Oikeusministeriö käynnistää raiskauslainsäädännön kokonaisuudistuksen — Sukupuoliyhteys ilman toisen suostumusta olisi jatkossa raiskaus ja sukupuoliyhteys lapsen kanssa olisi aina raiskaus

Oikeusministeri Antti Häkkänen asettaa työryhmän valmistelemaan lakiuudistusta. Laista päättää vasta uusi eduskunta.

Johannes Wiehn

Valmisteilla on laki, jonka mukaan sukupuoliyhteys lapsen kanssa olisi aina raiskaus.
Valmisteilla on laki, jonka mukaan sukupuoliyhteys lapsen kanssa olisi aina raiskaus.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) asettaa työryhmän raiskauslainsäädännön uudistamiseksi.

Työryhmä valmistelee lakimuutokset, joilla sukupuoliyhteys nuoren lapsen kanssa säädetään rangaistavaksi raiskausrikoksena. Nykyään sukupuoliyhteys lapsen kanssa rangaistaan törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Tarkoituksena on myös selkiyttää lainsäädäntöä siten, että lainsäädännöstä ilmenisi selvästi, että teon tekeminen uhrin tahdon vastaisesti tai ilman tämän suostumusta on rangaistavaa. Nämä teot voivat tulla nykyisinkin rangaistaviksi raiskausrikoksina, mutta tarkoitus on täsmentää lainsäädäntöä.

Raiskauslakia koskeva hallituksen esitys tulee vasta seuraavan eduskunnan käsittelyyn.

— Rangaistusten kiristyksiä on jo viety eteenpäin. Esimerkiksi eduskunnan käsittelyssä on jo esitys, jossa säädettäisiin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten ankaroittamisesta, Häkkänen sanoo.

Häkkänen toteaa myös käynnistäneensä viime kesänä arvioinnin laajemman uudistuksen tarpeesta raiskaus- ja hyväksikäyttörikosten sääntelyssä.

— Uudistamisen tarvetta on löytynyt ja nyt valmistelu aloitetaan. Rikoslain muutokset on valmisteltava huolella, ilman kiihkoa, jotta vaikutukset ovat tavoitteiden mukaisia, Häkkänen toteaa.

Helmikuussa asetettavan työryhmän tehtävänä on valmistella säännökset, joilla säädetään rangaistavaksi sukupuoliyhteys vastoin toisen ilmaisemaa tahtoa sekä arvioida uhrin avutonta tilaa koskevaa sääntelyä. Työryhmä tekee tarvittavat muutosehdotukset, jotta sukupuoliyhteys ilman toisen suostumusta on aina rangaistavaa.

Työryhmä arvioi, voidaanko suostumuksen asemaa tunnusmerkistössä vahvistaa muilla keinoin.

Oikeusministeriö valmistelee raiskauslainsäädännöstä arviomuistiota, joka valmistuu tammikuun aikana. Raiskauslainsäädännön uudistaminen vaatii laajapohjaista valmistelua, koska kysymys on rikosoikeuden keskeisestä osa-alueesta.