Lähes 400 talouden sähkövarmuus paranee Rantasalmella Järvi-Suomen Energian aloittamien kaapelointitöiden ansiosta

Taajamassa sähköjohtoja kaapeloidaan, muualla ilmajohtoja siirretään metsistä teiden varsille. Työt aloitetaan kolmessa kohtaa Lahdenkylän, Paltalan ja Osikonmäen suunnalla. Valmista pitäisi olla marraskuussa.

Katja Juurikko, Katja Juurikko

Tällainen tilanne alkaa olla pikku hiljaa historiaa, kun metsässä kulkevat sähköjohdot siirretään avarampiin oloihin teiden varsille.
Tällainen tilanne alkaa olla pikku hiljaa historiaa, kun metsässä kulkevat sähköjohdot siirretään avarampiin oloihin teiden varsille.

Järvi-Suomen Energia saneeraa sähköverkkoa Rantasalmella Paltalan ja Lahdenkylän, Paltalan ja Osikonmäen sekä taajaman ja Osikonmäen välillä. Sähkön toimitusvarmuutta parannetaan asentamalla kaapeleita maan alle ja siirtämällä ilmajohtoja metsistä tien varteen.

Saneeraustyömaita on kolme ja niiden maastosuunnittelu alkoi marraskuun alussa. Maanrakennustyöt alkavat keväällä maan sulettua. Suunnitelman mukainen valmistuminen töille on marraskuussa 2019.

Töiden valmistuttua toimitusvarman verkon piiriin liittyy 392 sähkönjakelun asiakasta.

73 kilometriä vanhaa ilmajohtoa katoaa

Urakoitsijat asentavat pienjännite- ja keskijänniteverkkoa maan alle noin 72 kilometriä sekä pienjännite- ja keskijänniteilmajohtoa noin 16 kilometriä. Lisäksi verkkoon liitetään 35 uutta muuntajaa. Vanhaa ilmajohtoverkkoa puretaan 73 kilometriä.

Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 3,7 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 42 euroa jokaista saneerattua verkostometriä kohti.

Jokaisella kolmesta hankkeesta on eri pääurakoitsija. Sähkönverkon sijoittamista maastoon taajaman ja aseman seudun välille suunnittelee pääurakoitsija Eltel Networks Oy. Lahdenkylän, Paltalan ja Osikonmäen välisellä alueella on kaksi erillistä hanketta, joista toinen kuuluu Enerke Oy:lle ja toinen KSS Rakennus Oy:lle. Maansiirtourakoitsijat selviävät kevääseen mennessä.

Tonttijohdot pyritään maakaapeloimaan

Sähköverkon suunnitteleminen maastoon sekä maanomistajien ja viranomaisten kanssa tehtävät maankäyttösopimukset pyritään tekemään talven aikana.

— Tarkoitus on päästä maanrakennustöihin heti keväällä lumien sulamisen ja maaperän kuivumisen jälkeen. Ilmajohtorakentamista pyritään aloittamaan jo lopputalven aikana, kertoo verkostoinsinööri Mika Mielikäinen Järvi-Suomen Energialta.

Vanhan verkon purkutyöt sekä maanrakentamisen viimeistelytyöt tehdään talven ja kevään 2020 aikana.

Rantasalmella siirretään sähköverkkoa metsistä niin ilmajohdoksi tien varsiin kuin myös maakaapeliksi. Tärkeät vastasyötettävät runkoyhteydet sekä mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden tonteille tulevat pienjännitejohdot pyritään maakaapeloimaan.

Ilmajohdot helpompia korjata

Ne sähköverkon osat, jotka ovat niin sanottuja haarajohtoja eivätkä ole syötettävissä toista kautta, rakennetaan ilmajohdoiksi tien varsiin. Tämä on järkevin ratkaisu sekä teknistaloudellisesti että vikatilanteissa.

— Ilmajohdon vikaantuessa vikapaikka tien varresta on helppo paikallistaa ja korjata. Maakaapelivian löytäminen ja korjaaminen kestää pitempään, kertoo Mielikäinen.

Hanke on osa Järvi-Suomen Energian toimitusvarmuusohjelmaa, jonka tavoitteena on kaapeloida taajamien sähköverkot sekä tärkeät runkoyhteydet tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Asemakaava-alueilla johtoja maakaapeloidaan, ja haja-asutusalueella ikääntyviä haarajohtojakeskitetään metsistä tien varsiin ilmajohdoiksi.

Laki velvoittaa

Järvi-Suomen Energia investoi vuonna 2019 sähköverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen noin 50 miljoonaa euroa.

Vuonna 2013 voimaan astunut Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöt parantamaan sähkön jakelun toimitusvarmuutta merkittävästi. Laki edellyttää, että haja-asutusalueilla vapaa-ajan asunnot pois lukien ei saa esiintyä yli 36 tunnin ja taajamissa yli 6 tunnin sähkökatkoksia.