia. Etelä-Savossa oli vuoden 2018 alussa noin 2 400 maatilaa ja noin 72 000 käytössä olevaa peltohehtaaria.

Metsätaloudessa kehitys on ollut aikaisempia vuosia parempaa hyvän kysynnän ja hintakehityksen takia. Raportin mukaan Etelä-Savon tiloilla on paljon muuta yritys- ja sivuansiotoimintaa, mutta monialaisuudesta huolimatta sivuansioiden tulonkehitys on kääntynyt viime vuosina laskuun.

Maataloudessa myyntitulot ovat alentuneet keskimäärin 2,6 prosenttia vuodessa. Tulotukien määrä vaihtelee vuosittain, mutta nekin ovat vähentyneet yli kahden prosentin vuosivauhtia.

Maito edelleen tärkein

Maidon myyntitulot laskivat vuoden 2014 52 miljoonasta eurosta vuonna 2017 alle 42 miljoonaan euroon maidon hinnan alennuksen takia. Samalla maidontuotannon osuus maatalouden myyntituloista laski 60 prosentista 54 prosenttiin.

Maidontuotanto on edelleen keskeisin maatalouden tuotantosuunta Etelä-Savossa.
Vaikka maitotilojen määrä on Etelä-Savossa vähentynyt seitsemässä vuodessa noin 40 prosentilla, on maidon tuotanto pysytellyt 109-117 miljoonassa litrassa tuotannon aleneman ollessa keskimäärin 0,8 prosenttia vuodessa.

Vuonna 2017 Etelä-Savossa tuotettiin yhteensä 110 miljoonaa litraa maitoa noin 400 tilalla.